Du vil kende kravene for jobsøgning

Når du opfylder kravene til din jobsøgning, får du ro til at finde dit næste job.

Det er vigtigt, at du opfylder kravene til jobsøgning, mens du er ledig. Hvis du glemmer det, risikerer du ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det kan betyde, at vi ikke kan udbetale dagpenge til dig.

Du lever op til kravene ved at:

    • du er aktivt jobsøgende og søger seriøst og realistisk
    • du hver uge registrerer dine jobsøgningsaktiviteter og lægger 2 ansøgninger op om måneden i Joblog på www.jobnet.dk
    • du søger jobs, der afspejler det aktuelle arbejdsmarked
    • du søger bredt både fagligt og geografisk

Læs mere om jobsøgning og få inspiration til arbejdet med at finde et job.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70100018.

Mange måder at søge job på

Der findes mange måder at søge job på. Udover opslåede stillinger, som skal indgå i din jobsøgning, kan du søge uopfordret ved at kontakte mulige arbejdsgivere og høre om mulighederne for job. Du kan også bruge dit netværk aktivt ved at kontakte personer, du kender, og som kan pege dig i retning af et job.

Vores vurdering af din jobsøgningsindsats vil altid hvile på en individuel evaluering, når vi har samtale med dig.

Husk at udfylde Jobloggen

Jobloggen er et fælles værktøj, som både du, vi og jobcentret kan se. Du udfylder den på www.jobnet.dk. Vi bruger bl.a. Jobloggen som afsæt til samtalerne og når vi giver sparring til din jobsøgning.

Jobloggen skal du opdatere mindst én gang om ugen, hvor du skriver alle dine jobsøgningsaktiviteter ind. På den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende og opfylder kravene til jobsøgning.

Vi kontakter dig, hvis vi ud fra Jobloggen kommer i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene.