Du vil uddanne dig

Er du medlem af Lærernes a-kasse og har lyst til at efter- eller videreuddanne dig, mens du er i job, har du i enkelte tilfælde mulighed for at få økonomisk støtte. 

Der findes to forskellige støtteordninger: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og VEU-godtgørelse. Er du læreruddannet, kan du som regel kun modtage SVU, hvis din uddannelse er forældet. VEU er rettet mod kortuddannede.

Uddannelse med SVU

For lærere og undervisere er mulighederne for at tage en uddannelse med SVU meget begrænsede for dig, da du ikke må have en uddannelse over erhvervsakademiniveau. Dvs.  en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse, en kandidatuddannelse, en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en ph.d.

Sådan søger du 

Du kan læse mere om uddannelse på SVU og søge om det på www.svu.dk

Uddannelse med VEU-godtgørelse

Kun enkelte medlemmer af Lærernes a-kasse kan tage uddannelse med VEU-godtgørelse. Godtgørelsen retter sig primært til kortuddannede.

Generelle betingelser

Du skal være lønmodtager for at få VEU-godtgørelse. Du kan både få godtgørelsen som fuldtids- eller deltidsansat, og der er ingen grænser for, hvor længe du kan få godtgørelsen.

Det er også en betingelse, at du kun har:
En uddannelse til og med gymnasialt niveau
En uddannelse som i niveau svarer til max en erhvervsuddannelse
En kommunal- eller statsuddannelse eller lignende
En anden og højere uddannelse, som du ikke har brugt de seneste fem år

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din uddannelse hører under betingelserne.

Hvad kan jeg få godtgørelse til?

Du kan få VEU-godtgørelse til flere forskellige typer uddannelser og kurser. Du finder en oversigt på www.efteruddannelse.dk, og du kan få mere viden om VEU-godgørelse på www.veug.dk.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan få 100 % af af den maksimale dagpengesats. Antallet af beskæftigelsestimer har indflydelse på, hvor meget VEU-godtgørelse du får udbetalt.

Hvid du får løn under uddannelsen, får din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Du får kun godtgørelse for de timer, du har deltaget i undervisningen.

Du kan kun få kørselsgodtgørelse, hvis du er kortuddannet og berettiget til VEU-godtgørelse. Hvis der er længere end 12 km til uddannelsesstedet, kan du få kørselsgodtgørelse. Man får ingen kørselsgodtgørelse for de første 24 km (frem og tilbage).

Sådan søger du

Du søger om VEU-godtgørelse og befordring her! Udbetaler din arbejdsgiver løn eller tilskud til befordring, skal han udfylde skemaet og indsende det.