Du skal på ferie

Har du ret til dagpenge, kan du også få udbetalt feriedagpenge i din ferie, hvis du har optjent feriedagpenge. Holder du ferie med feriedagpenge og er ledig, er det vigtigt, at du husker at melde din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før ferien. 

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du har været ledig og på dagpenge. Du optjener feriedagpenge, når du får ydelser fra a-kassen og af barselsdagpenge fra kommunen

Du kan få feriedagpenge, hvis:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark, inden din ferie begynder
 • Du er i arbejde som lønmodtager eller er ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent via et arbejde
 • Du har ret til dagpenge, hvis du bliver ledig i morgen.

 

Er du i tvivl om din ret til feriedagpenge, er du som altid velkommen til at ringe til os på 7010 0018. 

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, skal du huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, din ferie starter.

Det gælder også, hvis du er i virksomhedspraktik eller andre former for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Er du i arbejde og afmeldt som ledig på jobnet.dk, eller er du i job med løntilskud, skal du følge ferielovens regler. Her gælder det bl.a., at du skal aftale ferie med din arbejdsgiver.

Ferieår og kalenderår

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april året efter, mens feriedagpengene optjenes fra 1. januar til 31. december (kalenderår).

Har du været i et fuldtidsjob et helt kalenderår og ikke fået ydelser fra a-kassen eller kommunen, har du ikke optjent ret til feriedagpenge i det efterfølgende ferieår. I stedet for vil du have optjent ferie hos din arbejdsgiver. Du kan se hvor meget ferie på Feriekonto, som du finder på borger.dk.

Feriedagpenge kan ikke flyttes fra et ferieår til det næste. Holder du ikke ferie med feriedagpenge senest 30. april, vil din ret til feriedagpenge være mistet.

Du skal søge om feriedagpenge hos os

For at få udbetalt feriedagpenge, skal du søge om dem. Det gør du ved at udfylde en Ansøgning om feriedagpenge

Får vi din ansøgning en måned inden, du går på ferie, modtager du dine feriedagpenge senest en uge inden ferien. 

Du kan holde din ferie samlet eller over flere perioder. På dit ydelseskort skal du vælge aktiviteten "Ferie" de dage, hvor du holder ferie. 

Du kan optjene ret til 25 feriedage

Antallet af dage du kan holde med feriedagpenge, bliver beregnet ud fra de ydelser, du har modtaget fra os og eventuelle barselsdagpenge fra kommunen

Modtager du ydelser på fuld tid i et helt kalenderår, optjener du ret til feriedagpenge til 25 feriedage i ferieåret efter, der starter 1. maj. 

Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge

Selvom du har lønarbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, mens du modtog ydelser fra os eller din kommune. Du vil i april modtage et brev i under Min a-kasseside - Kommunikation med a-kassen med en opgørelse af antallet af feriedage med feriedagpenge, du kan holde i det kommende ferieår.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal have opbrugt ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl, om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, kan du altid undersøge det ved at logge ind på Feriekonto via borger.dk.

Du kan godt få udbetalt feriedagpenge i forlængelse af, at du afholder den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. En ferie kan altså godt bestå af først nogle dage med feriepenge, og derefter nogle dage med feriedagpenge.

Du kan få efterbetalt feriedagpenge indtil 31. maj

Har du holdt ferie uden at have søgt om feriedagpenge, har du indtil 31. maj til at oplyse os om din afholdte ferie og få udbetalt feriedagpenge for perioden.

Eksempel

Du har holdt ferie i uge 7 og har meldt din ferie på jobnet.dk inden for tidsfristen eller haft arbejde, da du afholdt ferien. Du har dog ikke fået søgt om at få udbetalt feriedagpenge.

Men har vi din ansøgning om feriedagpenge senest 31. maj, kan vi udbetale pengene til dig, selvom du allerede har holdt ferien.

Situationer, hvor du ikke kan få udbetalt feriedagpenge

Du har ikke ret til at få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. hvis du:

 • ikke er medlem af en a-kasse
 • er sygemeldt
 • er ledig og er på barsels- eller forældreorlov
 • driver selvstændig virksomhed på fuld tid eller som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge
 • er på fleksydelse eller arbejder i et fleksjob
 • er i seniorjob
 • er overgået til efterløn. Hvis du regner med at gå på efterløn i løbet af ferieåret, anbefaler vi derfor, at du søger om at få dine feriedagpenge udbetalt inden din overgang til efterløn
 • fylder 65 år eller af andre årsager ikke er medlem af en a-kasse længere.

Kollektiv ferielukning

Der er tale om kollektiv ferielukning, når kommunen/skolen har placeret ferie for alle lærere i samme periode. Arbejdsgiveren fastlægger tidspunktet for de 5 ugers ferie, du efter ferieloven har ret til.

Ferieperioderne fremgår typisk af din mødeplan, men hvis du er i tvivl, så spørg din arbejdsgiver eller tillidsmand, hvornår der afholdes kollektiv ferie på din skole.

Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. 

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.