07.12.2018

Prisregulering ved årsskiftet

Ved årsskiftet reguleres prisen på a-kassen med maksimalt 17 kr. Har du fravalgt efterløn stiger den 11kr.

Prisstigningen består af en regulering af administrationsbidraget på 7 kr., som er de penge, vi bruger på at drive a-kassen. Statsbidraget stiger med 4 kr. og hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, stiger efterlønsbidraget med 6 kr. Statsbidraget og efterlønsbidraget fastsættes af staten og overføres fra a-kassen til staten.

Årsagen til reguleringen er for statsbidraget og efterlønsbidraget den årlige pristalsregulering, som siden 2011 har hævet statsbidraget med 42 kr. og efterlønsbidraget med 61 kr. I samme periode er administrationsbidraget - der dækker udgiften til a-kassen drift og medlemsservice - været fastholdt på samme niveau og først fra 2019 hævet med 7 kr.

Dit kontingent for 2019 er derfor maksimalt pr måned 960 kr. og sammensat sådan her:

Administrationsbidrag     97 kr.
Statsbidrag         348 kr.   
Efterlønsbidrag       508 kr.
I alt           960 kr.

Excl. Efterlønsbidrag er det:  452 kr.

Efter prisreguleringen er Lærernes a-kasse fortsat blandt de 5 billigste a-kasser i Danmark.

Udgiften til a-kassemedlemskabet er fradragsberettiget.

Læs mere om kontingentet