Du er blevet syg

Hvis du er syg i kortere tid, kan du få dagpenge. Du skal huske at melde dig syg på jobnet.dk og melde dig rask igen samme sted.

Du skal altid melde dig syg på jobnet.dk, den første dag du er syg, hvis du er ledig. Er du ledig uden arbejde ved siden af, og har du i øvrigt ret til dagpenge, er det os, der udbetaler dagpenge til dig de første 14 dage, hvor du er syg. Du får ikke almindelige dagpenge, da du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Meld dig syg på jobnet.dk

Er du ledig, skal du melde dig syg på jobnet.dk. Så får vi automatisk besked. Du behøver derfor ikke give os i a-kassen besked om, at du er blevet syg.

Du kan ikke melde dig syg via jobnet.dk med tilbagevirkende kraft. Har du glemt at melde dig syg, og er du fortsat syg, skal du ringe til dit jobcenter og give dem besked. Du kan ikke få dagpenge for de dage, hvor du ikke har meldt dig syg på jobnet.dk.

Hvis du ikke er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, skal du ringe til BorgerService for at sygemelde dig. Du kan også sygemelde dig via borger.dk.

Når du har meldt dig syg på jobnet.dk og har en gyldig grund, kalder hverken a-kassen, jobcentret eller anden aktør dig til møder. 

Meld dig rask igen på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen, skal du på jobnet.dk melde dig rask. Når du har gjort det, kan du få udbetalt almindelige dagpenge igen. 

På dit ydelseskort vælger du aktiviteten syg ud for de dage, du har været syg.

Hvis du er syg i mere end 14 dage

Vi kan højest udbetale dagpenge til dig under sygdom i 14 dage. Er du syg udover de 14 dage, modtager du sygedagpenge fra kommunen. Vi oplyser automatisk kommunen, hvis du skal have sygedagpenge fra dem. 

Kommunen sender dig en blanket, som skal udfyldes og sende retur til dem senest 8 dage efter. Har du ikke hørt fra kommunen senest 5 uger efter, du har oplyst om første sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

Nogle skal have sygedagpenge fra kommunen fra 1. sygedag

I nogle situationer skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din 1. sygedag – og ikke dagpenge under sygdom fra a-kassen.

Du skal også have sygedagpenge fra din kommune fra din 1. sygedag, hvis du:

  • ikke har ret til dagpenge, fordi du endnu ikke har været medlem af en a-kasse i et år
  • ikke har ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • er nyuddannet og omfattet af en karensperiode
  • er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed og er omfattet af 3 ugers karantæne
  • er fastansat i et deltidsjob
  • arbejder i en turnusordning eller efter en vagtplan
  • er fast tilknyttet til en arbejdsgiver og har et opsigelsesvarsel.

Meld dig syg på jobnet.dk

Du skal melde dig syg på jobnet.dk, selvom du tilhører en af ovenstående kategorier. Vi giver automatisk din bopælskommune besked, hvis du skal have sygedagpenge fra din 1. sygedag.

Kommunen sender dig en blanket, som skal udfylde og sende retur til dem senest 8 dage efter. Har du ikke hørt fra kommunen 3 uger efter, du har oplyst om 1. sygedag, skal du selv kontakte kommunen og bede om sygedagpenge.

Du kan læse mere om sygedagpenge på borger.dk.

Vær opmærksom på, at du ikke får sygedagpenge på helligdage (Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt nytårsdag)

Meld dig rask på jobnet.dk

Når du er blevet rask igen efter at have været syg i mere end 14 dage, skal du

Du bruger af dine dagpenge de første 6 uger

De første 6 uger, du er syg, bruger du af dine dagpengeuger. Det gælder, uanset om du modtager dagpenge under sygdom fra os eller sygedagpenge fra kommunen.

Er du syg i mere end 6 uger, bruger du ikke længere af dine dagpengeuger. Den 3-årige periode, hvor du kan bruge dine dagpenge, forlænges med det antal uger, du er syg ud over de 6 uger.

Eksempel

Hvis du er syg i 10 uger i træk, så bruger du 6 dagpengeuger af dine samlede 104 uger. De efterfølgende 4 uger bruger du ikke af dagpengeugerne. Din 3-årige periode bliver forlænget med 4 uger.

Ny rådighedsvurdering efter længere tids sygdom

Har du været syg i mere end 3 måneder, skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og sende os en ny ledighedserklæring.

Når du har meldt dig rask igen efter længerevarende sygdom, kan det værde nødvendigt at lave en ny rådighedsvurdering af dig. 

Hvis du er i fast deltidsarbejde

Har du fast deltidsarbejde, og modtager du supplerende dagpenge, skal du både melde dig syg hos din arbejdsgiver og på jobnet.dk. Husk at rmelde dig rask igen begge steder.