FAQ - medlem

Her finder du svar på de spørgsmål, vi får flest af, når det handler om medlemskab.

Hvornår kan jeg blive medlem af Lærernes a-kasse?

Du kan blive medlem af a-kassen, hvis du er nyuddannet, studerer eller søger arbejde inden for det fagområde, Lærernes a-kasse beskæftiger sig med.

Hvad kan jeg få ud af et medlemskab?

Som medlem af a-kassen, kan du få udbetalt dagpenge ved ledighed, feriedagpenge, efterløn og få råd og vejledning til bl.a. jobsøgning. Du kan også deltage gratis i de foredrag og arrangementer, vi holder.

Skal jeg være fuldtids- eller deltidsforsikret?

Vi anbefaler, at du er fuldtidsforsikret, da du er bedst sikret økonomisk ved ledighed. Du kan altid være fuldtidsforsikret, også selvom du arbejder på deltid.

Hvor meget koster det?

Det koster 1.425 kr. (2021) pr. kvartal at være fuldtidsforsikret medlem. Beløbet er fradragsberettiget.

Kan jeg melde mig ind, når jeg studerer?

Ja, det kan du godt. Du kan melde dig ind som studiemedlem i Lærernes a-kasse. Er du under 30 år er det gratis, meld dig ind hér. Er du over 30 år, er det desværre ikke gratis, men du kan få nedsat dit kontingent

Det er mest fordelagtigt for dig at blive studiemedlem, hvis du har mindst et år tilbage af dit studie. Så kan du få dagpenge fra din første ledige dag. Penge som du går glip af, hvis du venter med at melde dig ind, til du er færdig. Du kan melde dig ind som studiemedlem ved at klikke her!

Hvornår skal jeg melde mig ind efter endt uddannelse?

For at blive optaget med dimittendrettigheder, skal du melde dig ind senest 2 uger efter du har bestået din sidste eksamen.

Det gør du ved at udfylde ansøgningen om optagelse som nyuddannet.

Hvis du er studiemedlem, skal du skifte status til nyuddannet senest 2 uger efter sidste eksamen.

Hvad sker der, hvis jeg som nyuddannet glemmer at melde mig ind inden tidsfristen?

Modtager vi ikke din indmeldelse inden der er gået 2 uger fra du bestod din sidste eksamen, mister du dine dimittendrettigheder.

 Det betyder, at du skal optages på baggrund af arbejde. For at opnå dagpengeretten skal du derfor, have været medlem i 12 måneder og samtidigt haft en indkomst på mindst 243.996 kr. (2021) inden for de sidste 3 år, det såkaldte indkomstkrav. Du kan max medregne 20.333 kr. pr. måned (2021). Arbejdet skal være udført, mens du er medlem af en a-kasse.

Hvad gør jeg, hvis jeg i forvejen er medlem af en anden a-kasse?

Hvis du er medlem af en anden a-kasse og søger eller har arbejde inden for vores fagområde, kan du blive overflyttet til Lærernes a-kasse.

Du kan blive overflyttet ved at udfylde en ansøgning om optagelse.

Hvor lang tid kan jeg blive ved med at være medlem?

Det kan du indtil, du ikke længere ønsker at være medlem. Når du når folkepensionsalderen, kan du fortsat være medlem som seniormedlem.

Du kan læse mere om seniormedlemskab hér.