Du arbejder frivilligt

Frivilligt arbejde kan du bruge til at opkvalificere eller vedligeholde kompetencer, du allerede har. Og så er frivilligt arbejde ideelt i forhold til at skabe nye relationer til mennesker, der måske kender til lønnede job. Men der er stor forskel på, hvilket frivilligt arbejde du kan have, uden det bliver modregnet i dine dagpenge.

Frivilligt arbejde er arbejde uden løn i frivillige organisationer, foreninger og lignende. Det kan f.eks. være foreninger med et socialt eller humanitært formål, sportsforeninger eller kulturelle foreninger.

Det er svært selv at afgøre, om det frivillige arbejde vil blive modregnet. Det kan godt være, det ikke bliver modregnet, men at du ved at tage det frivillige arbejde ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet, fordi du ikke lige kan gå fra det. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis du er instruktør på en madskole eller frivillig på en feriekoloni.

Tag derfor kontakt til os, hvis du overvejer at få eller allerede har frivilligt arbejde, som vi ikke kender til. Send en besked til os, hvor du fortæller lidt mere om, hvilket arbejde det er, så vi sammen kan finde ud af, om du vil blive modregnet.

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du arbejder frivilligt. Det vil sige, du skal kunne tage arbejde, være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler eller andet, du bliver indkaldt til af os i a-kassen, dit jobcenter eller din anden aktør.

Krav til det frivillige arbejde

Betingelserne for, at du kan arbejde frivilligt og samtidig modtage dagpenge, er, at:

  • arbejdet foregår i Danmark
  • arbejdet ikke kan forbindes med privat erhvervsvirksomhed, hvor fx virksomhedens formål er at tjene penge
  • du ikke har ansættelsesretlige forpligtelser og fx modtager honorar, diæter, feriepenge mm.

Aktiviteter, der ikke medfører fradrag i dine dagpenge

Denne type aktiviteter kan du kende ved, at det ikke udbydes som almindeligt arbejde. Aktiviteterne er ofte hobbyprægede aktiviteter, som du vil deltage i på baggrund af interesse, fx

  • servere og lave kaffe, tale med gæster osv. i sociale cafeer, være besøgsven
  • lave foreningsarbejde i kirkeforeninger, beboerforeninger eller spejderklubben
  • være indsamler eller ekspedient i genbrugsbutikker for nødhjælpsorganisationer, fx Dansk Røde Kors.

Aktiviteter, du kan lave i 44 timer pr. måned

De aktiviteter du kan lave i 44 timer om måneden er kendetegnet ved, at de normalt er lønnede, fx:

  • fitnessinstruktør i foreningsfitness
  • dagligt salg af varer i foreningskiosk, er også i denne kategori.
  • rådgivning, bl.a. telefonrådgivning, hvor du skal have en særlig uddannelse

Aktiviteter, der medfører fradrag i dagpengene

Der er aktiviteter der alligevel vil betyde fradrag i dagpengene, selvom de udføres for en frivillig organisation. Det gælder når, der er tale om primær drift og vedligeholdelse. Kontakt os endelig på 70100018, så vi kan vejlede dig bedst muligt om frivilligt arbejde.