21.10.2019

Delegeretmøde 2020

Indkaldelse til delegeretmøde i Lærernes a-kasse. Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved til ordinært delegeretmøde.

Torsdag den 16. januar 2020

 kl. 15.00 – 20.00

I Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

 Foreløbig dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigent

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab 2017-2018

5. Orientering om budget 2020

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af hovedbestyrelse

9. Valg af suppleanter til de almindelige medlemmer af hovedbestyrelsen

10. Valg af revisorer

11. Valg af revisorsuppleanter

12. Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, Formand

Lars Mortensen, Sekretariatschef