Du vil søge job i udlandet

Du kan søge arbejde i et EU land, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og samtidig få dine dagpenge med i op til 3 måneder.

For at tage dagpenge med til et andet EU/EØS land eller Schweiz skal du søge om det. Det gør du ved at udfylde en ansøgningsblanket, der hedder EØS 1. Skemaet skal udfyldes både af dig og derefter skal du sende det til Lærernes a-kasse, så vi har det senest 14 dage inden, du skal rejse. 

Når vi har godkendt din ansøgning, sender vi dig en attest, der er beviset for retten til dagpenge i udlandet ved arbejdssøgning.

Det er Lærernes a-kasse, der udbetaler dine dagpenge, mens du er afsted.

Der er flere betingelser, du skal opfylde for at modtage dagpenge i udlandet

Du skal have været ledig i 4 uger op til afrejsen (der findes dog få undtagelser) og tilmeldt Jobcentret
Du må ikke rejse før den startdato, der står på attesten
Du skal tilmelde dig, hvad der svarer til Jobcentret i det andet land senest på 7. dagen fra attestens startdato.
Når vi sender dig attesten, får du samtidig en grundig vejledning om, hvordan du ellers skal forholde dig.

Hvis du har brug for dagpenge ved attestens udløb, skal du vende tilbage til Danmark og melde dig ledig på Jobcentret senest den sidste dag, attesten er gyldig til. Ellers falder din dagpengeret væk.

Får du arbejde i det andet land, skal du næsten altid være omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring.

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare vide mere, så er du velkommen til at kontakte os.