12.08.2019

Valg i sektion 3

I september/oktober skal der afholdes valg til sektionens delegerede. Uddannelsesforbundet skal vælge 3 delegerede. De nyvalgte delegerede vælger en formand blandt de valgte.

Derudover skal der vælges 2 suppleanter.

Hovedbestyrelsen giver en generel orientering om opstilling og valg af kandidater i fagbladet Uddannelsesbladet og på Lærernes a-kasses hjemmeside.

Den faglige organisation opstiller kandidater til delegerede og suppleanter.
Kandidater kan også opstilles af 50 medlemmer fra sektionen.

Kandidater til delegerede og suppleanter fra sektionen skal anmeldes skriftligt til hovedbestyrelsen senest den 1. oktober 2019.

De opstillede kandidater indsendes til Jeanette Richardson: jr@dlfa.dk

Umiddelbart efter fristens udløb offentliggøres de opstillede kandidater på a-kassens hjemmeside.

Svarer antallet af opstillede kandidater til sektionens antal delegerede, betragtes de som valgt.

Opstilles der flere kandidater end det tildelte antal, afholder sektionen valgmøde i september/oktober, som indkaldes af hovedbestyrelsen.

De nyvalgte delegerede tiltræder d. 1. januar 2020, og valget gælder til den 31.december 2021.

Valgt

Hanne Pontoppidan

Kirsten Christensen

Gitte Bech Larsen

Kirsen Kaas (1. suppleant)

Lotte Klein (2. suppleant)