Du vil være selvstændig

Går du med tanker om at starte selvstændig virksomhed, eller har du allerede selvstændig virksomhed, så skal du være opmærksom på flere ting. Vær opmærksom på, at der er kommet en håndsrækning til selvstændig virksomhed i forbindelse med COVID-19 situationen. Læs mere her. 

Mens du er ledig og får dagpenge, kan du starte en selvstændig virksomhed og få dagpenge samtidig i op til 30 uger.

Hvis du allerede har en virksomhed, og bliver ledig fra dit lønarbejde, kan du have virksomheden og få dagpenge hvis:

Du i de seneste 6 måneder inden du blev ledig, har haft mindst 80 løntimer i snit pr. måned. Timerne skal være indberettet af din arbejdsgiver til Skats indkomstregister. Der skal være indberettet mindst 1 time i 5 ud af 6 måneder.

I begge tilfælde gælder, at du må arbejde, hvornår du vil, men du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal altså være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for lønarbejde på fuld tid, du skal deltage i møder i a-kassen, på Jobcentret og i aktivering.

Hvis du fx indgår kontrakter om opgaver med kunder, skal du sikre dig, at du kan trække dig ud af kontrakten, hvis du skal til møde i a-kassen eller jobcentret på samme tidspunkt, eller hvis du får tilbudt et job, der starter samme dag.

Alle de timer, du bruger i virksomheden, modregner vi i dagpengene. Til gengæld kan du bruge overskuddet i virksomheden til at optjene/genoptjene ret til dagpenge.

Max 30 uger samtidig med dagpenge

Du kan maksimalt drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og modtage dagpenge i 30 uger. Alle uger, hvor du modtager dagpenge eller er i aktivering, tæller med, uanset om du arbejder i virksomheden eller ej. Vær opmærksom  på, at får du eller har du fået supplerende dagpenge som  lønmodtager , har du måske allerede brugt nogle af de 30 uger eller dem alle.

Når de 30 uger er gået, kan du kun få dagpenge, hvis du lukker virksomheden

Virksomheden skal godkendes af a-kassen

Det er os, der skal vurdere, om du kan få dagpenge, samtidig med at du har din selvstændige virksomhed. Så kontakt os, hvis du har en virksomhed og regner med snart at få brug for dagpenge, eller hvis du er ledig og overvejer at starte som selvstændig.

Er din virksomhed i stedet fritidsbeskæftigelse?

Du skal overveje, om du i stedet skal vælge at starte virksomheden som en fritidsbeskæftigelse. Det kan du gøre, hvis du forventer at have en omsætning på under 50.000 kr. henover 12 måneder, og derfor ikke behøver cvr- og momstilmelde dig. Har du allerede et cvr-nummer, skal du afmelde det.

Det har den fordel, at din ret til dagpenge ikke er begrænset til 30 uger. Til gengæld medfører de timer, du bruger, fradrag i dine ydelser, og du kan ikke bruge overskuddet i virksomheden til at få dagpengeret

Måske har du formueforvaltning

Du kan i begrænsede tilfælde have din virksomhed som formueforvaltning, dvs. en virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og du i den forbindelse har meget begrænset arbejde i virksomheden. Med meget begrænset menes arbejde i højst 5 timer om måneden. 

Din ret til dagpenge er ikke begrænset til 30 uger, og timerne modregnes ikke i dine ydelser. Til gengæld kan du ikke bruge overskuddet i virksomheden til at få dagpengeret