Du vil vide mere om modregning af pension

Det er vigtigt, at du kender dine pensioner, hvis du vil vide mere om, hvor meget du kan få i efterløn.

Dine pensioner bliver som hovedregel modregnet din efterløn. Præcis hvilke pensioner og hvordan de modregnes afhænger af, om du opfylder har udskudt din efterløn. Er du i tvivl om, hvad du får udbetalt i efterløn, kan du kontakte os for at få lavet en beregning. Du kan også taste dine oplysninger ind i den efterlønsberegner, som Beskæftigelsesministeriet har lavet.

Jo større pensioner du har, jo mindre får du i efterløn. 

Pensionsselskaberne indberetter værdien af dine pensionsordninger til a-kassen tre måneder før efterlønsalderen. På www.pensionsinfo.dk kan du se størrelsen af dine danske pensionsordninger.

Er du født før 1.1.1956

Har du ikke ventet i mindst 2 år og haft min. 3120 timers arbejde, så sker der modregning i efterlønnen for alle dine pensionsordninger, uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej. Det gælder alle pensioner, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold eller private pensioner, hvor der er givet skattefradrag ved indbetaling. Der modregnes også for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Det gælder også for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Har du ventet i mindst 2 år og har haft min. 3120 timers arbejde, så er det kun løbende livsvarige pensioner, der medfører fradrag i efterlønnen.

Se i nedenstående skema hvordan dine pensioner modregnes. Vær opmærksom på at der kan være forskel på om en pension udbetales eller ej.

 

Pensionstype

Hvis du ikke udskyder efterlønnen

Hvis du udskyder efterlønnen*

Livsvarige pensioner som er led i et ansættelsesforhold. (f.eks. Tjenestemandspension, Lærernes pension)

Udbetales ikke

Beregningsgrundlaget er 80% af den indberettede ydelse

Udbetales løbende

50% af den faktiske årlige ydelse

Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

Udbetales

55% af den faktiske årlige ydelse

Livsvarige pensioner som er private

Uanset on den udbetales eller ej

Beregningsgrundlaget er 80% af den indberettede ydelse

 

Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

Udbetales

55% af den faktiske årlige ydelse

Pensioner med depotværdi som er led i et ansættelsesforhold (f.eks. ratepensioner, aldersopsparing)

Udbetales ikke

5% af det indberettede depot

Udbetales

50% af den faktiske årlige ydelse

Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

Udbetales

 

55% af den faktiske årlige ydelse

 

Pensioner med depotværdi som er private (f.eks. ratepensioner, kapitalpensioner, aldersopsparing, lønmodtagernes dyrtidsfond)

Uanset om det udbetales eller ej

5% af det indberettede depot

 

Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

Udbetales ikke

Ingen modregning i efterlønnen

 

Kolonnen lægges sammen og der fratrækkes en bundgrænse på 15.100 kr (2016), af restbeløbet modregnes 60% i efterlønnen

Kolonnen lægges sammen og fratrækkes i efterlønnen

Kolonnen modregnes ikke i efterlønnen

Kolonnen lægges sammen og fratrækkes i efterlønnen

*Er du født før 0.1.1956 skal du vente mindst 2 år og have haft min. 3120 timers arbejde

Er du født efter 1.1.1956

Hvis du er født efter 1.1.1956 skal alle dine pensioner modregnes i efterlønnen uanset om du får dem udbetalt eller ej. Det kan derfor være en god ide at sætte gang i dem samtidig med du går på efterløn.

Se i nedenstående skema hvordan dine pensioner modregnes.

 

Pensionstyper    
Livsvarige pensioner som er led i et ansættelsesforhold (f.eks. Tjenestemandspension, Lærernes pension).

Udbetales ikke

Beregningsgrundlaget er 80% af den indberettede ydelse

Udbetales løbende 64% af den faktiske årlige ydelse
Livsvarige pensioner som er private

Uanset om den udbetales eller ej

Beregningsgrundlaget er 80% af den årlige ydelse

 
Pensioner med depotværdi som er led i et ansættelsesforhold (f.eks. ratepensioner, aldersopsparing).

Udbetales ikke

5% af det indberettede depot

Udbetales 64% af den faktiske årlige ydelse
Pensioner med depotværdi som er private (f.eks. ratepensioner, kapitalpensioner, alderspensioner, lønmodtagernes dyrtidsfond).

Uanset om den udbetales eller ej

5% af det indberettede depot

 
  Kolonnen lægges sammen og der modregnes 80% i efterlønnen  Kolonnen lægges sammen og fratrækkes i efterlønnen 

Du kan få et hurtigt overblik over dine egne pensionsforhold via www.pensionsinfo.dk 

Tjenestemandspension udbetalt før efterlønsalderen 

Er du født i 1953 eller før, er det muligt at få tjenestemandspension udbetalt allerede fra det 60. år. Er du født senere, afhænger det af pensionsudbetalingsalderen, der stiger med pensionsalderen som en del af tilbagetrækningsreformen. Det kan i den forbindelse være en fordel at søge nærmere vejledning hos dit pensionsselskab eller din faglige organisation. 

Du skal være opmærksom på, at pension, der udbetales inden din efterlønsalder, vil give en ekstra modregning i din efterløn. Du bør derfor også søge vejledning i a-kassen, inden du begynder at få udbetalt din tjenestemandspension.