Du skal til samtaler

Som ledig skal du til samtaler med både jobcentret og Lærernes a-kasse. Nogle gange vil du også møde konsulenter fra a-kassen, når du har samtaler med dit jobcenter. 

Der er flere møder og samtaler, der er obligatoriske, og du får besked fra os eller jobcentret, når det er tid til at tilmelde dig. Når du bliver indkaldt, har du en frist til at få tilmeldt dig. Som det første skal du deltage i en velkomstmøde med Lærernes a-kasse. Den skal finde sted indenfor 2 uger efter, du har meldt dig ledig. 

Obligatoriske møder og samtaler det første halve år som ledig.

 

Når du har tilmeldt dig de obligatoriske møder, kan du også tilmelde dig en karrieresamtale med os eller en workshop, hvis du har behov for det. Du tilmelder dig ved at logge dig på Min a-kasseside og klikke på Tilmeld dig. 

Pligt til at tilmelde dig og komme til samtalen

Tilmelder du dig ikke inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig. Derfor er det vigtigt, at du i det tilfælde hurtigst muligt går på jobnet og tilmelder dig igen.

Du har også pligt til at komme til de samtaler og møder, som Lærernes a-kasse, dit jobcenter eller anden aktør indkalder dig til. Anden aktør er typisk et privat firma, der overtager jobcentrets rolle med at hjælpe dig i job. Glemmer du at møde op, får du ikke dagpenge fra den dag, hvor du skulle have været til møde og indtil du kontakter dem, der har indkaldt dig.