Du har et studiejob

Har du et studiejob, mens du studerer, skal du være opmærksom på de muligheder og regler, der gælder i forhold til at kunne få dagpenge, når du afslutter din uddannelse. Dem kan læse mere om herunder. 

Du ønsker at beholde dit studiejob

Har du et studiejob som du gerne vil beholde, har du måske mulighed for at få supplerende dagpenge. Få at kunne få supplerende dagpenge skal du stadigvæk søge stillinger og komme til møder i a-kassen og på jobcentret. Du skal kunne opsige dit studiejob og tage et fuldtidsjob dagen efter. Du må derfor ikke være bundet af et opsigelsesvarsel i din kontrakt med dit studiejob.

Er der et opsigelsesvarsel i din kontrakt med dit studiejob, skal du få arbejdsgiver til at underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal vi senest have 5 uger efter at du er blevet berettiget til dagpenge. Frigørelsesattesten giver dig mulighed for at stoppe på dit studiejob, hvis du får tilbudt en fuldtidsansættelse. 

Du kan læse mere om supplerende dagpenge hér.

Du vil gerne stoppe på dit studiejob

Ønsker du ikke at beholde dit studiejob efter at du er færdig med din uddannelse, skal du have opsagt og fratrådt stillingen senest dagen før du bliver færdig med din uddannelse. Ellers får du 3 ugers karantæne, hvilket vil sige 3 uger uden dagpenge. 

Relevante blanketter

Frigørelsesattest