Du vil være medlem

Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. Vi ved mest om dit arbejdsområde og kan derfor vejlede og støtte dig, så du får den korteste vej fra ledighed til arbejde. 

Vi hjælper dig også med karrierevejledning, jobsparring og efteruddannelse. Vores dygtige job- og karrierekonsulenter står altid klar til at hjælpe dig igang med din karriere. Og så sikrer vi dig selvfølgelig økonomisk. 

Du kan læse om dagpenge til dig som nyuddannet og din første tid som ledig.

Husk 2 ugers fristen 

Der gælder nogle helt særlige regler for dig, som er nyuddannet. Når du er færdig med din uddannelse, har du kun 2 uger til at søge om medlemskab på dimittend vilkår. Det betyder at du vil være dagpengeberettiget en måned efter, du er blevet færdig med din uddannelse. Du er officielt færdig med din uddannelse, når du har bestået alle dine eksaminer og praktikforløb. Læs mere om 2 ugers fristen.

Er du allerede studiemedlem, skal du skifte status til nyuddannet senest 2 uger efter at du er færdig med din uddannelse. 

Du er nyuddannet 

Du har afsluttet din uddannelse, når du har:

 • været til din sidste mundtlige eksamen, eller
 • modtaget karakteren for en afsluttende skriftlig opgave
 • al studieaktivitet er ophørt
 • alle praktikker er bestået 

Din dagpengesats som nyuddannet

Når du er nyuddannet, vil du starte med at få dimittentssatsen. Den præcise sats afhænger af, om du er forsøger eller ej. 

Dagpenge udbetales i slutningen af måneden. Modsat SU'en, bliver dagpenge udbetalt bagudrettet. Du kan finde datoer for udbetalinger i vores udbetalingskalender. 

Forsøger 

Du er forsøger, når du er forælder, det gælder også hvis du har adopteret. Forsørgerpligten er ikke afhængig af, om barnet bor hos dig. Dog skal barnet være bosiddende i et Eøs-land. Vi får normalt automatisk besked om, at du er blevet forsøger. Når du udfylder en ledighederklæring vil du dog skulle bekærfte om du er forsøger eller ej. 

Når dit barn fylder 18 år, bliver gift eller selv får børn vil du ikke længere stå som forsøger i vores regi. 

Mulighed for en højere dagpengesats

Når du har været berettiget til dagpenge i 6 måneder, har du mulighed for at få beregnet en ny dagpengesats. For at få en højere dagpengesats skal du have haft 3 måneders indkomst fra arbejde, der er indberettet til Skat, efter at du er blevet færdig med din uddannelse. Det svarer til 320 timers arbejde. Det er din løn, der danner grundlaget for en ny dagpengesats.  

Let at skifte til Lærernes a-kasse

Er du medlem af en anden a-kasse, og gerne vil overflyttes til Lærernes a-kasse kan du helt enkelt gøre det hér. Vi kontakter din nuværende a-kasse og søger for at din anciennitet bliver overflyttet til os. 

Når du melder dig ind, skal du beslutte om du vil være medlem med dine nuværende rettigheder eller med rettigheder som nyuddannet. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, så kontakt din nuværende a-kasse. Læs mere om overflytning fra en anden a-kasse.

Læs mere om, hvad får ud af dit medlemskab hos Lærernes a-kasse. 

Lærernes a-kasses fagområder

 • Læreruddannelsen
 • Meritlæreruddannelsen
 • Den Frie Lærerskole
 • Pædagogiske kandidatuddannelser 
 • Ernæring og sundhedsuddannelsen
 • Tekstilformidleruddannelsen
 • Psykomotorikuddannelsen
 • Bevægelsespædagoguddannelsen
 • Eurytmiuddannelsen

Danmarks billigste a-kasse for lærere

Det koster 475 kr. pr. måned (2021 tal) at være medlem af Lærernes a-kasse. Det gør os til landets billigste a-kasse for lærere. Kontingentet skal betales hver 3. måned.