Du er blevet syg

Hvis du er syg i kortere tid, kan du få dagpenge. Du skal huske at melde dig syg på jobnet.dk. Det er også her, at du melder dig rask igen. 

Du skal altid melde dig syg på jobnet.dk, den første dag du er syg, hvis du er ledig. Er du ledig uden arbejde ved siden af, og har du også ret til dagpenge, er det os, der udbetaler dagpenge til dig de første 14 dage, hvor du er syg. Når du er syg, får du ikke almindelige dagpenge, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Meld dig syg på jobnet.dk

Når du er ledig, er det på jobnet.dk, du melder dig syg. Vi får automatisk besked fra kommunen og derfor er det ikke nødvendigt at kontakte os, hvis du er blevet syg. 

Det er ikke muligt at melde sig syg med tilbagevirkende kraft på jobnet.dk. Hvis du har glemt at melde dig syg, og du bliver ved med at være syg, så skal du ringe til dit jobcenter og give dem besked. Du får ikke dagpenge for de dage, hvor Jobcenteret ikke har vidst, at du var syg. 

Er du ikke tilmeldt som ledig på jobnet.dk, så er det BorgerService, du skal ringe til for at melde dig syg. Du kan også gøre det på borger.dk.

A-kassen, jobcentret eller anden aktør kalder dig ikke til møder, når du har meldt dig syg på jobnet.dk og har en gyldig grund.

Meld dig rask igen på jobnet.dk

Når du er frisk igen, skal du selv gå på jobnet.dk og melde dig rask. Når du har gjort det, får du almindelige dagpenge igen. 

På dit ydelseskort vælger du aktiviteten syg ud for de dage, du har været syg.

Hvis du er syg i mere end 14 dage

Vi kan højest udbetale dagpenge til dig i 14 dage, når du er syg. Er du syg i mere end de 14 dage, får du sygedagpenge fra kommunen. Vi fortæller automatisk kommunen, at du skal have sygedagpenge fra dem, når de 14 dage er gået. 

Kommunen sender dig en blanket, som du skal udfylde og sende retur til dem senest 8 dage efter, du har fået blanketten. Hører du ikke fra kommunen senest 5 uger efter, du har oplyst om første sygedag, så er du nødttil selv at tage kontakt til kommunen og bede om sygedagpenge.

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

Nogle skal have dagpenge under sygdom fra kommunen fra 1. sygedag

I nogle tilfælde skal du have sygedagpenge fra kommunen den 1. dag, du er syg og ikke dagpenge fra os.

Du skal også have sygedagpenge fra din kommune fra din 1. sygedag, hvis du:

  • ikke har ret til dagpenge, fordi du fx ikke har været medlem af en a-kasse i et år
  • ikke har ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • er nyuddannet og fortsat er i en karensperiode
  • er blevet ledig efter du har drevet selvstændig virksomhed og har 3 ugers karantæne
  • er fastansat i et deltidsjob
  • arbejder i en turnusordning eller efter en vagtplan
  • arbejder fast hos en arbejdsgiver og du har et opsigelsesvarsel.

Meld dig syg på jobnet.dk

Du skal melde dig syg på jobnet.dk, selvom du er i en af ovenstående situationer. Vi fortæller automatisk din bopælskommune, hvis du skal have sygedagpenge fra din 1. sygedag.

Kommunen sender dig en blanket, som du skal udfylde og sende retur til dem senest 8 dage efter, du har modtaget blanketten. Hører du ikke fra kommunen 3 uger efter, du har oplyst om 1. sygedag, så er du nødttil selv at tage kontakt til kommunen og bede om sygedagpenge.

Du læser mere om sygedagpenge på borger.dk.

Du får ikke sygedagpenge på helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt nytårsdag), så det skal du lige være opmærksom på.

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

De første 6 uger bruger du af de dine dagpengeuger

De første 6 uger, du er syg, bruger du af dine dagpengeuger. Det gælder både, når du modtager dagpenge ved sygdom fra os eller sygedagpenge fra kommunen.

Er du syg i mere end 6 uger, så bruger du ikke længere af de dagpengeuger, du har. Den 3-årige periode, hvor du kan bruge dine dagpenge, bliver forlænget med det antal uger, du er syg ud over de 6 uger.

Eksempel

Hvis du er syg i 11 uger, så bruger du 6 dagpengeuger af dine samlede 104 uger. De følgende 5 uger forbruger du ikke af dagpengeugerne. Din 3-årige periode forlænges med 5 uger.

Ny rådighedsvurdering efter sygdom i længere tid

Har du været syg i mere end 3 måneder, skal du gå ind på jobnet.dk og melde dig ledig og udfylde og sende en ny ledighedserklæring.

Det kan også være nødvendigt at lave en ny rådighedsvurdering på dig, når du igen er blevet rask. 

Hvis du er i fast deltidsarbejde

Har du fast deltidsarbejde, og får du supplerende dagpenge, er det både hos din arbejdsgiver og på jobnet.dk, at du skal melde dig syg. Det er også begge steder, at du melder dig rask igen.