Du vil arbejde frivilligt

Du kan godt arbejde frivilligt, når du modtager efterløn. Det er dog ikke alt, du kan udføre uden at blive modregnet i efterlønnen.

Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde i frivillige organisationer, foreninger og lignende, der ikke har som primært mål at skabe overskud. Det er typisk organisationer eller foreninger med et humanitært sigte, men det kan også være sportsforeninger eller kulturelle foreninger.

Det er svært selv at afgøre, hvad der giver fradrag i efterlønnen, og hvad der ikke gør. Derfor skal du altid sende en skriftlig ansøgning til os, hvis du ønsker at udføre frivilligt arbejde. 

Du kan læse mere om reglerne for frivilligt arbejde på www.frivillighed.dk