Du har optjent skattefri præmie

Arbejder du videre i en periode efter, du har modtaget dit efterlønsbevis, kan du begynde at optjene skattefri præmie. Præmiens størrelse afhænger af, hvor længe du bliver på arbejdsmarkedet.

For at optjene den skattefri præmie, skal du opfylde en række betingelser:

• Du skal have et efterlønsbevis 
• Du må ikke være overgået til eller have fået udbetalt delpension 
• Du må ikke have fået tilbagebetalt efterlønsbidrag 
• Efter du har fået dit efterlønsbevis, skal du vente med at gå på efterløn i et bestemt tidsrum og du skal have et minimum antal arbejdstimer. Du kan se i skemaet, hvor længe du skal vente og hvor mange timer, du skal have haft.

Født

Fuldtidsforsikret: optjening af præmie starter efter

Deltidsforsikret: optjening af

præmie starter efter

Før 1.1.1956

2 år og mindst 3120 timer

2 år og mindst 2496 timer

1.1.1956 – 30.06.1956*

1½ år og mindst 2340 timer

1½ år og mindst 1872 timer

1.7.1956 – 31.12.1958*

1 år og mindst 1560 timer

1 år og mindst 1248 timer

1.1.1959 – 30.06.1959*

½ år og mindst 780 timer

½ år og mindst 624 timer

1.7.1959 og senere*

0 år og 0 timer

0 år og 0 timer

*For at dine arbejdstimer skal kunne tælle med til optjeningen af skattefri præmie, efter du er gået på efterløn, så skal du have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år, og du skal have haft min. 3120 arbejdstimer.

Eksempel: Du er født i perioden 1.1.1956 – 30.06.1956, og du arbejder videre, selvom du har nået den alder, hvor du har mulighed for at gå på efterløn. Når du har arbejdet 1 ½ år og har haft mindst 2340 timer, kan du begynde at tjene op til din skattefri præmie.  I eksemplet beslutter du dog, at du kun vil arbejde 1 år og 9 måneder og så overgå til fuld efterløn. Det betyder, at du har optjent til skattefri præmie i 3 måneder. Efter du er gået på efterløn, får du lyst til at arbejde igen. De timer, som du optjener her, kan dog ikke bruges til at optjene skattefri præmie. For at dine arbejdstimer skal kunne tælle med til optjeningen af skattefri præmie, efter du er gået på efterløn, så skal du have haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år, og du skal have haft min. 3120 arbejdstimer.

Præmieportioner og udbetaling

Den skattefri præmie optjenes i portioner. Du optjener en præmieportion for hver gang, du arbejder 481 løntimer (beskæftigelse uden løntilskud). Du kan højest optjene 12 portioner, også selvom du har arbejdet mere end de 12 gange 481 timer. En præmieportion udgør 13.912 kr. for fuldtidsforsikrede og 9.274 kr. for deltidsforsikrede i 2021.

Den skattefri præmie bliver udbetalt som et engangsbeløb af Lærernes a-kasse og kan tidligst udbetales, når du har nået folkepensionsalderen. Vi finder selv ud af, hvor meget du kan få via indkomstregistret. Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi dig.

Driver du selvstændig virksomhed i væsentlig omfang, gælder særlige regler for udbetaling af skattefri præmie. Du er velkommen til at kontakte os for mere information.