Du har feriedagpenge eller brug for dagpenge ved kollektiv ferielukning

Når du er lønmodtager, er du omfattet af ferieloven. Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie hvert ferieår. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie.

Du optjener ret til ferie med løn. Hvis du ophører i jobbet, får du ved ferieårets start et feriekort eller feriebevis med feriedage og feriepenge. Så har du mulighed for at holde ferie hos en ny arbejdsgiver, hvor du ikke har optjent ferie med løn endnu.

Du optjener ferien i kalenderåret 1. januar til 31. december, og de kan bruges i ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april året efter. Som lønmodtager bliver dine feriepenge udbetalt af din arbejdsgiver eller evt. Feriekonto.

I nogle tilfælde har du også ret til feriedagpenge fra os.

Feriedagpenge

Ferieåret går fra 1. maj i et år til 30. april i det næste år. Ferie med feriepenge og feriedagpenge optjener du i kalenderåret forud for ferieåret. Det er optjeningsåret.

Feriedagpenge optjener du, hvis du får dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge i optjeningsåret. I april måned sender vi dig en opgørelse over, hvor mange dage du har med feriedagpenge.

Du ansøger om dine feriedagpenge ved at udfylde en ansøgning om feriedagpenge. Når du skal skrive, hvornår du holder ferie, skal du skrive alle ferieperioder på. Det gælder altså også de perioder, hvor du holder ferie med løn/ feriepenge fra arbejdsgiver. Både dem du har holdt og dem du vil holde.

Feriedagpengene udbetales tidligst en uge inden din ferie og svarer til din dagpengesats, hvor den maksimale sats er 18.633 kr. pr. måned (2018)

Sidste frist for at søge feriedagpenge, når du er i job, er den 31. maj, hvor ferieåret udløber. Altså en måned efter ferieåret slutter. Feriedagpenge kan ikke overføres til næste ferieår og går tabt, hvis du ikke søger dem inden d. 31. maj.

Dagpenge ved kollektiv ferielukning

Hvis du skifter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere end 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt.

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.