Du har feriedagpenge eller brug for dagpenge ved kollektiv ferielukning

Når du er lønmodtager, er du omfattet af ferieloven og du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie.

1. september trådte en ny ferielov i kraft og tager udgangspunkt i samtidighedsferie. Her tjener du løbende ferie op, samtidig med du arbejder. 2,08 dag for hver måned, du er ansat. 

Feriedagpenge

Feriedagpenge optjener du, hvis du får dagpenge eller barselsdagpenge. . Du kan holde dig orienteret om, hvor mange dage, du har optjent med feriedagpenge på www.laka.dk – Min a-kasseside – oplysninger om dig.

Du søger om dine feriedagpenge ved at udfylde en ansøgning om feriedagpenge.

Feriedagpengene udbetales tidligst en uge inden din ferie og svarer til din dagpengesats, hvor den maksimale sats er 19.322 kr. pr. måned (2021)

Dagpenge ved kollektiv ferielukning

Hvis du skifter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde flere feriedage, end du selv har, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt.

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.

Mangler du dækning til en del af din ferie og har du holdt alt anden ferie, kan der være mulighed for dagpenge under kollektiv ferie. 

I visse tilfælde, primært i folkeskolen, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie på forskud. Det vil sige, at du holder nogle feriedage, du endnu ikke har optjent. I det tilfælde kan du ikke få dagpenge for de dage, du holder ferie på forskud.

Hvis du er forholdsvis nyansat kan du og arbejdsgiveren aftale, at du holder ferie på forskud. Men det er frivilligt både for dig og arbejdsgiveren. Har du ikke sådan en aftale, er dagpenge en mulighed.

Sådan gør du ved kollektiv ferie 

  • På 1. dag med kollektiv ferielukning melder du dig fuldtidsledig på www.jobnet.dk
  • Samme dag ringer du til jobcentret og oplyser, at du er omfattet af kollektiv ferie, og jobcentret tager stilling til, om du kan blive fritaget for at deltage i samtaler på jobcentret og i a-kassen i den periode, du er meldt ledig på grund af kollektiv ferielukning.
  • Du udfylder en ansøgning om feriedagpenge samt en ledighedserklæring, hvor du oplyser, at årsagen til ledighed er kollektiv ferie.
  • I weekenden eller fra den dag du er tilbage på arbejdspladsen, skal du afmelde dig jobnet.dk, så du ikke længere er registreret på jobcentret som ledig.
  •  I slutningen af måneden skal du indsende dagpengekort