Du vil være medlem

Som medlem hos os får du gode råd og vejledning i din indsats for at lande dit første job. Og så er vi billigste a-kasse for lærere og dækker hele Danmark.

Melder du dig ind senest 2 uger efter, du har fået din sidste karakter, kan du blive optaget på fordelagtige dimittendvilkår. Det betyder, at du er berettiget til dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. Vi ved mest om dit arbejdsområde og kan derfor vejlede og støtte dig, så du får den korteste vej fra ledighed til job. Vi hjælper dig også med karrierevejledning, jobsparring og efteruddannelse. Og så sikrer vi dig selvfølgelig økonomisk. Vores dygtige job- og karrierekonsulenter befinder sig i hele landet og er klar til at hjælpe. Vi kender dig, din situation og din faglighed, og vi arbejder på at give dig de bedste muligheder for at få gang i karrieren.

Vi har samlet de vigtigste informationer om dagpenge til dig som nyuddannet og din første tid som ledig.

Husk 2 ugers fristen 

Der gælder nogle helt særlige regler for dig, som er nyuddannet. Når du er færdig med din uddannelse, har du kun 2 uger til at  søge om medlemskab på dimittend vilkår. Det betyder at du vil være dagpengeberettiget en måned efter, du er blevet færdig med din uddannelse. Du er officielt færdig med din uddannelse, når du har bestået alle dine eksaminer og praktikforløb. Læs mere om 2 ugers fristen.

Er du allerede studiemedlem, skal du skifte status til nyuddannet senest 2 uger efter at du er færdig med din uddannelse. 

Du er nyuddannet 

Du har afsluttet din uddannelse, når du har:

 • været til din sidste mundtlige eksamen, eller
 • modtaget karakteren for den afsluttende skriftlige opgave
 • al studieaktivitet er ophørt
 • alle praktikker er bestået 

Din dagpengesats som nyuddannet

Som nyuddannet vil du få den dagpengesats, der gælder for dimittender (nyuddannede). Satsen afhænger af, om du er forælder eller ej. 

Vi udbetaler pengene i slutningen af måneden. Dagpenge er altså bagudbetalt, i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.

Arbejde kan give dig en højere dagpengesats

Du får dagpenge med satsen for nyuddannede, indtil du har optjent ret til at få beregnet en højere dagpengesats. Det har du, når du har

 • haft ret til dagpenge i 6 måneder (du behøver ikke have været ledig, blot dagpengeberettiget)
 • har fået indberettet 3 måneders indkomst til SKAT efter din afslutningen af din uddannelse. Arbejdet skal ligge efter du er blevet  færdig på dit studie 
 • har afsluttet et arbejdsforhold.

Den løn, du har fået for dit arbejde, vil danne grundlaget for den nye beregning af dine dagpenge.

Se alle satser.

Du bliver forælder

Hvis du bliver forælder og er ledig som nyuddannet, vil din sats for dagpengene blive højere. Vi får automatisk besked om, at du er blevet forælder – eller såkaldt forsørger. Derefter vil du blive bedt om at bekræfte din forsørgerstatus på ydelseskortet, og vi kan udbetale dagpengene med den højere sats. Dukker bekræftelsen ikke op på ydelseskortet, skal du kontakte os. 

Du bliver også forsørger, når du adopterer et barn.

Forsørgerpligten ophører, når dit barn fylder 18 år, eller hvis dit barn bliver gift eller selv får børn. Forsørgerpligten er ikke afhængig af, om barnet bor hos dig. Flytter dit barn til et andet land, kan det dog få indflydelse. I det tilfælde vil vi bede dig om at kontakte os.

Det er nemt at skifte til Lærernes a-kasse

Hvis du gerne vil skifte fra en anden a-kasse til Lærernes a-kasse, skal du blot melde dig ind hos os.

Du vil få din anciennitet – dvs. den tid, du har været medlem af en a-kasse – med over i et medlemskab af Lærernes a-kasse. På den måde undgår du karensperiode og kan hurtigere få ret til dagpenge.

Når du melder dig ind, skal du tage stilling til, med hvilke rettigheder du vil være medlem:

Hvis du søger om overflytning med dine nuværende rettigheder, skal du søge om optagelse senest 4 uger efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Du får samme ret til dagpenge hos Lærernes a-kasse, som du har erhvervet i din nuværende a-kasse. Du opnår således ikke ret til dagpenge på baggrund af din status som nyuddannet. Du vil derfor kun kunne få dagpenge hos os, hvis du har ret til dagpenge i din nuværende a-kasse.

Er du i tvivl om, hvilken type overflytning der er bedst for dig, kan du kontakte din nuværende a-kasse.

Lærernes a-kasses fagområder

 • Læreruddannelsen
 • Meritlæreruddannelsen
 • Den Frie Lærerskole
 • Pædagogiske kandidatuddannelser 
 • Ernæring og sundhedsuddannelsen
 • Tekstilformidleruddannelsen
 • Psykomotorikuddannelsen
 • Bevægelsespædagoguddannelsen
 • Eurytmiuddannelsen

Danmarks billigste a-kasse for lærere

Det koster 452 kr. pr. måned at være medlem af Lærernes a-kasse. Det gør os til landets billigste a-kasse for lærere. Kontingentet skal betales hver 3. måned.

Hvis du er medlem af en anden a-kasse og gerne vil skifte over til Lærernes a-kasse, er det ret nemt. Læs mere om overflytning fra en anden a-kasse.

Læs mere om, hvad får ud af dit medlemskab hos Lærernes a-kasse.