Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af a-kassen, mister du blandt andet retten til dagpenge. Hvis du ønsker at skifte til en anden a-kasse, skal du i stedet kontakte den a-kasse, du ønsker at skifte til for at blive overflyttet. På den måde beholder du dine rettigheder. 

Udmeldelse skal foregå skriftligt og mindst en måned varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis vi modtager din anmodning om at blive udmeldt i juni måned, vil du være udmeldt pr. 1. august. Send os en besked, så vil vi vejlede dig nærmere.