Hvor kan jeg søge job?

Som lærer og underviser har du mange forskellige kompetencer, som du kan bruge i mange forskellige jobs. Du kan søge traditionelle lærer- og undervisningsjob på fx www.lærerjob eller www.jobindex.dk. Men måske du har lyst til at gå i en anden retning? Det kunne fx være som underviser i Skoletjenesten, vejleder i Forsvaret eller som formidler i en NGO. 

Nogle af vores medlemmer arbejder også i turistbranchen, hvor de både har kontakt til gæsterne og måske også opdaterer hjemmesiden. Det kunne også være, at du overvejede om udvikling af undervisningsmidler var en mulighed? De fleste forlag har dog ofte akademikere ansat som redaktører, mens forfatterne ikke er ansat af forlaget, men sælger deres materiale til forlaget og derfor måske også er nødt til at have et andet job ved siden af. Men en sjældent gang kan der være en mulighed der. Mange medlemmer søger også mod kirkelige stillinger, fx kordegn, kulturmedarbejder i kirkerne mm og biblioteksverdenen.

Du kan også altid prøve at kigge på de regionale positivlister, som er en oversigt over, hvilke kurser du kan tage inden for undervisningsområdet. De kurser er en god indikator på, hvor der kunne være jobåbninger. Det kunne fx være kordegn for nogle områder og stress- og trivselsvejleder for nogle andre områder. I hele 2021 har du som ledig ret til ét kursus på positivlisten - men husk det skal godkendes af jobcentret.

Husk at få styr på dine kompetencer først

Men først og fremmest handler det nok om at finde ud af hvilke særlig kompetencer, du har. Og det kan du bl.a. blive klogere på med vores workshop om kompetencer. På den måde bliver det også lettere at styre i retning af noget, du både synes er interessant, og hvor dine kompetencer matcher jobbet, så din ansøgning også giver pote. Du er også meget velkommen til at booke tid til en karrieresparring, hvis du har brug for mere hjælp.

Der er flere steder, hvor du kan finde lidt anderledes stillinger end fx lærerjob.dk:

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=168472&mediaId=4681

www.jobscenen.dk