Du vil kende betingelserne

Med et studiemedlemskab i Lærernes a-kasse sikrer du dig økonomisk som nyuddannet. Melder du dig ind senest 1 år før du afslutter din uddannelse, har du mulighed for at få dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

For at modtage dagpenge dagen efter du afslutter din uddannelse, er det et lovkrav at du har været medlem af en a-kasse mindst 12 måneder forinden.

Glemmer du at melde dig ind indenfor de sidste 12 måneder af din uddannelse, vil du få en karensperiode på en måned. Det betyder at du først vil være berettiget til dagpenge 1 måned efter at du har afsluttet din uddannelse. Du går altså glip af 1 måneds dagpenge på dimittendsatsen.

5 års gratis studiemedlemskab

Du kan sammenlagt være gratis studiemedlem af a-kasser i 5 år. Bruger du mere end 5 år på at studere, kommer du til at betale kontingent for dit medlemskab. Vi anbefaler derfor at du først melder dig ind, når du har 12 måneder tilbage af din uddannelse. Hvis du for eksemplet på et senere tidspunkt vælger at læse videre, har du igen mulighed for at blive gratis studiemedlem.

Du skal betale kontingent, når du fylder 30 år

Fylder du 30 år inden du afslutter din uddannelse, skal du ifølge lovgivningen betale kontingent til a-kassen. Du har dog mulighed for at blive deltidsforsikret mens du studerer færdigt. Så snart du er færdiguddannet ændres dit medlemskab til en fuldtidsforsikring. Det kommer ikke til at påvirke dine muligheder for dagpenge som nyuddannet. Du kan læsere om reglerne for studiemedlemskab over 30 år

Betaler du til efterlønsordningen og er medlem af Lærernes a-kasse, har du måske mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent. Kontakt os på 7010 0018, så undersøger vi om det er en mulighed for dig. 

Bliv medlem mens du studerer, det betaler sig

Er der mindre end et år til, du er færdig med din uddannelse, er det stadigvæk en rigtig god ide at melde dig ind som studiemedlem. Du vil få en karensperiode, altså en periode, hvor du ikke kan få dagpenge. Karensperioden afhænger af, hvornår du melder dig ind.

Hvis du f.eks. melder dig ind som studiemedlem d.20-06-2019 og bliver færdig med din uddannelse d.15-06-2020 vil karensperioden kun være 4 dage. Det betyder at du ikke vil kunne få dagpenge de først 5 dage som nyuddannet.   

Du vil maksimalt kunne få en karensperiode på 1 måned. Melder du dig f.eks. ind som studiemedlem d.01-01-2019 og er færdig med din uddannelse d.15-06-2019 vil karensperioden kun være en måned og du er derfor berettiget til dagpenge fra d.16-07-2019. Læs mere om dagpenge som nyuddannet.

Det er altså en fordel at melde dig ind uanset, hvor langt du er på dit studie. Vi hjælper dig med at få styr på livet som nyuddannet både hvad angår det økonomiske men også med at få foden indenfor på jobmarkedet. 

Skift status til nyuddannet, når du er færdiguddannet

Når du har afsluttet din uddannelse, skal du som studiemedlem i Lærernes a-kasse skifte status til nyuddannet. Det skal du gøre, for at få ret til dagpenge. 

Er du ikke medlem af en a-kasse, når du afslutter din uddannelse, har du 2 uger til at melde dig ind som nyuddannet. Overskrider du 2 ugers fristen, mister du retten til dagpenge som dimittend. Det betyder at du først vil være berettiget til at få dagpenge, når du har været betalende medlem 1 år og haft en indkomst på minimum 243.996 kr. (2021) inden for de sidste tre år, det såkaldte indkomstkrav. Du kan max medregne 20.333 kr. (2021). pr. måned. 

Overvejer du at holde orlov eller stoppe på din uddannelse?

Holder du orlov eller stopper du på din uddannelse, opfylder du ikke længere betingelserne for at være gratis studiemedlem af Lærernes a-kasse. Du kommer derfor til at betale kontingent. Kontakt os derfor, hvis du går med tankerne om at stoppe eller holde orlov, så kan vi vejlede om hvad det bedst kan svare sig at gøre i forholdt til dit medlemskab af a-kassen. 

Er du allerede stoppet på din uddannelse, så send os en besked hvori du oplysninger, hvilken dato du er stoppet. Du vil blive opkrævet kontingent fra den dag, hvor du ikke længere står indskrevet på din studie. 

Hvad må du tjene, når du er gratis studiemedlem? 

Ifølge lovgivningen må du maksimalt tjene op til 231.864 kr. om året før skat inklusive SU (2021) for at være berettiget til at være gratis studiemedlemskab af a-kassen. Beløbet svarer til 19.322 kr. i gennemsnit pr. måned.

Kommer du til at tjene mere end det, skal du betale kontingent for dit medlemskab.

Al skattepligtig indkomst du har haft, efter du er meldt ind i a-kassen, tæller med. Det vil sige, SU, løn, legater, honorarer etc. Det der ikke tæller med er renter, lån, og lignende.