Du vil læse vores FAQ - efterløn

Her finder du svar på de fleste spørgsmål om efterløn.

Hvordan får jeg mit efterlønsbevis?

Hvis du er med i efterlønsordningen, vil du når du når efterlønsalderen modtage et brev med oplysninger om dit efterlønsbevis.

Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født. Se mere i oversigten hér, hvor reglerne for de forskellige grupper fremgår.

I det brev vi sender, bliver du bedt om at svare på nogle spørgsmål. Det kan også være, at vi har brug for nogle bilag som f.eks. lønsedler til at finde ud af, om du har ret til efterløn.

Når du har svaret på spørgsmålene, sender du dem tilbage til os sammen med eventuelle bilag. Hvis du opfylder kravene for at gå på efterløn, modtager du automatisk et efterlønsbevis fra os.

Efterlønsbeviset betyder, at du ikke længere skal indbetale efterlønsbidrag, og at du har ret til at gå på efterløn, selv om du skulle blive syg.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født.

I forbindelse med efterlønsreformen fra 2011 blev der vedtaget en række overgangsregler, du kan læse mere om hér.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hvornår skal jeg ansøge om efterløn, og hvad skal jeg indsende?

Du skal søge om efterløn 2-3 måneder før, du ønsker at overgå til efterløn.

Det gør du ved at udfylde en ansøgning om efterløn.

Har vi brug for flere oplysninger fra dig, skriver vi til dig.

Kan jeg arbejde, når jeg er på efterløn?

Når du er på efterløn, må du arbejde lige så meget, du vil. Dine arbejdstimer bliver blot modregnet i efterlønnen.

Læs mere om arbejde og efterløn hér.

Hvordan får jeg den skattefri præmie?

Den skattefri præmie bliver udbetalt som et engangsbeløb af Lærernes a-kasse og kan tidligst udbetales, når du har nået folkepensionsalderen. Vi finder selv ud af, hvor meget du kan få via indkomstregistret. Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi dig.

Hvornår skal jeg udfylde efterlønskort?

Et efterlønskort er til dig, der arbejder, samtidig med at du er gået på efterløn.

Efterlønskortet udfyldes som regel 5 hverdage før sidste hverdag i måneden. Se udbetalingskalenderen hér.

Hvordan bliver jeg tilmeldt halvårserklæring?

Halvårserklæringen er til dig, der ikke arbejder samtidig med din efterløn. Halvårserklæringen udfyldes 1/5 og 1/11.

Du tilmelder dig hér

Hvorfor er erklæringen for sidste halve år og ikke for det kommende?

I forhold til ydelser er det ikke muligt at afgive erklæringer om fremtiden, da ingen ved, hvad fremtiden vil bringe. Derfor kan du alene afgive erklæring om det forløbne halve år.

Hvordan ved jeg, om mit pensionstal er rigtigt?

Hvis du har mere end én pension, er beløbet i erklæringen bruttosummen inkl. tillæg pr. måned af alle dine løbende arbejdsmarkedspensioner (AMP).

Skal jeg skrive på erklæringen, hvis jeg har været 3 uger i Frankrig?

Nej, du behøver ikke at skrive på erklæringen, hvis du har været i Frankrig eller et andet EØS-land. Har du været i et land, som ikke er et EØS-land som f.eks. Thailand, skal du altid oplyse det på erklæringen, da du kun må opholde dig i lande uden for EØS i 3 mdr. pr. kalenderår.

Hvad er et EØS-land?

EØS-landene er: Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Irland, Island, Finland, Estland, Letland, Litauen, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Luxemborg, Lichtenstein, Schweiz, Tjekkiet, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Grækenland, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Østrig, Rumænien og Bulgarien.

Kan jeg flytte til udlandet?

Ja. Du kan bo i et EØS-land og få din efterløn, men du kan kun være uden for EØS i 3 måneder i et kalenderår.

Husk du fortsat skal have fast bopæl i Danmark.