Du er studiemedlem

Er du studiemedlem i Lærernes a-kasse og lige blevet færdig med din uddannelse, eller bliver du det om kort tid, så kan du her læse om, hvad du skal gøre i forhold til a-kassen.

Du har 2 uger til at skifte status til nyuddannet

Når du er færdig med din uddannelse, skal du senest 2 uger efter skifte status til nyuddannet i Lærernes a-kassse. Så har du mulighed for at få dagpenge dagen efter du er færdig med din uddannelse. 

Husk jobcentret hvis du skal have dagpenge 

Skal du have dagpenge, skal du huske at tilmelde dig som ledig på Jobnet. Det er en betingelse for at få dagpenge. 

Du er nyuddannet 

Du har afsluttet din uddannelse, når du har:

  • været til din sidste mundtlige eksamen, eller
  • modtaget karakteren for den afsluttende skriftlige opgave
  • al studieaktivitet er ophørt
  • alle praktikker er bestået 

Din dagpengesats som nyuddannet

Som nyuddannet vil du få den dagpengesats, der gælder for dimittender (nyuddannede). Satsen afhænger af, om du er forælder eller ej. 

Vi udbetaler pengene i slutningen af måneden. Dagpenge er altså bagudbetalt, i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.

Arbejde kan give dig en højere dagpengesats

Du får dagpenge med satsen for nyuddannede, indtil du har optjent ret til at få beregnet en højere dagpengesats. Det har du, når du har:

  • haft ret til dagpenge i 6 måneder (du behøver ikke have været ledig, blot dagpengeberettiget)
  • har fået indberettet 3 måneders indkomst til SKAT efter din afslutningen af din uddannelse. Arbejdet skal ligge efter du er blevet  færdig på dit studie 
  • har afsluttet et arbejdsforhold.

Den løn, du har fået for dit arbejde, vil danne grundlaget for den nye beregning af dine dagpenge.

Du bliver forælder

Hvis du bliver forælder og er ledig som nyuddannet, vil din sats for dagpengene blive højere. Vi får automatisk besked om, at du er blevet forælder eller såkaldt forsørger. Derefter vil du blive bedt om at bekræfte din forsørgerstatus på ydelseskortet, og vi kan udbetale dagpengene med den højere sats. Dukker bekræftelsen ikke op på ydelseskortet, skal du kontakte os. 

Du bliver også forsørger, når du adopterer et barn.

Forsørgerpligten ophører, når dit barn fylder 18 år, eller hvis dit barn bliver gift eller selv får børn. Forsørgerpligten er ikke afhængig af, om barnet bor hos dig. Flytter dit barn til et andet land, kan det dog få indflydelse. I det tilfælde vil vi bede dig om at kontakte os.