Kontingent

Lærernes a-kasse er den billigste a-kasse for lærere. 

Du betaler kontingent hver 3. måned og det kan trækkes fra i skat. 

Du har mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice. Er du tilmeldt Betalingsservice, bliver beløbet automatisk trukket fra din konto hvert kvartal. Det sikrer dig mod for sen betaling og rykkere. Vil du have os til at trække pengene fra en anden konto, end den du først har oplyst, skal du henvende dig til din bank. De kan hjælpe dig med at få det ændret.

Kontingentsatser

Kontingent 1. januar 2022:

Medlemmer excl. Efterlønsbidrag     Pr. måned   Pr. Kvartal  
Fuldtidsforsikret     475,-   1.425,-  
Deltidsforsikret     352,-   1.056,-  
Medlemmer incl. efterlønsbidrag            
Fuldtidsforsikret     996,-   2.988,-  
Deltidsforsikret     699,-   2.097,-  
Efterlønsmodtagere            
Fuldtidsforsikret     464,-   1.392,-  
Deltidsforsikret     345,-   1.035,-  
Efterlønsmodtagere med bevis            
Fuldtidsforsikret     475,-   1.425,-  
Deltidsforsikret     352,-   1.056,-  
Seniormedlemsskab     107,-   321,-  

Administrationsbidraget udgør 321,00 kr. af de anførte beløb. Vi opkræver dit kontingent hvert kvartal

Kontingent 1. januar 2021:

Medlemmer excl. Efterlønsbidrag     Pr. måned   Pr. Kvartal  
Fuldtidsforsikret     475,-   1.425,-  
Deltidsforsikret     352,-   1.056,-  
Medlemmer incl. efterlønsbidrag            
Fuldtidsforsikret     995,-   2.985,-  
Deltidsforsikret     699,-   2.097,-  
Efterlønsmodtagere            
Fuldtidsforsikret     464,-   1.392,-  
Deltidsforsikret     345,-   1.035,-  
Efterlønsmodtagere med bevis            
Fuldtidsforsikret     475,-   1.425,-  
Deltidsforsikret     352,-   1.056,-  
Seniormedlemsskab     107,-   321,-  

Administrationsbidraget udgør 321,00 kr. af de anførte beløb. Vi opkræver dit kontingent hvert kvartal

På Danske a-kasser kan du se, hvad de andre a-kasser koster. 

Du er medlem, når du får velkomstbrevet

Der går som regel ikke lang tid, fra du indsender din indmeldelsesblanket, til du modtager et velkomstbrev fra os. Når du har modtaget velkomstbrevet, er du gyldigt medlem af Lærernes a-kasse. Anderledes er det med din første regning. Den kan der godt gå lidt tid, før du modtager.  

Hvis du får en regning, selvom du er gratis studiemedlem

Hvis du er gratis studiemedlem og modtager en regning fra os, kan det skyldes en af nedenstående årsager. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Snart nyuddannet

På din indmeldelsesblanket har du oplyst, hvornår du forventer at afslutte din uddannelse. Når den dato nærmer sig, sender vi dig din første regning. 

Forlænger du din uddannelse, skal du hurtigt muligt give os besked. Det gør du ved at udfylde blanketten Kontingentfritagelse eller ved at sende os en besked hér

Du er fyldt 30 år

Når du fylder 30 år, er du i følge loven desværre ikke længere berettiget til at være gratis studiemedlem i en a-kasse. Du har dog mulighed for at få nedsat dit kontingent, mens du studerer færdig. På den måde forsætter du dit medlemskab og sikrer dig retten til dagpenge dagen efter, du afslutter din uddannelse.    

Du har været gratis medlem i 5 år

Du kan maksimalt være gratis studiemedlem i en a-kasse i 5 år. Hefter vil du bliver opkrævet kontingent, også selvom om du ikke er færdig med din uddannelse. Men du har mulighed for at få nedsat dit kontingent, kontakt os for at høre mere. 

Betaling og bankoplysninger

Via Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Betalingsservice via betalingsserviceformularen. Når du er tilmeldt Betalingsservice, bliver beløbet automatisk trukket fra din konto hvert kvartal. Det sikrer dig mod for sen betaling og rykkere. Vil du have os til at trække pengene fra en anden konto, end den du først har oplyst, skal du henvende dig til din bank. De kan hjælpe dig med at få det ændret.

Via indbetalingskort

Betaler du kontingent via Netbank, skal du bruge det indbetalingskort, du har modtaget og taste kodelinjen, der står nederst på girokortet. Kodelinien starter med +71.

Via bankoverførsel

Har du ikke et indbetalingskort, kan du overføre pengene til vores bankkonto: Reg. 4183 konto 0009444300.

Ved betaling fra udlandet er vores IBAN nr. DK8630000009444300 og swift-kode DABADKKK 

I rubrikken "Meddelelser til modtager" skriver du dit cpr.nr., så vi kan finde ud af, hvem pengene kommer fra.

Kontingentfritagelse

Under særlige omstændigheder kan du blive fritaget for at betale kontingent for dit medlemskab af a-kassen. Dem kan du læse om herunder. Du skal søge om kontingentfritagelse og den kan tidligst træde i kraft fra den dag, vi får ansøgningen.

Udløb af dagpengeret

Er din dagpenge ret udløbet har du mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent hvis:

  • Du er ledig og har tilmeldt dig hos Jobcentret som jobsøgende
  • Du modtager ikke hjælp til forsørgelse, eksempelvis kontanthjælp eller revalidering.

Opfylder du betingelserne, kan du udfylde en ansøgning om kontingentfritagelse og sende den til Lærernes a-kasse.

Betaler du til efterlønsordningen og er du fyldt 50 år, når din dagpengeret udløber, vil en kontingentfritagelse få betydning for din ret til efterløn. Kontakt os 7010 0018 for at høre om dine muligheder, hvis din ret til dagpenge er løbet ud.

Frihedsberøvet

Er du frihedsberøvet i mere end 30 dage, har du mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent. Ring til os på 7010 0018 eller send os en besked, hvis du vil vide mere.

Under 30 år og under uddannelse

Er du under 30 år og er du igang med en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du blive gratis studiemedlem og slippe for at betale kontingent. Læs mere om gratis studiemedlemskab.

Over 30 år og under uddannelse

Er du studerende og 30 år eller derover skal du ifølge lovgivningen betale kontingent til a-kassen. Men er du med i efterlønsordningen og var du berettiget til dagpenge, da du begyndte din uddannelse, har du måske mulighed for at blive kontigentfritaget. Det kan du læse mere om hér

Ring på 7010 0018 og hør om dine muligheder.