Indmeldelse

Hos os er du mere end bare et medlemsnummer. Udover at sikre dig økonomisk i form af dagpenge, så hjælper vi dig igennem hele dit arbejdsliv. Vi kender din faglighed og dit arbejdsmarked, det gør os i stand til at vejlede og rådgive dig i lige netop den situation du står i, om det handler om at lande jobbet, karriereskift, efterløn, så kan vi hjælpe dig. 

Lærernes a-kasse optager kun lærere, undervisere, vejledere og formidlere

Er du ansat inden for Lærernes a-kasses faglige områder, kan du blive medlem.

De faglige organisationer, som vi beskæftiger os med, er Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet.   

Du kan også blive optaget i Lærernes a-kasse, hvis du er under uddannelse, har en læreruddannelse, tidligere har arbejdet inden for vores faglige områder eller fortsat har en stærk tilknytning til lærerfaget.

Du kan kun blive medlem, hvis du har bopæl og ophold i Danmark og er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen. 

For at blive medlem skal du sende os en ansøgning om optagelse. Du kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Dine rettigheder følger med ved overflytning

Er du medlem af en anden a-kasse nu, og ønsker du at blive medlem af Lærernes a-kasse er det vigtigt at du lader dig overflytte til os fremfor at opsige dit medlemskab. Når du bliver overflyttet fra en anden a-kasse til Lærernes a-kasse, får du din anciennitet med dig. Det betyder eksempelvis, at hvis du har dagpengeret, eller efterlønsordning i din nuværende a-kasse, så overflyttes de rettigheder til os. Det eneste du skal gøre, er at blive medlem hos os, så sørger vi for overflytningen fra din nuværende a-kasse. 

Læs, hvilke andre betingelser der bliver stillet, for at du får en dagpengeret.

Kend dine rettigheder som nyuddannet

Er du snart færdig med din uddannelse og allerede medlem af en anden a-kasse, er det vigtigt, at du kender dine rettigheder i din nuværende a-kasse. Når du bliver færdig med din uddannelse, skal du nemlig vælge om du vil bevare dine nuværende rettigheder eller om du vil have rettigheder som nyuddannet. Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så kontakt din a-kasse. 

Nyuddannet med rettigheder som nyuddannet

Vælger du at blive overflyttet fra din nuværemde a-kasse med rettigheder som nyuddannet, vil du have ret til dagpenge i 2 år.

Har du været medlem i minimum 1 år, når du afslutter din uddannelse, vil du være berettiget til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen. 

Har du været medlem i mindre end 1 år, vil du være berettiget til dagpenge 1 måned efter din sidste eksamen. 

Du skal huske at søge om overflytning, senest 2 uger efter du har afsluttet din uddannelse. Læs mere om 2 ugers reglen.

Du får udbetalt dimittendsatsen.

Nyuddannet med nuværende rettigheder

Vælger du at lade dig overflytte til os med dine nuværende rettigheder, vil du få samme ret til dagpenge hos os, som i den a-kasse du er i nu. Du fravælger dermed at få ret til dagpenge som nyuddannet. Du vil derfor kun kunne få dagpenge hos os, hvis du har ret til dagpenge i din nuværende a-kasse. Er du i tvivl, så ring til din a-kasse. 

Studerende under 30 år er gratis medlemmer

Er du under 30 år og studerer du, så meld dig ind som studiemedlem. Det er nemlig gratis. Og melder du dig ind mindst 1 år før du afslutter din uddannelse, er du berettiget til dagpenge dagen efter, du bliver færdig med din uddannelse.  

Læs mere om fordelene ved at være medlem, mens du studerer.

Er du lige flyttet til Danmark fra udlandet?

Hvis du lige er flyttet til Danmark fra et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, hvor du har været medlem af en arbejdsløshedsforsikringen, har du mulighed for at overføre din anciennitet fra dette land til os.

Du skal melde dig ind senest 8 uger efter, du har opsagt din arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz. Ligeledes skal du bo og opholde dig i Danmark på det tidspunkt, hvor du melder dig ind i Lærernes a-kasse. Har du spørgsmål, så ring til os på 7010 0018.