Kontingent

Lærernes a-kasse er landets 3. billigste a-kasse og den billigste a-kasse for lærere. 

Du betaler kontingent hver 3. måned og det kan trækkes fra i skat.

Hvis du melder din betaling til Betalingsservice, sker betalingerne automatisk. Og du undgår de kvartalsvise regninger, såvel som rykkere, hvis betalingen skulle glippe.

Kontingentsatser

Kontingent 1. januar 2019:

 

Pr. måned 

Pr. kvartal 

Studerende under 30 år

0,- kr.

0,- kr.

Medlemmer ekskl. efterlønsbidrag

 

 

Fuldtidsforsikret

452,- kr.

1.356,- kr.

Deltidsforsikret

334,- kr.

1.002,- kr.

Medlemmer inkl. efterlønsbidrag

   

Fuldtidsforsikret

960,- kr.

2.880,- kr.

Deltidsforsikret

672,- kr.

2.016,- kr.

Efterlønsmodtagere

   

Fuldtidsforsikret

445,- kr.

1.335,- kr.

Deltidsforsikret

329,- kr.

987,- kr.

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn 

   

Fuldtidsforsikret

452,- kr.

1.356,- kr.

Deltidsforsikret

334,- kr.

1.002,- kr.

Seniormedlemskab

97,- kr.

291,- kr.

Administrationsbidraget udgør 291 kr. af de anførte kvartalsbeløb.

På Danske a-kasser kan du se, hvad de andre a-kasser koster. 

Kontingentsatser 2018:

 

Pr. måned 

Pr. kvartal 

Studerende under 30 år

0,- kr.

0,- kr.

Medlemmer ekskl. efterlønsbidrag

 

 

Fuldtidsforsikret

441,- kr.

1.323,- kr.

Deltidsforsikret

324,- kr.

972,- kr.

Medlemmer inkl. efterlønsbidrag

   

Fuldtidsforsikret

943,- kr.

2.829,- kr.

Deltidsforsikret

658,- kr.

1.974,- kr.

Efterlønsmodtagere

   

Fuldtidsforsikret

434,- kr.

1.302,- kr.

Deltidsforsikret

319,- kr.

957,- kr.

Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn 

   

Fuldtidsforsikret

441,- kr.

1.323,- kr.

Deltidsforsikret

324,- kr.

972,- kr.

Seniormedlemskab

90,- kr.

270,- kr.

Administrationsbidraget udgør 270 kr. af de anførte kvartalsbeløb.

På Danske a-kasser kan du se, hvad de andre a-kasser koster. 

Du er medlem, når du har fået indmeldelsesbrevet

Der kan godt gå nogle uger, før du modtager den første regning fra os. Det afhænger af, hvornår på måneden du melder dig ind. Du burde dog modtage et indmeldelsesbrev fra os kort efter din indmeldelse. Når du har fået det brev, er du gyldigt medlem – også selvom du ikke har betalt det første kontingent endnu.

Hvis du får en regning, selvom du er gratis studiemedlem

Modtager du en regning fra os, selvom du er gratis studiemedlem, er der oftest tale om en af de følgende årsager. Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til os.

Du har forlænget dit studie

Da du meldte dig ind i Lærernes a-kasse som gratis studiemedlem, oplyste du os, hvornår du regnede med at være færdiguddannet. Når datoen nærmer sig, vil vi derfor sende dig din første regning på et fuldt medlemskab.

Er du endnu ikke færdig med studiet, kan du få forlænget dit gratis studiemedlemskab. Det gør du ved at udfylde blanketten Kontingentfritagelse eller send os en besked hér

Du er fyldt 30 år

Ifølge loven skal alle betale kontingent for at være medlem af en a-kasse, når de fylder 30 år. Så er du fyldt 30 år, inden du er færdig med din uddannelse, vil du ikke længere kunne være gratis studiemedlem. Du har dog mulighed for at få nedsat dit kontingent, mens du studerer færdig.  På den måde fortsætter du med at være medlem, men du slipper for at betale fuldt kontingent.

Du har været gratis medlem i 5 år

Du kan maksimalt være gratis studiemedlem i 5 år. Derefter skal du betale for at være medlem, uanset om du har afsluttet din uddannelse eller ej. Er du stadig i gang med at læse, kan du få nedsat dit kontingent, kontakt os for at høre mere. 

Betaling og bankoplysninger

Via Betalingsservice

Du kan tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Så bliver regningen automatisk betalt hvert kvartal.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Betalingsservice, kan du gøre det ved at udfylde Betalingsserviceformularen. Så bliver du automatisk tilmeldt.

Via indbetalingskort

Benyt kodelinjen (starter med +71), som står på vores opkrævning.

Via bankoverførsel

Har du ikke et indbetalingskort, kan du overføre pengene til vores bankkonto: Reg. 4183 konto 0009444300.

I rubrikken "Meddelelser til modtager" skriver du dit cpr.nr., så vi kan finde ud af, hvem pengene kommer fra.

Hvis du bor i udlandet

Ved betaling fra udlandet er vores IBAN nr. DK8630000009444300 og swift-kode DABADKKK 

I rubrikken "Meddelelser til modtager" skriver du dit cpr.nr., så vi kan finde ud af, hvem pengene kommer fra.

Kontingentfritagelse

Normalt skal du betale kontingent for at være medlem af en a-kasse. Der findes dog undtagelser. Dem kan du læse om herunder. 

Du skal søge om kontingentfritagelse, og den kan tidligst træde i kraft fra den dag, vi får ansøgningen.

Udløb af dagpengeret

Du kan søge om kontingentfritagelse, hvis din ret til dagpenge er ophørt, men du stadig er ledig og tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret.

Du kan blive fritaget for kontingent, hvis du:

  • ikke modtager hjælp til forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse
  • ikke modtager ydelser fra a-kassen

Er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, vil en eventuel kontingentfritagelse have betydning for din ret til efterløn.

Ring til os og hør mere om dine muligheder, hvis din ret til dagpenge er løbet ud.

Frihedsberøvet

Du har mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent, hvis du er blevet frihedsberøvet i mere end 30 dage. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Under 30 år og under uddannelse

Du kan blive fritaget for kontingent, når du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Læs mere om gratis studiemedlemskab.

Over 30 år og under uddannelse

Personer over 30 år skal ifølge loven betale for at være medlem af en a-kasse. Men hvis du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed, efter du er fyldt 30 år, kan du i enkelte tilfælde blive fritaget for kontingent. Det kan du læse mere om hér

Ring til os og hør om dine muligheder.