Du skal på barsel

Når du skal på barsel, er det Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge til dig. Er du blevet syg som følge af din graviditet, er det også Ubetaling Danmark, som du skal have penge fra.

Har du spørgsmål om barseldagpenge, som du ikke får besvaret her på siden, kan du finde mere infomation på borger.dk. Det er også her, at du læser om barsel ved adoption, for tidligt født barn, osv.

Når der er 4 uger til din terminsdato, kan du gå på graviditetsorlov, hvor du får barselsdagpenge. Terminsdatoen tæller med i de fire uger. Når du er graviditets- og barselsorlov, bruger ikke af dine 104 ugers dagpenge. 

Du er ledig op til barslen

Når du kender din terminsdato, skal du fortælle det til os, så vi kan give Udbetaling Danmark besked om din graviditet og om, hvornår du skal på barsel, som er dagen efter du har termin. 

Du er i arbejde op til barslen

Når du er i arbejde, har vi ikke behov for at vide det i Lærernes a-kasse, selvom det altid er rart at høre om lyksagligheder. Du skal derimod huske altid at fortælle det til din arbejdsgiver.

Hvor mange uger du har ret til barsel med løn afhænger af den overenskomst, som du er har på din arbejdsplads. Du kan få hjælp til den del og reglerne for barsel ved at kontakte din faglige organisation. Din arbejdsgiver eller tillidsmand kan også hjælpe dig. 

Du finder flere oplysninger om barsel på  www.dlf.orgwww.fsl.dk og  www.uddannelsesforbundet.dk   

Du bliver syg på grund af graviditeten

Er du så plaget af din graviditet, at du bliver nødttil at melde dig syg, så skal du ringe både til os og Udbetaling Danmark. Det er ikke muligt at melde dig syg på grund af graviditeten på jobnet.dk. Når du har meldt dig syg, så sender Udbetaling Danmark et brev til dig. Det skal du besvare, så de kan vurdere, om du skal have sygedagpenge under graviditeten.

Terminsdato tæller med i dine 4 ugers graviditetsorlov

Du skal tælle terminsdatoen med i de 4 ugers graviditetsorlov, du har med barselsdagpenge inden fødslen. Tæller du forkert, og kommer du til at afmelde dig jobnet.dk for tidligt, får du ikke dagpenge for de dage, du har afmeldt dig for tidligt.

Giver du os en terminsdato, hjælper vi dig med at finde den rigtige dato for barselsorloven og datoen, hvor du skal afmelde dig jobnet. 

Som far kan du holde 14 kalenderdages orlov med barselsdagpenge. Er du ledig, har vi brug for at kende den første og sidste dag af din fædreorlov.

Giv os besked om delt forældreorlov

Forældreorloven er de uger med barselsdagpenge, I som forældre kan dele. Er en af jer ledig, og vil I dele forældreorloven, skal vi have oplyst forældreorlovens første og sidste dag for den af jer, der er ledig og vil på orlov.

Du har fået barn, mens du studerede

Har du fået barn kort inden, du blev færdig med din uddannelse, så har du ret til barselsdagpenge fra den dag, du er nyuddannet, hvis du har en dagpengeret. Du behøver ikke være meldt ledig på jobcentret for at få udbetalt barselsdagpenge. Ring til os, hvis du vil høre mere.

Føder du lige efter, du er blevet færdig med din uddannelse, har du med det samme ret til barselsdagpenge.

Eksempel:

Afslutter du uddannelsen 31. januar, og er forventet fødselstidspunkt 14. februar, så kan du straks gå på barselsorlov med barselsdagpenge fra kommunen, da du har ret til orlov i 4 uger før fødslen. Forventer du i stedet at føde 14. marts, så kan du overgå til barselsorlov på barselsdagpenge 15. februar.

Husk under alle omstændigheder at melde dig ind i Lærernes a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, hvis du vil være berettiget til dagpenge, når din barselsorlov hører op.

Ring endelig til os på 70100018, hvis du har spørgsmål.