Du vil kende frist for indmeldelse

Du har 2 uger til at melde dig ind i en a-kasse efter at du har afsluttet din uddannelse, hvis du vil sikre dig at blive optaget på de fordelagtige dimittendvilkår.