30.07.2019

Nyansat august 2019?

Starter du med at arbejde i august, er det vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort rigtigt og får skrevet alle dine arbejdstimer på. Derfor har vi lavet en guide, så du undgår fejl og i værste tilfælde at skulle betale dagpenge tilbage.

Fuldtidsarbejde

Har du fået fuldtidsarbejde fra august 2019, er det en god ide at undersøge, om du får løn fra den 1. august eller først fra den dag, du møder på arbejdet.

Hvis du får løn fra den 1. august, får du dagpenge til og med den 31. juli, der er sidste hverdag i måneden. Starter du senere end 1. august, kan det være, du først får løn senere og dermed kan få dagpenge længere tid. Spørg din tillidsmand eller arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om, hvilken dato du får løn fra.

Når du udfylder dit dagpengekort fra 23. august, er det derfor vigtigt, at du oplyser den dag, du får løn fra. Det gør du på dagpengekortet ved at svare ja til, at du har haft lønarbejde i perioden og senere tilføje aktiviteten ”lønarbejde” de dage, du har fået løn.

Husk at afmelde dig Jobcenteret

Når du kender datoen på din første arbejdsdag, skal du kontakte jobcenteret, så du evt. kan blive omfattet af en mindre intensiv indsats. Når du er omfattet af mindre intensiv indsats, skal du ikke længere møde personligt op til samtaler i a-kassen, jobcenteret eller anden aktør. I stedet vil der blive holdt kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev. Det kan du høre mere om på Jobcenteret.

Den første dag med løn, skal du også huske at afmelde dig som ledig under "Min side" på Jobnet.

Ansat i deltidsstilling med supplerende dagpenge

Bliver du ansat i en deltidsstilling med opsigelsesvarsel og er berettiget til supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest.

Frigørelsesattesten giver dig mulighed for at sige dit arbejde op uden varsel, så du kan tage et ledigt job med flere timer, som du selv har søgt, eller som jobcenteret formidler til dig.

Du skal sende frigørelsesattesten, så vi har modtaget den senest 5 uger efter din første ansættelsesdag, hvis du vil have supplerende dagpenge fra den dag, du er ansat. Vi har også brug for en kopi af din ansættelseskontrakt.

Hvis du bliver ansat med fast nedsat tid og ønsker supplerende dagpenge, er det vigtigt, at du fortsat er tilmeldt jobcenteret, og du fortsat søger fuldtidsarbejde. 

Får du deltidsarbejde og en ansættelseskontrakt, hvor der står, at du ikke har et opsigelsesvarsel, skal du indsende kopi af kontrakten til os, hvis du ønsker supplerende dagpenge.

Har du spørgsmål til, hvordan du udfylder dit dagpengekort, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Held og lykke med det nye job.