Du vil til udlandet

Hvis du får efterløn, kan du opholde dig hvor som helst i EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz uden at miste retten til efterløn. Det gælder, hvad enten du vælger at bo, arbejde eller blot holde ferie i de nævnte lande

Du kan opholde dig udenfor EØS området midlertidigt i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår, uden at det får betydning for din efterløn. Hvis du opholder dig udenfor EØS i mere end tre måneder, bliver du trukket i efterløn.

Opholder du dig udenfor EØS området, skal du bevare fast bopæl i Danmark eller EØS, uanset hvor længe du er væk. Du må f.eks. ikke fremleje din lejlighed eller stå uden bolig. Du må som udgangspunkt ikke arbejde, mens du er uden for EØS, Grønland, Færøerne eller Schweiz.

Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du tager kortere eller længerevarende ophold i, skifter bopæl til eller begynder at arbejde i udlandet. Det gælder, uanset hvilket land det drejer sig om. Så vejleder vi dig om betingelserne for fortsat at få efterløn.

Læs mere om efterløn i udlandet hér www.borger.dk