Du vil kende frist for indmeldelse

Du skal give os besked om, at du er nyuddannet, senest 2 uger efter din sidste eksamen.

Den dag du modtager den afslutttende karakter eller modtager en forhåndsgodkendelse for dit speciale, er du formelt nyuddannet. Fra denne dato har du 2 uger til at skifte status til nyuddannet hvis du er studiemedlem i Lærernes a-kasse. Er du ikke medlem af Lærernes a-kasse har du 2 uger til at melde dig ind som nyuddannet. 

Hvis du glemmer 2 ugers fristen

Glemmer du at oplyse os om, at du er nyuddannet inden for de 2 uger efter afsluttet uddannelse, kan du først modtage dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i 1 år og haft en indkomst på mindst 228.348 kr. (2018) inden for de sidste 3 år, det såkaldte indkomstkrav. Du kan max medregne 19.029 kr. pr. måned (2018). Arbejdet skal være udført, mens du er medlem af en a-kasse.

Står du i den situation, at du ikke har nået at give os besked indenfor 2 uger, så kontakt os hurtigst muligt på 7010 0018. I særlige tilfælde kan du alligevel blive godkendt til at modtage dagpenge.