Du skal på ferie

Har du ret til dagpenge, kan du også få udbetalt feriedagpenge i din ferie, hvis du har optjent feriedagpenge. Holder du ferie med feriedagpenge og er ledig, er det vigtigt, at du husker at melde din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før ferien. 

Du kan få udbetalt feriedagpenge, når du har været ledig og fået dagpenge. Du optjener feriedagpenge, når du modtager dagpengepenge fra a-kassen og barselsdagpenge fra kommunen

Det er muligt at få feriedagpenge, hvis:

 • Du er medlem af en a-kasse og har bopæl i Danmark
 • Du holder ferie og har ophold i Danmark, inden din ferie begynder
 • Du arbejder som lønmodtager eller er ledig
 • Du har holdt den ferie, som du har optjent via et arbejde
 • Du har ret til dagpenge, hvis du bliver ledig i morgen.

 

Har du spørgsmål eller er i tvivl om din ret til feriedagpenge, er du som altid velkommen til at ringe til os på 7010 0018. 

Husk at melde ferie på jobnet.dk

Er du ledig, så er det vigtigt, at du melder ferie på jobnet.dk senest 14 dage inden, du begynder din ferie.

Det gælder også for dig, der er i virksomhedspraktik eller en anden form for aktivering, hvor du samtidig er meldt ledig på jobnet.dk.

Er du i arbejde og ikke står som ledig på jobnet.dk, eller er du i job med løntilskud, er det ferielovens regler, der gælder. Her skal du bl.a. sammen med din arbejdsgiver aftale, hvornår du holder ferie.

Ferieår og kalenderår

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april året efter, mens feriedagpengene optjenes fra 1. januar til 31. december (kalenderår).

Har du været i et fuldtidsjob et helt kalenderår og ikke fået ydelser fra a-kassen eller kommunen, har du ikke optjent ret til feriedagpenge i det efterfølgende ferieår. I stedet for har du optjent ferie hos din arbejdsgiver. Du ser hvor meget ferie på Feriekonto, som du finder på borger.dk.

Feriedagpenge kan du ikke flytte fra et ferieår til det næste. Holder du ikke ferie med feriedagpenge senest 30. april, så er de feriepenge mistet.

Du skal søge om feriedagpenge hos os

For at få udbetalt feriedagpenge, skal du søge om dem. Det gør du ved at udfylde en Ansøgning om feriedagpenge

Får vi din ansøgning en måned inden, du går på ferie, modtager du dine feriedagpenge senest en uge inden ferien. 

Du kan holde din ferie samlet eller over flere perioder. På dit ydelseskort skal du vælge aktiviteten "Ferie" de dage, hvor du holder ferie. 

Du kan optjene ret til 25 feriedage

Antallet af dage du kan holde med feriedagpenge, bliver beregnet ud fra de ydelser, du har modtaget fra os og eventuelle barselsdagpenge fra kommunen

Modtager du ydelser på fuld tid i et helt kalenderår, optjener du ret til feriedagpenge til 25 feriedage i ferieåret efter, der starter 1. maj. 

Lønmodtagere kan få udbetalt optjente feriedagpenge

Er du kommet i arbejde, kan du fortsat få udbetalt de feriedagpenge, du har optjent, da du fik ydelser fra os eller kommunen. Du får i april måned et brev fra os, som du finder under Min a-kasseside - Kommunikation med a-kassen. Her oplyser vi dig om, hvor mange feriedage med feriedagpenge, du kan holde i det kommende ferieår.

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver

Du skal bruge den ferie, du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl om, hvor meget ferie du har optjent hos en arbejdsgiver, kan du se det på Feriekonto via borger.dk.

Feriedagpengene kan godt udbetales i forlængelse af den ferie, du holder med feriepenge fra en arbejdsgiver. En ferie kan altså godt være med nogle dage på feriepenge optjent hos arbejdsgiver først, og derefter nogle dage med feriedagpenge, som a-kassen udbetaler.

Du kan få feriedagpenge indtil 31. maj

Har du holdt ferie, hvor du ikke har søgt om feriedagpenge, skal du fortælle os om den ferie, du har holdt inden 31. maj for at få udbetalt feriedagpenge for perioden.

Eksempel

Du holdte ferie i uge 7 og meldte din ferie på jobnet.dk inden for tidsfristen eller havde arbejde, da du holdt ferie. Du fik dog ikke søgt om at få udbetalt feriedagpenge.

Har vi modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest 31. maj, kan vi, selvom du allerede har holdt ferien, udbetale pengene til dig.

Situationer, hvor du ikke kan få udbetalt feriedagpenge

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. hvis du:

 • ikke er medlem af en a-kasse
 • er sygemeldt
 • er ledig og er på barsels- eller forældreorlov
 • driver selvstændig virksomhed på fuld tid eller som bibeskæftigelse uden ret til dagpenge
 • er på fleksydelse eller arbejder i et fleksjob
 • er i seniorjob
 • er overgået til efterløn. Regner du med at gå på efterløn i løbet af ferieåret, anbefaler vi dig, at du søger om at få dine feriedagpenge udbetalt inden din overgang til efterløn
 • fylder 65 år eller af andre årsager ikke længere er medlem af en a-kasse.

Kollektiv ferielukning

Der er tale om kollektiv ferielukning, når kommunen/skolen har placeret ferie for alle lærere i samme periode. Arbejdsgiveren fastlægger tidspunktet for de 5 ugers ferie, du efter ferieloven har ret til.

Ferieperioderne fremgår typisk af din mødeplan, men hvis du er i tvivl, så spørg din arbejdsgiver eller tillidsmand, hvornår der afholdes kollektiv ferie på din skole.

Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet

Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere en 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. 

Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden og være tilmeldt som ledig på Jobnet fra første ledighedsdag. Det betyder også, at du skal befinde dig i Danmark.

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med eventuelle feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie.