Du vil søge om efterløn

For at få efterløn skal du udfylde en ansøgning om efterløn.

Du søger om at gå på efterløn ved at udfylde den blanket, der passer til din situation. Se nedenfor. Du udfylder blanketten ved at logge på Min a-kasseside med dit NemId.

Betingelser for at gå på efterløn

For at kunne gå på efterløn skal du leve op til følgende betingelser:

•Du skal have indbetalt til efterlønsordningen i 30 år

•Du skal have været medlem af en a-kasse i de 30 år

•Du skal kunne påtage dig et almindeligt fuldtidsarbejde (37 timer om ugen). Du behøver ikke arbejde på fuld tid, men du skal være i stand til at arbejde 37 timer om ugen. Har du allerede modtaget efterlønsbeviset, sikrer det dog, at du kan gå på efterløn, selvom du er blevet syg efterfølgende

•Du skal have dagpengeret og være meldt ledig eller være på arbejde og have indtægt fra Danmark eller Grønland

Er du i seniorjob, skal du gå på efterløn, præcis når du når efterlønsalderen. Vi skal have din ansøgning senest dagen før din efterlønsalder. . Se din efterlønsalder.

Modtager vi din ansøgning om efterløn med blot en dags forsinkelse, kan du først gå på efterløn, når du har optjent ret til dagpenge. Du skal opfylde indkomstkravet på kr. 243.996 (2021). Du kan bruge ustøttet arbejde og overskud af selvstændig virksomhed. Du kan medtage højst 20.333 (2021) kr. pr. måned, selv om den månedlige indtægt er højere.

Har du været i udlandet?

For at gå på efterløn skal du opfylde indkomstkravet på 238.512 kr. over de seneste 3 år. Arbejdet og indtægten skal som hovedregel være fra Danmark.

Opfylder du betingelsen om at have været medlem af en dansk a-kasse i alle 30 år og betalt til efterlønsordningen kan du dog bruge indtægt fra arbejde i udlandet med op til halvdelen af indkomstkravet på 243.966 kr. Du kan altså have 121.983 fra arbejde i udlandet og arbejde i Danmark.

Har du arbejdet i EU, Norge, Island, Schweiz, Lichtenstein eller på Færøerne, gælder der særlige regler om, at du kan bruge dit medlemskab af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land til at opfylde kravet om 30 års medlemskab af en a-kasse. Tal med os om, hvad der gælder.

Du kan arbejde, mens du er på efterløn

Du kan arbejde, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive modregnet i efterlønnen.

Får du løn for mere end 145,53 timer på en måned, vil du ikke modtage efterløn for den måned.

Har vi godkendt, at du kan drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, modregner vi dine timer i virksomheden i efterlønnen.

Læs mere om at modtage efterløn samtidig med selvstændig virksomhed og selvstændig bibeskæftigelse.

Sådan søger du om efterløn

Du skal søge om efterløn på et skema. Vi skal have modtaget din ansøgning senest på dagen, du ønsker at gå på efterløn. Modtager vi skemaet senere, kan du først modtage efterløn fra den dag, vi har modtaget ansøgningen.

Hvis du går på efterløn som lønmodtager skal du indsende:

Er du eller har du været selvstændig skal du udfylde en af følgende blanketter:

Har du udfyldt Ansøgning om efterløn efter den såkaldte 400-timersordning, skal du også udfylde Skema om selvstændig virksomhed (AK084).

I beviset kan du se sats og modregning for pensioner

Vi udsteder efterlønsbeviset til dig, når du når din efterlønsalder og opfylder betingelserne for at gå på efterløn.

I beviset laver vi en beregningaf din efterlønssats. Her ser vi på dine pensioner for at beregne, hvor meget der skal modregnes i efterlønnen. Læs mere om modregning af pensioner i efterlønnen.

Du kan også taste dine oplysninger ind i den efterlønsberegner, som Beskæftigelsesministeriet har lavet. Du skal dog være opmærksom på, at deres efterlønsberegner ikke kan tage hensyn til, hvis du får udbetalt pensioner, før du har nået efterlønsalderen. Her skal du manuelt forhøje dine pensioner. 

Maksimale efterlønssatser 2021

Efterlønsmodtagere, der ikke opfylder udskydelsesreglen:

Fuldtidsforsikret 91% sats

17.583 kr. md.

Deltidsforsikret 91% sats

11.722 kr. md.

 

Efterlønsmodtagere, der opfylder udskydelsesreglen.

Fuldtidsforsikret 100% sats

19.322 kr. md.

Deltidsforsikret 100% sats

 

12.881 kr. md.