17.04.2020

Dine svar gør en forskel - ny medlemsundersøgelse på vej

I Lærernes a-kasse arbejder vi hele tiden på at udvikle vores medlemsservice, så den er vedkommende og nytænkende. Vi gør mest muligt af det, som du synes giver værdi.

For at blive klogere på dine forventninger til os, gennemfører vi derfor igen i år en medlemstilfredshedsundersøgelse fra d. 21. april til d. 1. maj, som vi håber, du vil svare på. På den måde kan vi blive endnu bedre til at hjælpe dig, der åbner verden.

Fokus på personlig rådgivning og jobformidling

Siden sidste medlemsundersøgelse har vi arbejdet med det personlige medlemskab, der betyder, at du altid møder konsulenter, som du kender. Både når det handler om udbetaling af penge og hjælp til jobsøgningen. Det kalder vi Mit hold og du ser holdet på Min a-kasseside. Det har været et klart ønske fra jer, at I møder nogle, som I kender og som kender netop jeres situation.

Vi har også arbejdet ret konkret med at blive bedre jobformidlere. Vi dyrker hele tiden relationerne til arbejdsgiverne med det formål, at vi kan præsentere mulige jobåbninger for dig, der er blevet ledig. Med den personlige relation, som vi nu får gennem Mit hold, kan vi i endnu højere grad matche dig med ledige job, som vi kender til.

Udover de to tiltag er vi også blevet mere tilgængelige, da vi har udvidet åbningstiden med en time her dag, så vi nu allerede har åbnet fra kl. 9. Og forhåbentligt er det snart muligt igen efter, at vi har haft lukket grundet COVID-19 for bl.a. personligt fremmøde.

Ny kampagne

I de seneste medlemsundersøgelser, som vi har lavet, har I også ønsket, at vi arbejder mere for at markere os som nytænkende, markerer os politisk og hjælper med at styrke lærernes image. Vi er stolte af at arbejde for netop jer og har kørt kampagnen Dem, der tjener mest på Facebook. Den har haft over 200.000 visninger og er blevet delt og kommenteret. Lærerne giver ikke karakterer. De skaber karakterer. Derfor fortjener lærere og undervisere et skulderklap for den kæmpe forskel, som de gør for os alle.

Vi har også markeret os politisk sammen med andre a-kasser og kæmpet for at få afskaffet opholdskravet, hvor man blev straffet fx for at bosætte sig i udlandet. Vi demonstrerede foran Christiansborg, sendte mails til politikere inden lovforslaget og fordrede pressende med medlemmer, der blev ramt af lovforslaget. Loven blev lempet i første omgang og senere helt afskaffet. I disse coronatider har et fælles pres fra a-kasserne også båret frugt og flere regler er i en periode suspenderet. Vi er glade for at kunne gøre en forskel for jer politisk også og kæmper videre med det fremover.

Alle besvarelser gør en forskel

Hver besvarelse fortæller os, hvad I forventer, og hvor gode Lærerens a-kasse er til at indfri de forventninger. Selvom det er længe siden, at du har været i kontakt med os, er din mening meget værdifuld for os. Der er nemlig også spørgsmål, der handler om, hvordan du gerne vil modtage information mv., hvor dit svar gør en forskel. Derfor håber vi, at du og mange andre vil hjælpe os ved at svare på undersøgelsen, så vi kan skabe endnu mere værdi for dig, som er medlem.