Indmeldelse

Hos os er du mere end bare et medlemsnummer. Udover at sikre dig økonomisk i form af dagpenge, så hjælper vi dig igennem hele dit arbejdsliv. Vi kender din faglighed og dit arbejdsmarked, det gør os i stand til at vejlede og rådgive dig i lige netop den situation du står i, om det handler om at lande jobbet, karriereskift, efterløn, så kan vi hjælpe dig. 

Lærernes a-kasse optager kun lærere, undervisere, vejledere og formidlere

Er du ansat inden for Lærernes a-kasses faglige områder, kan du blive medlem.

De faglige organisationer, som vi beskæftiger os med, er Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet.   

Du kan også blive optaget i Lærernes a-kasse, hvis du er under uddannelse, har en læreruddannelse, tidligere har arbejdet inden for vores faglige områder eller fortsat har en stærk tilknytning til lærerfaget.

Du kan kun blive medlem, hvis du har bopæl og ophold i Danmark og er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen. 

For at blive medlem skal du sende os en ansøgning om optagelse. Du kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Dine rettigheder følger med ved overflytning

Er du medlem af en anden a-kasse nu, er det vigtigt at du lader dig overflytte fremfor at opsige dit medlemskab. Hvis du bliver overflyttet fra en anden a-kasse til Lærernes a-kasse, får du din anciennitet med dig. Det betyder eksempelvis, at hvis du har dagpengeret, eller efterlønsordning i din nuværende a-kasse, så overflyttes de rettigheder til os.  

Eller hvis du har været medlem af en anden a-kasse i et halvt år, skal du kun have været medlem hos os i et halvt år, før du lever op til kravet om et års medlemskab for at kunne få dagpenge.

Læs, hvilke andre betingelser der bliver stillet, for at du får en dagpengeret.

Nyuddannede skal vælge mellem rettigheder

Er du medlem af en anden a-kasse og snart færdiguddannet, er det vigtigt, at du kender dine rettigheder i din nuværende a-kasse. Du skal nemlig vælge mellem dine nuværende rettigheder og rettigheder som nyuddannet, når du afslutter din uddannelse. 

Du kan ikke senere fortryde dette valg.

Nyuddannet med rettigheder som nyuddannet

Hvis du vælger at blive overflyttet med dimittendrettigheder, vil du som nyuddannet medlem have ret til 2 års dagpenge efter din sidste eksamen.

  • Har du været medlem i mindst et år, kan du have ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen
  • Har du været medlem i mindre end et år, kan du have ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen.

Det er dog vigtigt, at du har søgt om overflytning senest 2 uger efter den afsluttende eksamen. Læs mere om 2 ugers reglen.

Du får udbetalt dimittendsatsen.

Nyuddannet med nuværende rettigheder

Hvis du søger om overflytning med dine nuværende rettigheder, skal du søge om optagelse senest 4 uger efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Du får samme ret til dagpenge hos Lærernes a-kasse, som du har i din nuværende a-kasse. Du opnår således ikke ret til dagpenge på baggrund af din status som nyuddannet. Du vil derfor kun kunne få dagpenge hos os, hvis du har ret til dagpenge i din nuværende a-kasse.

Er du i tvivl om, hvilken type overflytning der er bedst for dig, kan du kontakte din nuværende a-kasse.

Studerende under 30 år er gratis medlemmer

Er du under 30 år og studerer du, er det en rigtig  god i de at melde dig ind som studiemedlem. Det er nemlig gratis. Og melder du dig ind mindst 1 år før du afslutter din uddannelse, er du berettiget til dagpenge dagen efter, du bliver færdig med din uddannelse.  

Læs mere om fordelene ved at være medlem, mens du studerer.

Er du lige kommet til Danmark fra udlandet?

Har du været omfattet af arbejdsløshedsforsikringen på Færøerne, i Schweiz eller i et andet EØS-land, umiddelbart inden du søger om optagelse i Lærernes a-kasse, kan du overføre din anciennitet fra dette land.

Du skal have bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor du melder dig ind, og du skal melde dig ind inden 8 uger efter du har opsagt din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land. 

Du er velkommen til at ringe til os, så hjælper vi dig godt i gang.