Du skal på ferie

Har du ret til dagpenge, kan du også få udbetalt feriedagpenge i din ferie, hvis du har optjent feriedagpenge. Holder du ferie og er ledig, er det vigtigt, at du husker at melde din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før ferien. 

Du optjener feriedagpenge, når du modtager dagpenge fra a-kassen og barselsdagpenge fra kommunen

Det er muligt at få feriedagpenge, hvis:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark, inden din ferie begynder
 • Du arbejder som lønmodtager eller er ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent via et arbejde
 • Du har ret til dagpenge

Har du spørgsmål eller er i tvivl om din ret til feriedagpenge, er du som altid velkommen til at ringe til os på 7010 0018. 

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, så er det vigtigt, at du melder ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, du begynder din ferie.

Det gælder også for dig, der er i virksomhedspraktik eller en anden form for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Er du i arbejde og ikke står som ledig på jobnet.dk, eller er du i job med løntilskud, er det ferielovens regler, der gælder. Her skal du bl.a. sammen med din arbejdsgiver aftale, hvornår du holder ferie.

Du optjener feriedagpenge løbende

Fra 1. september 2020 optjener du feriedagpenge løbende, mens du er ledig. Får du fulde dagpenge i en måned, optjener du 2,08 dag i feriedagpenge. Er du ledig et helt år, bliver det til 25 dage. Det samme gælder, hvis du har fået barselsdagpenge.

Du kan se, hvor mange dage du har optjent med feriedagpenge under Min a-kasseside –  oplysninger om dig. 

Sådan søger du

Du skal udfylde en ansøgning om feriedagpenge. På selve ansøgningen får du altid præsenteret det aktuelle antal dage, du har optjent med feriedagpenge.

Du skal have brugt de feriepenge, du har optjent via et arbejde, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Du kan tidligst søge om feriedagpenge 5 uger inden, du gerne vil holde din første feriedag. Vi kan udbetale feriedagpenge tidligst 1 uge før feriens start.

Du kan holde din ferie samlet eller over flere perioder. Du skal udfylde en ansøgning for hver periode, du holder ferie. Er du ledige skal du på dit ydelseskort vælge aktiviteten "Ferie" de dage, hvor du holder ferie. 

Feriedagpenge kan også udbetales, når du er i arbejde

Er du kommet i arbejde, kan du godt få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, da du fik ydelser fra os eller Udbetaling Danmark. Under Min a-kasseside - Oplysninger om dig, ser du, hvor mange feriedage med feriedagpenge, du har optjent og kan holde ferie med.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal bruge den ferie, du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få feriedagpenge. Er du i tvivl om, hvor meget ferie du har optjent hos en arbejdsgiver, kan du se det på Feriekonto via borger.dk.

En ferie kan godt være med nogle dage på feriepenge optjent hos arbejdsgiver først, og derefter nogle dage med feriedagpenge, som a-kassen udbetaler.

Du skal søge om feriedagpenge til miniferieåret senest 31. maj 2021

Har du holdt ferie, hvor du ikke har fået søgt om feriedagpenge, skal du søge om dem senest den 31. maj 2021.

Situationer, hvor du ikke kan få feriedagpenge

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. hvis du:

 • ikke er medlem af en a-kasse
 • er sygemeldt
 • er på barsels- eller forældreorlov
 • driver selvstændig virksomhed uden ret til dagpenge
 • er på fleksydelse eller arbejder i et fleksjob
 • er i seniorjob
 • er overgået til efterløn. Regner du med at gå på efterløn i løbet af ferieåret, anbefaler vi dig, at du søger om at få dine feriedagpenge udbetalt inden din overgang til efterløn
 • du er seniormedlem i a-kassen

Kollektiv ferielukning

Der er tale om kollektiv ferie, når kommunen/skolen har placeret ferie for alle lærere i samme periode. Arbejdsgiveren fastlægger i sommeren 2020 enten 15 eller 16 feriedage.

Ferieperioderne fremgår typisk af din mødeplan, men hvis du er i tvivl, så spørg din arbejdsgiver eller tillidsmand, hvornår og hvor længe, der er kollektiv ferie på din skole.

Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde flere feriedage, end du har penge til, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. 

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.

I visse tilfælde, primært i folkeskolen, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie på forskud. Det vil sige, at du holder nogle feriedage, du endnu ikke har optjent. I det tilfælde kan du ikke få dagpenge for de dage, du holder ferie på forskud.

Hvis du er forholdsvis nyansat, kan du og arbejdsgiveren aftale, at du holder ferie på forskud. Men det er frivilligt både for dig og arbejdsgiveren. Har du ikke sådan en aftale, er dagpenge en mulighed.