12.08.2019

Valg af delegerede 2019

Lærernes a-kasse afholder valg af delegerede i de 3 sektioner (DLF/kommunekredse, sektion 1, FSL sektion 2 og Uddannelsesforbundet sektion 3) i løbet af september/oktober måned 2019. I hver sektion skal der vælges et antal delegerede samt suppleanter.

De delegerede vælger hovedbestyrelsen, som er a-kassens højeste myndighed, på delegeretmøde. Delegeretmøde afholdes på lige årstal i 1. kvartal.

I sektion 1 skal de faglige foreninger (kommunekredsene) anmelde kandidaterne til Lærernes a-kasses hovedbestyrelse senest 1. september 2019.
 
I sektion 2 og 3 anmelder de faglige foreninger kandidater til Lærernes a-kasses hovedbestyrelse senest 1. oktober 2019.
 
Når fristen er udløbet, bliver de opstillede kandidater offentliggjort her på hjemmesiden.
 
Hovedbestyrelsen står for at afholde valg, hvor der er opstillet flere kandidater end der er delegerede til. Valget skal i givet fald være afsluttet senest d. 30. november 2019.
 
De delegerede tiltræder d. 1. januar 2020, og valget gælder for to år.
 
Læs mere om valg i sektion 1 (DLF), sektion 2 (FSL) og sektion 3 (Uddannelsesforbundet)