Du vil kende betingelserne

Som studiemedlem sikrer du dig at have ret til dagpenge som nyuddannet. På den måde har du en indtægt efter din sidste eksamen.

Efter et år som studiemedlem af Lærernes a-kasse har du ret til dagpenge fra din første dag som færdiguddannet. Derfor er et studiemedlemskab en god ide.

Det er et lovkrav, at du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, før du kan modtage dagpenge, når du er nyuddannet. 

Melder du dig ind senere, skal du først igennem en måneds karenstid – en slags karantæne – efter din sidste eksamen, før du har ret til dagpenge. Ved at melde dig ind i Lærernes a-kasse som studiemedlem i starten af dit studie eller senest 1 år før du afslutter din uddannelse, tjener du en måneds dagpenge på dimittendsatsen

 

Du kan være gratis medlem i 5 år

Du kan være gratis medlem som studerende i 5 år. Derefter skal du betale for dit medlemskab. Et godt tip er at melde sig ind så tidligt som muligt som studerende og senest 1 år før den sidste eksamen. Så får du alle fordelene uden at have penge op af lommen.

Du skal betale kontingent, når du fylder 30 år

Når du bliver 30, skal du ifølge lovgivningen betale for dit medlemskab af en a-kasse. Det er dog muligt at være medlem på deltid, uden det påvirker din dagpengeret på din første dag som ledig, så længe du ændrer din status til nyuddannet, når du er færdig med at læse.

Som medlem på deltid sparer du noget af kontingentet. Betaler du til efterlønsordingen og er medlem af en a-kasse, har du måske mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent. Ring til os og hør om dine muligheder på tlf: 7010 0018.

Medlemskab betaler sig, selvom du snart er færdiguddannet

Hvis du melder dig ind, når der er under 1 år tilbage af dit studie, vil du først have ret til dagpenge, når karensperioden på en måned er overstået. Læs mere om at være nyuddannet og ledig.

Hvis der kun er et par uger mellem din eksamen og den dato, hvor du har været medlem i et år, vil karenstiden kun være denne mellemliggende tid. Hvis der for eksempel kun er en uge mellem din sidste officielle karakter og den dato, hvor du har været medlem i et år, vil karenstiden kun være denne ene uge.

Uanset hvad er der gode fordele i at være medlem allerede fra studietiden. Vi hjælper dig nemlig med at huske, hvad du skal gøre for at få ret til dagpenge som nyuddannet.

Husk at give os besked, når du er færdiguddannet

Det afgørende for din ret til dagpenge, er at du skifter status til nyuddannet, når du har bestået din sidste eksamen. Det skal du gøre senest 2 uger efter, du har modtaget din sidste karakter. Ellers risikerer du at miste din ret til dagpenge som dimittend. For at få en ret til dagpenge som lønmodtager, skal du have en indkomst på mindst 233.376 kr. (2019) inden for de sidste tre år, det såkaldte indkomstkrav. Du kan max medregne 19.488 kr. (2019). pr. måned. 

Du skifter din medlemsstatus ved at udfylde blanketten Skift status til nyuddannet.

Du skal betale kontingent under orlov, eller hvis du stopper på studiet

Hvis du stopper på dit studie eller holder orlov, opfylder du ikke længere betingelserne for at være gratis medlem. Du skal derfor først og fremmest give os besked om, fra hvilken dato du ikke længere er indskrevet på studiet. Det gør du ved at sende en besked til os.

Herefter vil du blive opkrævet kontingent fra den dato, hvor du ikke længere er studieaktiv. Hvis du glemmer at give os besked om din orlov eller dit ophør fra studiet, vil du senere blive opkrævet det manglende kontingent for den mellemliggende periode.

Du må tjene 226.392 kr. om året

Som gratis studiemedlem må du tjene op til 226.392 kr. om året før skat inklusive SU (2019). Året følger i denne sammenhæng din indmeldelsesdato og ikke kalenderåret.

Det svarer til 18.866 kr. i gennemsnit pr. måned. Du kan derfor godt tjene mere i nogle måneder, hvis du tjener mindre i andre måneder. Det er bare vigtigt, at du over et helt år ikke tjener mere end maksimumgrænsen.

Vær opmærksom på, at al skattepligtig indkomst tæller med fra den dato, du har meldt dig ind. Al indtægt, du har haft før din indmeldelsesdato, bliver ikke talt med. Indtægter i form af renter og lån eller lignende tælles heller ikke med.

Grænsen for, hvor meget du må tjene på et medlemsår, gælder stadig, hvis du starter på dit fuldtidsarbejde, inden du har afsluttet din uddannelse. Også selvom du er betalende medlem. Indtægtsgrænsen falder først bort, når du har afsluttet din uddannelse.