Du vil læse vores FAQ - nyuddannet

Her får du svar på de spørgsmål, som vi møder flest af fra nyuddannede.

 Jeg er studiemedlem. Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver færdig med min uddannelse? 

Du skal skifte status fra studiemedlem til nyuddannet. Det skal du gøre senest 2 uger efter, at du har bestået din sidste eksamen. Du kan skifte status her.

Skal du have dagpenge, skal du huske at: 

  • Melde dig ledig på www.jobnet.dk dagen efter din sidste eksamen eller sidste karakter, alt efter om du afslutter med en mundtlig eller skriftlig eksamen.
  • Udfylde en ledighedserklæring
  • Udfylde et dagpengekort en gang om måneden. Som oftets skal du udfylde dagpengekortet 5 hverdage før sidste hverdag i måneden Du kan se hér, hvornår du præcist kan udfylde det fra.  

Hvor meget kan jeg få i dagpenge som nyuddannet?

Dagpengesatsen for nyuddannede er forskellig, alt efter om du er forsørger eller ej. Har du et eller flere børn under 18, er satsen 15.884 kr. pr. md. (2021). Er du ikke forsørger, er satsen 13.815 kr. pr. md. (2021).

Hvad gør jeg, hvis jeg er medlem af en anden a-kasse?

Har du afsluttet en uddannelse inden for Lærernes a-kasses fagområde, og er du allerede medlem af en anden a-kasse, er det en god ide, at blive overflyttet til os. Du kan blive overflyttet hér. Så snart vi har modtaget din optagelsblanket, kontakter vi din nuværende a-kasse og beder dem om at overflytte dit medlemskab til os. 

Hvis du vil overflyttes med dimittendrettigheder, skal vi senest have din ansøgning om overflytning senest 2 uger efter at du har fået din sidste karakter.

Hvornår får jeg dagpenge første gang?

Det afhænger blandt andet af din sidste eksamen, hvornår du får dagpenge første gang.

Har du været studiemedlem mindst et år, er du dagpengeberettiget fra din 1. ledige dag.

Er du ny i a-kassen, får du først ret til dagpenge en måned efter, du har bestået alle dine eksamener (karensperiode). Husk, at udbetalingen af dagpenge altid er bagudrettet. Du kan se mere om, hvornår du får udbetalt dagpenge hér.

Hvad med mit studiejob?

Du kan godt beholde dit studiejob, og få supplerende dagpenge. Det kræver dog at du ikke er bundet af et opsigelsesvarsel i dit studiejob. Har du et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest. Den skal vi senest have modtaget 5 uger efter at du er berettiget til dagpenge.

Ønsker du ikke at beholde dit studiejob, så sørg for at opsige og have haft sidste vagt før du bliver berettiget til dagpenge. Opsiger du dit studiejob efter du er blevet berettiget til dagpengefår du 3 ugers karantæne, det vil sige 3 uger hvor du ikke vil få udbeatlt dagpenge. Det gælder selvfølgelig kun job, hvor du har et opsigelsesvarsel. Er du f.eks. timelønnet vikar, bliver du jo i princippet opsagt hver dag, du går hjem og kan heller ikke selv sige op.

Må jeg rejse ud af landet, når jeg er på dagpenge?

Når du har meldt dig ledig og får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal kunne overtage et job med 1 dags varsel. Du skal derfor blive i landet, når du modtager dagpenge.

Er du nyuddannet og ledig, kan du godt tage på ferie. Du kan dog ikke få dagpenge i ferieperioden. Husk at melde ferie til Jobcenteret senest 14 dage, før ferien begynder.

Du kan sagtens rejse ud af landet i din karensperiode.

Jeg skal snart på barsel, skal jeg melde mig ind i a-kassen?

Det er altid en god idé at blive medlem af a-kassen, også når du skal på barsel.

Det er i mange tilfælde afgørende for din ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, at du er medlem af en a-kasse. Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere om, hvad der gælder præcist for dig.

Hvis du er ledig efter din barsel, får du, når du indmelder dig efter endt uddannelse, også mulighed for at få dagpenge. Melder du dig først ind, når din barsel er slut, kan du først få dagpenge når du har været medlem i 12 måneder og samtidigt haft en indtægt på minimum 20.333 kr. pr.måned som fuldtidsforsikret og 13.555 kr. pr. måned som deltidsforsikret i hver af de 12 måneder (2021 tal).

Jeg bor i udlanet, kan jeg optages som nyuddannet?

Bor du i et andet landt end Danmark, når du afslutter din uddannelse, kan du ikke optages som nyuddannet i Lærernes a-kasse.

Det er kun muligt at blive optaget som nyuddannet, hvis du før uddannelsens start havde bopæl og ophold i Danmark og er flyttet tilbage til Danmark senest to uger efter din uddannelses afslutning.

Får du efterfølgende arbejde i Danmark, så kontakt os.