Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af a-kassen, mister du blandt andet retten til dagpenge. Hvis du ønsker at skifte til en anden a-kasse, skal du i stedet kontakte den a-kasse, du ønsker at skifte til for at blive overflyttet. På den måde beholder du dine rettigheder. 

Du har en måneds udmeldelsesvarsel med udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du melder dig ud i oktober, vil du være udmeldt pr. 1. december. Du skal sende en besked til os, så kan vi registrere, at dit ønske om udmeldelse er modtaget og vi kan tilbyde dig nærmere vejledning.

Følger af en udmeldelse

Det er vigtigt, at du ved, hvad der følger med en udmeldelse, og at du kender de alternative muligheder, der er til at melde sig ud.

Når du melder dig ud, vil du miste din ret til:

  • at modtage dagpenge under ledighed, indtil du igen har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og har haft et års arbejde med en indtægt på mindst 233.379 kr. (2019). Du kan maksimalt medregne 19.488 kr. (2019) pr. måned.
  • at holde ferie med opsparede feriedagpenge
  • at gå på efterløn, selvom du har betalt for at være med i ordningen. 

Søg om overflytning til en anden a-kasse

Hvis du vil melde dig ud, fordi du fx har fået et job udenfor lærer/underviser området og derfor vil være medlem af en anden a-kasse, er det vigtigt, at du søger om overflytning til den nye a-kasse i stedet for at melde dig ud af Lærernes a-kasse.

Ved at søge om overflytning vil du automatisk få dine rettigheder med dig i stedet for at starte forfra med at optjene ret til dagpenge. Din nye a-kasse vil sørge for, at vi får besked om din overflytning.

Alternativer til udmeldelse

Du kan altid ringe til os for at høre om alternativerne til at blive udmeldt. I visse tilfælde kan du fx få kontingentnedsættelse eller helt blive fri for at betale kontingent.