09.01.2019

Uforståeligt opholdskrav er vedtaget

Lige inden jul vedtog et meget spinkelt flertal i Folketinget opholdskravet. 53 stemte for 52 imod. 1. januar er det trådt i kraft og betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, et EØS-land eller Schweiz i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge, når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021.

Lærernes a-kasse har sammen med Danske a-kasser kæmpet imod forslaget om opholdskravet fra start. Det oprindelige forslag lød på, at du skulle opholde dig i Danmark i syv ud af de seneste otte år, men blev i sidste øjeblik ændret til syv ud af de seneste 12 år.

Kravet er endnu engang et udtryk for en meningsløs jagt på ”de fremmede”. Det er godt med en opblødning af kravet, men det er fortsat uforståeligt, at det skal ramme medlemmer, der har betalt til a-kassen i årevis og endda også deres børn, hvis de er rejst med dem i en længere periode. Hvorfor skal de straffes for at rejse ud i verden? For at åbne verden for andre, bør man selv lære den at kende,” siger formand for Lærernes a-kasse, Gordon Ørskov Madsen.  

Administrativt bøvl til skade for medlemmerne

Opholdskravet vil også have betydning for medlemmer, der arbejder eller opholder sig i EØS-lande og Schweiz. Her skal a-kassen kontakte myndighederne i det andet land for at sikre sig, at medlemmet nu også har haft bopæl der. Det vil sandsynligvis forlænge sagsbehandlingen en del og måske i yderste konsekvens betyde, at vi slet ikke kan udbetale dagpenge.

”Det er et stort bureaukrati, der er sat i gang og som rammer de helt forkerte mennesker. I dagpengesystemet er der allerede i dag nogle værn, så borgere fra tredjelandene ikke bare kan få ydelser uden at have bidraget på lige fod med danske statsborgere, så det er simpelthen et unødvendigt administrativt bøvl, der kommer ud af den her lov,” siger formand Gordon Ørskov Madsen.   

Opholdskravet mere konkret

Kravet indfases over 2 år, så du i 2019 skal have haft bopæl i 5 ud af 12 år og i 2020 i 6 år ud af 12 for at kunne få dagpenge. I 2021 og fremover er det fuldt indfaset til 7 år ud af 12 år.

Hvis du er begyndt på en dagpengeperiode før 1. januar 2019, så bliver du ikke berørt af kravet med det samme. Det er først, hvis du fx optjener ret til en ny periode med dagpenge og skal bruge den, at du kan blive ramt af opholdskravet. Skal du modtage dagpenge efter den 1. januar 2019 og er ikke begyndt på en dagpengeperiode inden 1. januar 2019, kan du blive ramt med det samme, hvis du ikke opfylder kravet.

Opholdskravet gælder ophold uden for EØS-landene eller Schweiz, men der er også en række undtagelser, der gør, at selvom du er i udlandet, så sidestilles det med ophold i Danmark. Det gælder fx, hvis du er udsendt af en dansk myndighed eller en dansk virksomhed, der har filial i udlandet. Det kunne også være humanitært arbejde i et udviklingsland, hvor organisation også ligger i Danmark. Du kan også tage til udlandet for at uddanne dig eller forske, hvis du opfylder opholdskravet inden, du tager afsted.

Har du været samlevende på fælles bopæl med en person, der er opholdt sig i udlandet på baggrund af de førnævnte situationer, medregnes de perioder også i opholdskravet. Det er en betingelse, at medlemmet er indgået ægteskab eller registreret partnerskab med personen eller du opfylder betingelserne for at indgå ægteskab med personen og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Det gælder også medlemmer, der som barn under 18 år havde bopæl hos sine forældre under et ophold i udlandet, og en af forældrene er omfattet en af de nævnte situationer.

Læs mere om undtagelserne, hvor loven er nærmere beskrevet i §53a.

Eksempel

Lone har boet i Australien i 10 år, sammen med sin australske mand og har arbejdet for et amerikansk firma i Australien. Lone og manden er gået hver til sit og Lone ønsker at vende tilbage til Danmark, hvor hun fortsat har sin familie. Da Lone ikke har et job på hånden, da hun kommer til Danmark, ønsker hun at få dagpenge fra a-kassen, som hun troligt har betalt til i mere end 20 år. Det er nu ikke længere muligt pga. opholdskravet. Hun kommer tilbage til Danmark i 2019, og skal derfor have opholdt sig her i 5 år, før hun kan få dagpenge igen.