Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af a-kassen, mister du blandt andet retten til dagpenge. Hvis du ønsker at skifte til en anden a-kasse, skal du i stedet kontakte den a-kasse, du ønsker at skifte til for at blive overflyttet. På den måde beholder du dine rettigheder. 

 

Udmeldelse skal foregå skriftligt og mindst en måned varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis vi modtager din anmodning om at blive udmeldt i juni måned, vil du være udmeldt pr. 1. august. Send os en besked, så vil vi vejlede dig nærmere. 

Hvad sker der, når du udmeldes?

Overvejer du at melde dig ud af a-kassen, er det vigtigt at du læser, hvilke konsekvenser din udmeldelse vil få. 

Du vil ved en udmeldelse miste retten til: 

  • at modtage dagpenge under ledighed, indtil du igen har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og har haft 1 års arbejde med en indtægt på mindst 243.996 kr. (2021). Du kan maksimalt medregne 20.333 kr. (2021) pr. måned.
  • at holde ferie med opsparede feriedagpenge
  • at gå på efterløn, selvom du har betalt for at være med i ordningen. 

Overflytning til en anden a-kasse

Har du fx fået job udenfor lærer/underviser området og derfor vil være medlem af en anden a-kasse, skal du søge om overflytning til den nye a-kasse i stedet for at melde dig ud af Lærernes a-kasse. Ved en overflytning vil dine rettigheder og anciennitet automatisk blive flyttet med over i din nye a-kasse. Det er din nye a-kasse, der sørger for overflytningen. 

Alternativer til udmeldelse

Du kan altid ringe til os for at høre om alternativerne til at blive udmeldt. I visse tilfælde kan du fx få kontingentnedsættelse eller helt blive fri for at betale kontingent.