Det skal du huske, når du er på efterløn

Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale medlemsbidrag til a-kassen. Du skal derimod ikke betale efterlønsbidrag, når du har fået et efterlønsbevis eller er overgået til efterløn.

Efterlønskort og halvårserklæring

For at få efterløn skal du hver måned indsende et efterlønskort, uanset om du er i Danmark eller i udlandet. På kortet oplyser du om alle dine aktiviteter: dvs. arbejdstimer, indtægter, ferie, fritidsbeskæftigelse, formueforvaltning og evt. frivilligt arbejde. Efterlønskortet kan indsendes 5 hverdage før sidste hverdag i måneden, skal du oplyse om den periode, du kender, altså den del af måneden, der er gået. Desuden skal du give et bud på din forventede beskæftigelse og andre aktiviteter for de sidste 5 hverdage. Efterlønnen vil blive udbetalt den sidste hverdag i måneden. Hvis du synes, det er svært at give et bud og først indberetter efter måneden er gået, så vil efterlønnen først blive udbetalt, når du har indsendt dit efterlønskort.

Når du udfylder dit efterlønskort, skal du være omhyggelig med at oplyse din timeløn præcist. Det er ud fra disse oplysninger, vi beregner, om du eventuelt har mulighed for at få det lempelige fradrag for din arbejdsindtægt. Læs mere om fradraget under Du vil have efterløn og arbejde samtidig.

Timelønnen fremgår af din lønseddel og er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og inkl. de tillæg, som fremgår af lønsedlen, herunder løn under ferie og sygdom. Timelønnen opgør du som et gennemsnit af timelønnen for en hel lønperiode.

Hvis du ikke ønsker at arbejde, skal du blot indsende en erklæring 2 gange om året – en såkaldt halvårserklæring. Halvårserklæringen udfyldes 1/5 og 1/11. Du tilmelder dig halvårserklæringen her.

Kontakt os ved ændringer

Hvis du er på halvårserklæring, skal du straks kontakte os, hvis dine forhold ændrer sig. F.eks. hvis du får arbejde, holder ferie, eller hvis dine pensionsforhold ændrer sig. 

Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn, f.eks.:

    • lønnet og ulønnet arbejde
    • små og store ændringer i dine pensioner eller pensionsforhold,
    • hvis du søger om eller modtager førtidspension.
    • hvis du flytter til eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
    • hvis du tager til et andet land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Det kan også gælde for kortere ferier, afhængigt af hvilket land, det drejer sig om.

Kontakt os hvis du vil vide mere eller er i tvivl om noget.