Du vil uddanne dig

Som ledig har du mulighed for at deltage i visse uddannelse med dagpengeret. Du kan også få uddannelse som et aktiveringstilbud, men det er noget, du skal aftale med Jobcentret.

Begynd ikke på en uddannelse før den er godkendt i a-kassen. Det får du ved at udfylde skema til vurdering af deltagelse i uddannelse samtidig med dagpenge. 

Uddannelse med dagpengeret

Deltager du i en uddannelse, mens du er på dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., du skal kunne sige ja til et job med dags varsel, der bliver formidlet til dig og samtidig være aktiv jobsøgende. Du skal altså derfor være parat til at afbryde din uddannelse, hvis du bliver tilbudt arbejde.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du siger dit arbejde op for at deltage i uddannelse. Er du indskrevet på et SU-berettiget uddannelse, kan du heller ikke få uddannelse på dagpenge.

Der er flere muligheder for uddannelse med dagpenge. Det kan være: 

  • Uddannelser under 20 timer, som ikke er SU berettiget
  • Efteruddannelse på højest 6 timer om ugen, der er SU berettiget
  • HF enkeltfag
  • Forsættelse af en SU berettiget uddannelse, som du var i gang med, inden du blev ledig
  • Andre uddannelser som kurser i fagforeningen eller aftenskole

 

Læs mere om de forskellige muligheder neden for.

Uddannelse på under 20 timer, der ikke giver ret til SU

Du kan deltage i uddannelser, som ikke udbydes som en almindelig SU-berettiget fuldtidsuddannelse. Dele af uddannelsen må heller ikke indgå i en SU-berettiget uddannelse. Undervisningstiden skal være under 20 timer om ugen.

Uddannelser, der er under 20 timer, og som ikke giver ret til SU, kan være diplomuddannelser på f.eks. DPU, enkelte masteruddannelser, merit-pædagoguddannelsen og meritlæreruddannelsen. Vær opmærksom på at uddannelserne ikke må indeholde fag, som berettiger til SU som fuldtidsuddannelse.

Det med småt

Hvis der i forløbet er enkelte uger med 20 timers undervisning eller derover, kan du bevare retten til dagpenge under forløbet. Men du får ikke udbetalt dagpenge i de uger, hvor du har 20 timer eller mere.

En undervisningstime er en undervisningslektion, selvom en lektion typisk kun er på 45 minutter. Er en lektion på mere end 60 minutter, er det dog undervisningens omfang opgjort i timer pr. uge, der afgør, om du kan følge uddannelsen med dagpenge. Hvis du ønsker at deltage i et fjernundervisningsforløb, undersøger vi, hvor mange timers undervisning et traditionelt forløb varer.

Efteruddannelse, der er SU berettiget på højest 6 timer om ugen

I helt enkelte tilfælde er det muligt at deltage i uddannelse, som også udbydes som almindelig SU- berettiget heltidsuddannelse.

Man kan ikke følge kurser, der er led i en ny uddannelse. F.eks. kan en uddannet folkeskolelærer ikke tage et kursus på universitetet, som kan være led i fx en bachelor på universitetet. Det gælder også, selvom du ikke har intentioner om at blive bachelor.

Som uddannet folkeskolelærer kan du fx tage et ekstra undervisningsfag på en professionshøjskole eller University College.

Er du meritlærer, kan du ikke tage undervisningsfag på professionshøjskole/University College.

Det med småt

Du kan kun efteruddanne dig på den måde i 1. ledighedsperiode.
Er du under 30 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 3 måneders ledighed og inden for 6 måneder, hvis du er over 60 år. Er du 30-59 år, skal uddannelsen være

afsluttet senest inden for de første 9 måneders ledighed.

Uddannelsen må højst være på 6 timer om ugen. Det gælder hver enkelt uge i uddannelsesforløbet. Hvis uddannelsen er på over 6 timer om ugen, skal du dokumentere, at

undervisningen svarer til højst 1/3 studenterårsværk pr. uge.

HF/HHX/STX/HTX enkeltfag

Du kan også tage enkeltfag her (selvom forløbene er SU–berettigede på fuld tid), så længe undervisningen er under 20 timer om ugen. Også her er en undervisningstime er en undervisningslektion. Er en lektion på mere end 60 minutter, er det dog undervisningens omfang opgjort i timer pr. uge, der afgør, om du kan følge uddannelsen med dagpenge.

Hør nærmere på VUC-centrene.

Fortsættelse af SU berettiget uddannelse

Har du samtidig med dit arbejde været i gang med en uddannelse, som giver ret til SU som fuldtidsuddannelse, og bliver du pludselig uforskyldt ledig, kan du fortsætte din uddannelse i op til 12 uger (444 timer) og samtidig få dagpenge.

Det kræver dog, at du:

  • har fulgt undervisningen i mindst 2 år samtidig med arbejdet, og undervisningen foregår efter kl. 16.00 og/eller i weekenden.
  • som fuldtidsforsikret har haft mindst 30 timers arbejde om ugen i gennemsnit i mindst 2 år samtidig med, at du har deltaget i uddannelsen.
  • som deltidsforsikret har haft mindst 20 timers arbejde om ugen i gennemsnit i mindst 2 år samtidig med, at du har deltaget i uddannelsen.

Andre uddannelser

Hvis Lærernes a-kasse eller din faglige organisation arrangerer kurser, kan du deltage i op til to uger uanset timetallet. Så længe kursets formål er at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aftenskole

Det er kurser efter folkeoplysningsloven, altså typisk hos AOF, FOF og lignende. Dem kan du deltage i, så meget du vil.

Andre muligheder

Du har mange andre muligheder for at finde en uddannelse eller et kursus, som passer til dig. Det kunne f.eks. være et alment voksenpædagogisk grundkursus (på deltid) eller sprogkurser.