Du vil læse vores FAQ - studerende

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål, vi får om studiemedlemsskab

Jeg er studerende, kan jeg blive medlem af Lærernes a-kasse? 

Studerer du indenfor et af vores faglige områder, kan du blive studiemedlem hos os. Er du under 30 år, er det gratis. Du melder dig ind hér. 

Jeg er medlem af en anden a-kasse, men er begyndt at studere. Kan jeg blive medlem hos jer? 

Hvis du er begyndt at studere indenfor vores faglige område, er det en god ide at lade dig overflytte til os. På den måde får du din anciennitet overflyttet fra din nuværende a-kasse til os, samtidigt med at du får mulighed for at benytte dig af vores fagrelevante tilbud. Du udfylder indmeldelsen hér, så står vi for overflytningen og kontakten med din nuværende a-kasse.

Jeg er 30 år, kan jeg blive gratis studiemedlem hos jer? 

Nej, desværre. Det er lovbestemt, at det kun er gratis for studerende under 30 år at blive studiemedlem af en a-kasse. Men er du allerede medlem af en a-kasse og betaler til efterlønsordningen, har du måske mulighed for at slippe for at betale kontingent. Du kan læse mere om den mulighed hér

Hvad koster det at være studiemedlem hos jer? 

Er du under 30 år, mens du studerer og har en begrænset indtægt max 231.864 kr. pr. år (2021 tal) er det gratis at være studiemedlem af Lærernes a-kasse. 

Hvor længe kan jeg være gratis studiemedlem? 

Du kan sammenlagt være gratis studiemedlem  i 5 år. Det betyder at du skal være særligt opmærksom, hvis du har læst på et andet studie og været gratis studiemedlem af en anden a-kasse.

Hvor meget må jeg tjene som studiemedlem? 

Er du gratis studiemedlem hos os, må du maksimalt have en indtægt fra løn, SU, legater etc. på 231.864 kr. pr. år / gennemsnit 19.322 kr.pr. mdr. (2021 tal)  

Er du betalende studiemedlem, har din indtægt ikke betydning for dit studiemedlemskab. 

Der er mindre end 1 år til jeg bliver færdig med min uddannelse, kan jeg blive studiemedlem alligevel? 

Ja, det kan du godt. Men alt efter hvor længe der er til du afslutter, vil du få en karensperiode. Den maksimale karensperiode er 1 mdr. (En karensperiode er en periode, hvor du ikke kan få dagpenge.) 

Jeg er studiemedlem hos jer, men jeg har planer om at stoppe på min uddannelse. Kan jeg stadigvæk være studiemedlem hos jer? 

Stopper du på din uddannelse, skal du hurtigst muligt give os besked, da du ikke længere kan være gratis studiemedlem. Stopper du på din uddannelse for at arbejde, indenfor et af vores områder, kan du blive almindeligt medlem hos os. Skriv til os hér 

Jeg bor i udlandet, kan jeg blive studiemedlem hos jer? 

Nej, det kan du ikke. Men havde du bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du startede på din uddannelse og flytter tilbage til Danmark senest 2 uger efter du afslutter din uddannelse, kan du godt blive optaget som nyuddannet i Lærernes a-kasse, når du afslutter din uddannelse. 

Jeg er ikke dansk statsborger, kan jeg blive studiemedlem i Lærernes a-kasse?

Hvis du boede og opholdt dig i Danmark, umiddelbart før du startede på uddannelsen og har en opholds- og arbejdstilladelse, kan du godt blive optaget som studiemedlem.