CV og ansøgning

Få styr på struktur og indhold, så din ansøgning og dit CV supplerer hinanden. CV’et bliver ofte læst først.

Dit CV er det vigtigste dokument i din jagt på jobbet. Det er typisk her, de rekrutteringsansvarlige først tager fat, og her de danner sig det afgørende indtryk af dig. Og kun hvis CV’et er i orden, går de videre til at læse din ansøgning.

Undersøgelser viser, at arbejdsgivere i første omgang kun bruger mellem 30 og 45 sekunder på at skimme dit CV.

Et CV er en oversigt over og afspejler, hvem du er og må gerne indeholde mere end uddannelse og erhvervserfaring. Hér har du mulighed for at vise udlandsophold, IT- og sprogkompetencer mm. Husk, at CV’et er bagudrettet og fortæller om de ting, som du har lavet.

Sørg gerne for at gøre det overskueligt, struktureret og appetitligt. Tag kun det vigtigste med, hold det på en til to sider, og pas på med alt for mange detaljer om hvert enkelt job, uddannelse eller kompetence.

Mange af vores medlemmer har et stort engagement og sidder i andelsforeningsbestyrelser, børnehavebestyrelser eller arbejder frivilligt. Nogle har været spejderledere i årevis eller arbejdet frivilligt i en idrætsklub. Få det med under et punkt og kald det fx tillidshverv. Det siger meget om dig som person, at du har overskud til andet end dit arbejde, og det er vigtigt at få med. Erfaring kan du få mange steder fra og det tæller. Det er ikke afgørende, om du fx har fået ledererfaringen fra din tid som spejderleder eller som teamleder på din arbejdsplads, men det afgørende er, at du har erfaring og kan sætte det i spil igennem nogle eksempler.

Lav en bruttoliste og skræddersy dit CV hver gang

Det er en god idé at lave et brutto-CV, dvs. en samlet liste over alle dine job, kurser, interesser og kompetencer mm. Ud fra det kan du målrette dit CV til det job, du søger. Lad stillingsopslaget og anden viden om jobbet være guide til, hvad du vælger at fremhæve i dit CV og gør derved dit CV mest muligt relevant for arbejdsgiveren. 

Vil du have mere inspiration, så tilmeld dig en af vores ansøgning og CV workshops under arrangementer.

Ansøgningen - fortæl om dine sejre

Dit CV er en skarp liste over tidligere jobs og kompetencer. Ansøgningen er stedet, hvor du giver din historie liv. En klassisk misforståelse er at gennemgå og gentage elementer fra CV’et.

Motiver din ansøgning

Det er helt afgørende, at du kan redegøre for, hvorfor du søger et arbejde. Hvad er det, du godt kan lide ved arbejdspladsen – deres omdømme, måde at arbejde på, faglige udfordringer eller noget helt fjerde.

Argumenter for dit valg

Uanset om du kun ønsker at skifte arbejdsplads eller du vil kaste dig ud i et brancheskift, er det vigtigt, at du kan argumentere for dit valg. Det er vigtigt, at du kan fortælle, hvordan du kan bruge din erfaring og dine kompetencer i den nye stilling. 

Det vil gøre det nemmere for en arbejdsgiver at vælge dig, hvis det tydeligt kan læses ud af ansøgningen, hvorfor du er den oplagte kandidat til jobbet. Og hvis du i din ansøgning også tydeliggør, hvad der motiverer dig og får vist dine kompetencer positivt og fremadrettet i forhold til den konkrete stilling, så er du allerede godt på vej mod dit nye job.

Vis hvem du er

Brænd igennem – men gør det på din egen måde. Der findes utallige gode råd til ansøgninger, og mange af dem er gode. Men det vigtigste er, at du får dine ansøgninger til at afspejle, hvem du er. Det kan være gennem sproglige vendinger, erfaring eller holdninger. Hvad, der virker godt for én ansøger, virker ikke nødvendigvis for en anden.

Kom med eksempler på dine kompetencer

Find dine kernekompetencer og fokuser på dem i din ansøgning. Kom gerne med konkrete eksempler fra dine tidligere stillinger, hvor du har haft succes, og kom også gerne med bud på, hvordan du vil bruge dine kompetencer og gøre en konkret forskel i dit nye job. Se Lærernes a-kasses eksempler på ansøgninger.

Godt layout er vigtigt

Overskrifter og layout skal se pænt og overskueligt ud. Lav gerne mellemrum mellem de forskellige afsnit og begræns din ansøgning til maksimalt at fylde én side. Og husk at få nogen til at læse korrektur. Det ser ikke troværdigt ud, hvis du f.eks. er dansklærer eller skriver, at du er perfektionistisk, og der så er slå- eller stavefejl i din ansøgning.

Billede kan være en god idé 

Sæt gerne et billede på din ansøgning eller CV. Et billede skaber genkendelse og sætter et ansigt på dig som ansøger. Det kan også være med til at adskille dig positivt fra de andre ansøgere, alene fordi der er et billede. Det kan også være godt, hvis du afleverer ansøgningen personligt eller har besøgt arbejdspladsen, før du søger, fordi de så kan huske dig. Et billede kan også være med til at fjerne fordomme i en positiv forstand. Det siger mere end 1000 ord – og det behøver ikke være konfirmationsbilledet. Det kan være fra en undervisningssituation, på vej op af en fjeldside eller noget helt tredje.

Fokuser på det positive 

Vær åben og ærlig og fokuser på, hvad du kan, og hvad du er god til. Skriv ikke om, hvad du ikke kan.

 

Det klassiske CV

Et CV er ikke en eksakt videnskab, men det mest typiske er at bygge det op i omvendt kronologisk rækkefølge, så dine seneste erfaringer og kompetencer står øverst.

Det klassiske CV består af afsnittene ”uddannelse”, ”erhvervserfaring” og eventuelt en liste over ”andet” (kurser, sprog, rejser, hobbies, medlemskaber mm.). Når du skriver om dine tidligere job, så husk årstal for ansættelsen samt et par bullets eller stikord om arbejdsopgaverne.

Du kan også starte CV’et med en kort profil, hvor du skarpt – og helt kort – ridser op, hvem du er.

Kompetence-CV’et – det rigtige valg for nyuddannede

Kompetence-CV'et er velegnet til dig, som er nyuddannet eller i gang med et brancheskift. Med et kompetence-CV flytter du kort sagt fokus fra stillinger og uddannelser og udarbejder i stedet en liste over dine kompetencer.

For eksempel kan du skrive: ”dialogbaseret undervisning", hvor du i bullets skriver, hvordan du har arbejdet med det.

Ansøgningens opbygning

Er du i tvivl om, hvor du skal starte, og hvad der skal med? Modellen hér kan måske løse dit problem og give dig inspiration til, hvordan en ansøgning kan bygges op. Men der er selvfølgelig mange andre måder at gøre det på.

Overskrift

Det er hér, du skal fange arbejdsgiverens opmærksomhed. Fortæl med få ord, hvem du er, og hvad du vil. Undgå klichér som - Vedr. stillingen som matematiklærer.

Børn skal lære noget – også dem, som ikke har det hele med hjemmefra
Maratonløbende matematiklærer mangler…..
Hurra for det hele menneske,
I søger lærer – jeg søger elever at gøre en positiv forskel for
Jeg kan gøre en forskel for børn i krise, og derfor søger jeg….

Motivation

Fortæl, hvorfor stillingen motiverer dig.

Stillingen hos jer lyder som den stilling, jeg drømmer om, fordi jeg gerne tager ansvaret i de forpligtende relationer, der kan sikre gode udviklingsbetingelser for sårbare børn og unge.
Jeg så jeres stillingsannonce og tænkte; det er lige mig. Det er der selvfølgelig flere grunde til …..
Onkel Peter og jeg har lige slagtet tre geder. Nu sidder vi foran pejsen… Jeg bliver aldrig træt af at høre ham fortælle om saltet, urterne og de forskellige insekter her på Læsø. Peter er uddannet lærer ligesom jeg selv og det er det vi kan; fortælle og formidle med tilstedeværelse, personlighed, integritet og nærvær. Det er netop det, jeg gerne vil give jer på Johannesskolen
Min interesse for lærergerningen bunder i min nysgerrighed….

Hvad kan du

Hvorfor skal de netop ansætte dig fremfor andre? Fortæl om dine kompetencer, indsatser og resultater, som kan give dig en fordel i det job, du søger.

Jeg har altid været optaget af at skabe trivsel for de fagligt svage elever. Derfor tog jeg initiativ til projektet – Du er mere, end du tror – der handlede om at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Her blev hele lærertemaet i klassen involveret, og vi arbejdede med forskellige læringsstile og BE-modellen. Og indsatsen gav et banebrydende resultat. Eleverne blev mere selvsikre, alle bestod eksamen, og projektet kører nu videre på alle klassetrin. Jeg er sikker på, at jeg kan bruge den indsigt og erfaring hos jer i arbejdet med at….
Udfordringer er vigtige for mig, da jeg ikke trives med stilstand og dage, der ligner hinanden for meget. Jeg er god til at improvisere og har altid brugt improvisation som pædagogisk redskab kombineret med Cooperative Learning. Jeg har f.eks. fået skabt ro mellem to stridende pigegrupper ved at se på dem som en helhed og have fokus på det at ”være på”, modspil og anerkendelse. I dag fungerer hele klassen bedre sammen, og alle er mere modtagelige for undervisningen.
Jeg var tovholder og koordinator på Bygbjerg Skoles nye projekt - Halv-tolv. Et overbygningsteam for de lærere, der underviste 6. til 9. klasse i forbindelse med tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen. Projektet har givet mig gode kompetencer med tværfarligt samarbejde. Jeg er lidt af en ildsjæl, der gerne står i spidsen for opstart af nye projekter og er god til at lægge en klar kurs, som er forståelig for alle involverede parter.

Hvem er du og hvad er du god til

Som person er jeg god til hurtigt at danne mig et overblik. Jeg er psykisk robust, autentisk, kan rumme alle typer mennesker og alle typer handicaps. Jeg er ikke bange for at tage beslutninger, men er samtidig loyal over for fælles beslutninger. For mig er et godt kollegasamarbejde en af vejene til at fremme faglig udvikling til gavn for alle.
I mit arbejde lægger jeg stor vægt på, at indlæring kan/skal være sjov, og så ofte det er muligt relatere til børnenes egen hverdag samt ”give bolden op” til at udfordre deres fantasi. Yderligere er det min erfaring at individuelt ansvar og målsætning i et positivt teamwork er en stærk motivationsfaktor og giver den enkelte elev et positivt drive.
Jeg har et drive ud over det sædvanlige. Er engageret, initiativrig og positiv. Forrygende god til at arbejde systematisk og selvstændigt. Har personlig og faglig gennemslagskraft men vægter et godt samarbejde meget højt – og gerne i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.

Afslutning

Jeg håber at få lov til at uddybe, hvorfor jeg brænder for netop grundskolen og jeres nytænkning omkring ”Projekt skoledag”.
Jeg vil kontakte dig først i næste uge for at høre, om I kan bruge mine kompetencer enten som fastansat eller i forbindelse med et vikariat/sygdom. Jeg er åben over for alle muligheder.
På kort sigt vil jeg glæde mig til en samtale. På længere sigt vil jeg se frem til et spændende samarbejde.