Du vil kende frist for indmeldelse

Du har 2 uger til at melde dig ind i en a-kasse efter at du har afsluttet din uddannelse, hvis du vil sikre dig at blive optaget på de fordelagtige dimittendvilkår.

Hvornår er din uddannelse afsluttet?

Den dag hvor du modtager den afsluttende karakter, eller modtager en forhåndsgodkendelse for dit speciale er du formelt færdig med din uddannelse. Det er derfor fra denne dag du har 2 uger til at melde dig ind som nyuddannet.

Er du allerede er studiemedlem af Lærernes a-kasse, skal du skifte status til nyuddannet, når du er færdig med din uddannelse.

Hvis du glemmer 2 ugers fristen

Glemmer du at melde dig ind som nyuddannet inden for 2 uger efter du har afsluttet uddannelse, kan du først modtage dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i 1 år og haft en indkomst på mindst 243.996 kr. (2021) inden for de sidste 3 år, det såkaldte indkomstkrav. Du kan max medregne 20.333 kr. pr. måned (2021). Arbejdet skal være udført, mens du er medlem af en a-kasse.

Står du i den situation, at du ikke har nået at give os besked indenfor 2 uger, så kontakt os hurtigst muligt på 7010 0018. I særlige tilfælde kan du alligevel blive godkendt til at modtage dagpenge.