Du er meritlærer

Er du lige blevet færdig med en meritlæreruddannelse, eller bliver du snart færdig, så kan du læse mere om dine muligheder nedenfor.

Har du mulighed for at blive dimittendoptagelse i a-kassen?

For at du kan blive optaget med dimittendrettigheder i Lærernes a-kasse, skal din meritlæreruddannelse indeholde mindst 90 ECTS point. Uddannelsen skal også minimum svare til 18 måneders sammenhængende uddannelse.

Du skal være opmærksom på at de fag, du har fået merit for
• ikke må komme fra en uddannelse, du før er optaget som dimittend på i en a-kasse
• skal komme fra en SU-berettiget uddannelse
• skal være gennemført inden for de sidste 3 år, inden du begyndte på meritlæreruddannelsen

Husk du skal melde dig ind senest 2 uger efter din sidste eksamen, så du kan blive optaget med de attraktive dimittend vilkår og få dagpenge en måned efter, du har bestået din eksamen.
Send os dit eksamensbevis så hurtigt som muligt.

Nyuddannet meritlærer og medlem af en anden a-kasse 

Skal du overflyttes til Lærernes a-kasse fra en anden a-kasse, kan det ske på to måder. Dem kan du læse om her.
Før du beslutter vi dig, hvordan du vil overflyttes anbefaler vi, at du undersøger, hvor mange uger du har tilbage med dagpenge i din nuværende a-kasse og herefter kontakter os.

Bliv overflyttet og indmeldt med dimittendrettigheder
Meld dig ind senest 2 uger efter du har fået din sidste karakter og send os dit eksamensbevis så hurtigt som muligt.
• Du får en ny dagpengeperiode på 104 uger
• Du vil være berettiget til dimittendsats
• Har du været medlem af en anden a-kasse i minimum 12 måneder, undgår du karensperioden

Bliv overflyttet med de rettigheder, som du har optjent i din nuværende a-kasse
Meld dig ind her på hjemmeside. Vi kontakter din nuværende a-kasse og får dig overflyttet med dine nuværende rettigheder.
• Du beholder den dagpengesats, du er berettiget til fra din tidligere a-kasse
• Du får ikke ret til en ny dagpengeperiode på 104 uger, men kan få dagpenge i det antal uger, du har tilbage af din nuværende dagpengeret.

Nyuddannet meritlærer og medlem af Lærernes a-kasse

Er du eller bliver du snart færdig med din meritlæreruddannelse, og er du allerede medlem af Lærernes a-kasse, skal du vælge, om du vil optages med dimittendrettigheder, eller om du vil beholde dine nuværende rettigheder. Dem kan du læse om her.
Før du beslutter vi dig, hvordan du vil overflyttes anbefaler vi, at du undersøger, hvor mange uger du har tilbage med dagpenge i din nuværende a-kasse og herefter kontakter os.

Dimittendrettigheder

Skift status til nyuddannet med dimittendrettigheder senest 2 uger efter, du har fået din sidste karakter, og send os dit eksamensbevis så hurtigt som muligt.
• Du får en ny dagpengeperiode på 104 uger
• Du vil være berettiget til dimittendsats
• Har du været medlem af Lærernes a-kasse i minimum 12 måneder, kan du få dagpenge fra din 1. ledige dag.

Nuværende rettigheder
• Du beholder den dagpengesats, du er berettiget til
• Du får ikke ret til en ny dagpengeperiode på 104 uger, men kan få dagpenge i det antal uger, du har tilbage i din nuværende indplacering
Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken mulighed der er bedst for dig.