Du vil have dagpenge

Er du ledig efter din sidste eksamen, kan du søge om dagpenge. Med en forhåndsgodkendelse kan du søge, inden du har fået din sidste karakter.

Som nyuddannet har du mulighed for at modtage dagpenge dagen efter, du har afsluttet din uddannelse. Du har afsluttet din uddannelse, når du har fået din sidste karakter, enten skriftligt eller ved mundtlig eksamen.  

Sådan søger du om dagpenge

For at søge om dagpenge som nyuddannet, skal du

 

Det kan godt tage et par dage at behandle din ansøgning om dagpenge, men dine første dagpenge bliver udbetalt til dig med tilbagevirkende kraft fra den dato, du har meldt dig ledig på jobnet.dk og har fået ret til dagpenge.

Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig

Hvis du har været gratis studiemedlem i mindst et år, kan du modtage dagpenge fra din første dag som nyuddannet.

Har du været medlem mindre end et år, eller har du slet ikke været medlem før nu, vil du først have ret til dagpenge en måned efter, du er dimitteret. Denne måned bliver kaldt karensperioden.

Husk 2 ugers fristen

Det er afgørende for din ret til at modtage dagpenge, at du husker at melde til os, at du er blevet nyuddannet. Det skal du gøre senest 2 uger efter, du har bestået din afsluttende eksamen. Læs mere om 2 ugers fristen.

Forhåndsgodkendelse: Søg om dagpenge, før din sidste karakter er givet

Afslutter du din uddannelsen med et speciale, der ikke skal forsvares mundtligt, kan det tage nogle uger, før censor og vejleder kan give deres endelige bedømmelse af opgaven. Du kan bede om en forhåndsgodkendelse, hvor vejleder og censor oplyser, at du har bestået din eksamen, selvom de ikke er kommet frem til den endelige bedømmelse og karakter endnu. Med en forhåndsgodkendelse kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter. 

Studiejob og deltidsjob

Har du holdt fast i dit studiejob og arbejder du maksimalt 145,53 timer om måneden, kan du modtage supplerende dagpenge. Antallet af timer afgør, hvor meget vi kan supplere op med. For at få supplerende dagpenge, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Har du et opsigelsesvarsel, skal vi have en frigørrelsesattest fra din arbejdsgiver, før vi kan udbetale supplerende dagpenge.  

Læs mere om studiejob samt om supplerende dagpenge og deltidsarbejde.