Du er i eller vil til udlandet

Der kan være mange gode grunde til at flytte til udlandet, men dit ophold kan have betydning for din ret til dagpenge afhængigt af både lande du tager til eller har været i, og hvor længe. 

For at få dagpenge skal du opfylde et opholdskrav

English version.

Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller et EØS-land (EU, Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein),i 7 år inden for de seneste 12 år. I 2019 er kravet dog 5 år af de sidste 12 og i 2020 6 år af de sidste 12. Opholdskravet er altså fuldt indfaset i 2021.                       

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS og Schweiz, er ophold i et EU-land eller Schweiz ikke ligestillet med ophold i Danmark. Ophold i de nordiske lande, nemlig Norge, Sverige, Finland og Island er dog ligestillet med ophold i Danmark. 

Eksempel 1

Du er amerikansk statsborger og har i de sidste 12 år haft bopæl i Frankrig i 3 år og Danmark i 4 år. Du opfylder ikke opholdskravet, da du kun kan tælle årene i Danmark med.

Eksempel 2

Du er amerikansk statsborger og har i de sidste 12 år haft bopæl i Sverige i 3 år og i Danmark i 4 år. Du opfylder opholdskravet, da du har opholdt dig i Danmark og et nordisk land i de 7 år.

Hvis du blev ledig og fik dagpenge før 1. januar 2019, skal du ikke opfylde opholdskravet for fortsat at få dagpenge. Hvis du senere opfylder betingelserne for at starte i en ny dagpengeperiode, skal du opfylde opholdskravet på det tidspunkt.

Undtagelser

Uanset hvor du er statsborger, kan du være omfattet af nogle af de undtagelser, der er til opholdskravet, som fx studerende, forskere, personer der arbejder uden for EU/EØS + Schweiz for en dansk virksomhed/myndighed/organisation m.fl. 

Hvis du vil studere uden for EØS

Du rammes ikke af opholdskravet på grund af udlandsopholdet. Du skal have bopæl og ophold i Danmark, lige inden du begynder på opholdet i udlandet.

Der skal være tale om en erhvervsmæssig uddannelse og ikke fx sprogskole, aftenskolekurser o. lign.

Husk i øvrigt, at skal du have dagpenge på grundlag af uddannelsen i udlandet, skal du have bopæl i Danmark lige op til uddannelsens start og tage bopæl i Danmark inden 2 uger efter, at uddannelsen er slut

Hvis du forsker uden for EØS

Du rammes ikke af opholdskravet på grund af udlandsopholdet. Du skal have bopæl og ophold i Danmark, lige inden du begynder på opholdet i udlandet.

Det kræver dog, at der er tale om forskning ved et udenlandsk universitet, en forskningsinstitution eller virksomhed. Det kan være som ansat på institutionen/virksomheden i en forskerstilling. Det kan være forskning, som er finansieret af danske forskningsmidler. Det kan være et phd-forløb.

Hvis du bliver udsendt af en dansk virksomhed eller dansk myndighed uden for EØS

I det tilfælde er du oftes ikke omfattet af opholdskravet. Du kan være udsendt direkte af en dansk virksomhed eller du kan være ansat i et datterselskab eller en filial af et dansk firma, som ejer en bestemmende del af datterselskabet/filialen.

En dansk myndighed vil som regel være et ministerium. Fx Udenrigsministeriet.

Hvis du er arbejder uden for EU/EØS i offentlig dansk interesse

Dansk interesse kan være flere ting. Det kan fx være ansættelse under organisationer, som Danmark er medlem af såsom FN, EU, NATO, Verdensbanken  mv. Det kan være udsendelse for DANIDA. Det kan være arbejde for humanitære organisationer, som bliver støttet økonomisk af den danske stat. Det kan være arbejde, både lønnet og ulønnet for missionsselskaber, som er anerkendt af Kirkeministeriet, såsom Bibelselskabet, Danmission, Indre Mission, Frelsens Hær o. lign.

Få svar på flere spørgsmål om opholdskravet her.

Kan du holde ferie uden for EØS?

Ja, det kan du godt, hvis du har bopæl i Danmark. Det er som hovedregel bopælsregistreringen i cpr-registret, der er afgørende.

Hvad nu hvis min ægtefælle, partner eller samlever rammes af opholdskravet?

Så bliver du også ramt, hvis du har været med i udlandet.

Hvad sker der hvis min ægtefælle, registreret partner eller samlever kommer under en undtagelse til opholdskravet?

Så er du også undtaget, hvis I havde fælles bopæl inden afrejsen.

Hvad hvis en af mine forældre er ramt af opholdskravet?

Perioder, hvor du har været i udlandet, inden du fyldte 18 år, tæller som ophold i Danmark. Hvis du altså har boet i Danmark i mindst 7 år ud af de 18.

Hvad med Storbritannien?

Vi ved ikke, hvilken status Storbritannien har efter 29. marts 2019. Men ophold i Storbritannien indtil den 29. marts 2019 betragtes under alle omstændigheder som ophold i Danmark.

Hvordan kontrollerer a-kassen bopælen?

Når du melder dig ind i a-kassen eller søger om dagpenge, så giver du samtykke til, at vi må få oplysninger fra cpr-registret om dine adresser i Danmark i de sidste 12 år. Hvis det er nødvendigt at få oplysninger om din bopæl i et EØS-land, beder vi myndighederne der om oplysningerne. I de tilfælde, hvor ophold uden for EØS tæller som ophold i Danmark, skal du selv sørge for at gemme dokumentation for, at du har arbejdet, studeret mv. i det andet land. Det kan fx være ansættelseskontrakter, dokumentation for optagelse på en uddannelses-institution og eksamen derfra, dokumentation for fælles bopæl med ægtefælle, registreret partner eller samlever.

Kontakt os, hvis du har brug for at vide mere på 70100018 eller send en besked.