Du skal på barsel

Udbetaling Danmark står for at udbetale dine barselsdagpenge. Bliver du syg på grund af din graviditet, kan du få barselssygedagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er altid Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge. Har du spørgsmål om barseldagpenge ud over de informationer, der står her på siden, er der hjælp at hente på borger.dk. Der kan du også læse om barsel ved adoption, for tidligt født barn, mv.

Du kan gå på graviditetsorlov med barselsdagpenge 4 uger før din terminsdato. Terminsdatoen tæller med i de fire uger. Du bruger ikke af dine 104 ugers dagpenge, mens du er på graviditets- og barselsorlov.

Du er ledig op til barslen

Når du har en terminsdato, skal du give os besked om din graviditet. Vi giver Udbetaling Danmark besked om din graviditet og den dato, du går på barsel (dagen efter din terminsdato).

Du er i arbejde op til barslen

Er du i arbejde, skal Lærernes a-kasse ikke have besked om din barsel. Men du skal huske selv at informere din arbejdsgiver.

Din ret til løn under barsel er afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat under. Reglerne kan du altid få oplyst i din faglige organisation.

Tal med din arbejdsgiver eller din tillidsrepræsentant om dine pligter og rettigheder i forhold til barselsorlov. Du kan kan finde flere oplysninger på  www.dlf.orgwww.fsl.dk og  www.uddannelsesforbundet.dk   

Du bliver syg på grund af graviditeten

Giver din graviditet dig gener, så du må melde dig syg, skal du ringe til både os og Udbetaling Danmark. Du kan ikke melde dig syg på grund af graviditeten på jobnet.dk. Udbetaling Danmark sender dig et brev, som du skal besvare, og vurderer, om de skal udbetale sygedagpenge til dig, mens du er syg.

Terminsdato tæller med i dine 4 ugers graviditetsorlov

Du skal tælle terminsdatoen med i de 4 ugers graviditetsorlov, du har med barselsdagpenge inden fødslen. Tæller du forkert, og kommer du til at afmelde dig jobnet.dk for tidligt, får du ikke dagpenge for de dage, du har afmeldt dig for tidligt.

Hvis du giver os din terminsdato, kan vi hjælpe dig med at finde den rette dag, hvor du går på barselsorlov.

Du har ret til fædreorlov

Som far kan du holde 14 kalenderdages orlov med barselsdagpenge. Er du ledig, skal vi have oplyst den første og sidste dag af din fædreorlov.

Giv os besked om delt forældreorlov

Forældreorloven er de uger med barselsdagpenge, I som forældre kan dele. Er en af jer ledig, og vil I dele forældreorloven, skal vi have oplyst forældreorlovens første og sidste dag for den af jer, der er ledig og vil på orlov.

Du har fået barn, mens du studerede

Har du fået barn kort inden, du færdiggjorde din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra den dag, du er nyuddannet, såfremt du har en dagpengeret. Du behøver ikke være meldt ledig på jobcentret for at få udbetalt barselsdagpenge. Ring til os, hvis du vil høre mere.

Føder du umiddelbart efter, du har afsluttet din uddannelse, har du straks ret til barselsdagpenge.

Eksempel:

Afslutter du uddannelsen 31. januar, og er forventet fødselstidspunkt 14. februar, så kan du straks overgå til barselsorlov med barselsdagpenge fra kommunen, da du har ret til orlov i 4 uger før fødslen. Forventer du i stedet at føde 14. marts, så kan du overgå til barselsorlov på barselsdagpenge 15. februar.

Husk under alle omstændigheder at melde dig ind i Lærernes a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, hvis du vil være berettiget til dagpenge, når din barselsorlov udløber.

Ring til os, hvis du har spørgsmål til din situation.