Du vil have efterløn og arbejde samtidig

Du kan arbejde som lønmodtager, mens du modtager efterløn. 

Når du er på efterløn, må du arbejde lige så meget, du vil. Dine arbejdstimer bliver blot modregnet i efterlønnen.

Det kan næsten altid betale sig at arbejde, da timelønnen ofte er større end beløbet du kan få i efterløn pr. time. Efterlønsordningen er meget fleksibel. Du kan både have løst vikararbejde eller fast job på nedsat tid, samtidig med at du modtager efterløn.

Efterlønnen udbetales for hele kalendermåneder. Du vil få udbetalt efterløn for 160,33 timer før evt. fradrag, uanset hvor mange dage der i måneden. Fradraget for arbejdstimerne sker typisk time for time. 

Får du løn for 10 timer om ugen, modregnes du som regel 10 timer i din efterløn. Det kan dog også ske ved at omregne din indtægt til timer, hvis du f.eks. får et honorar.

Der skal som minimum kunne udbetales for 14,8 timer om måneden. Så arbejder du mere end 145,33 timer i en måned, kan du ikke få efterløn den måned. 

Du skal skrive din arbejdsgiver, arbejdstimer og indtægt pr. dag på dit efterlønskort på de datoer og tidspunkter, hvor du har arbejdet.

Vil du arbejde i din egen virksomhed, skal du have en tilladelse. Du kan læse mere om efterløn og selvstændig virksomhed her.

Lempeligere fradrag

Det er muligt at få et lempeligt fradrag for visse lønindtægter. Fradraget gives for arbejde op til de første 40.676 kr. (2021) i et kalenderår. 

Størrelsen af din timeløn er afgørende 

Hvis du har en timeløn, der er højere end 251,99 kr. pr. time (omregningssatsen 2021), sker fradraget efter de almindelige regler om fradrag time for time.

Er din timeløn derimod mindre end 251,99 kr. pr. time, men større end 120,51  kr. pr. time (2021), foretages fradraget ved at dividere indtægten med omregningssatsen. Hvis din timeløn derimod er mindre end 120,51 kr. pr. time, skal vi altid regne fradraget ud fra de 120,51 .

Alt lønarbejde indgår i øvrigt i 40.676 kr. grænsen - også løntimer over 251,99 kr. i timen.

Hvis du fx har en 1 times arbejde a 200 kr. (200/251,99 = 0,79 time), dvs. hvis du arbejder i én time til 200 kr., så vil du kun blive modregnet 0,79 times efterløn.

Vær opmærksom på, at hvis det lempeligere fradrag benyttes, så må der højst være 128,00 timers arbejde pr. måned. Dette svarer til 29,6 timer pr. uge. Der skal således være 32,33 timer som rest, før der kan ske udbetaling.

Oplysninger til efterlønskortet 

Det er derfor vigtigt, at du altid oplyser din timeløn meget præcist, når du udfylder dit efterlønskort. Det er ud fra din arbejdsindtægt, vi finder ud af, om vi skal benytte det lempelige fradrag.

Timelønnen fremgår af din lønseddel og er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og inkl. de tillæg, som fremgår af lønsedlen, herunder løn under ferie og sygdom. Timelønnen opgør du som et gennemsnit af timelønnen for en hel lønperiode.

Vi vil altid foretage fradrag i forhold til de oplysninger, du giver på dit efterlønskort om timelønnen og din arbejdsgiver. Er timelønnen under de 251,99 kr., men er vi i tvivl om arbejdets karakter som kontrollabelt, vil vi altid kontakte dig en ekstra gang.

Oplyser du i første omgang om en timeløn over de 251,99 kr., hvor det efterfølgende viser sig, at din timeløn faktisk er mindre, har du mulighed for at få det lempeligere fradrag ved at få efterreguleret din efterløn. Det eneste, du skal gøre, er at sende os dokumentation i form af lønsedler. Dokumentationen skal vi have inden 3 måneder efter ydelsesperiodens udløb.

Omvendt skal du orientere os, hvis din oplyste timeløn under de 251,99 kr. viser sig at være større end først oplyst på efterlønskortet. Også hér vil vi så regulere efterfølgende.