20.08.2020

Ledig manglede fælleskabet og startede netværk

August 2019 var en af de svære måneder. Maria Hyttel havde over længere tid været bekymret for arbejdspladsens økonomi og følte sig utryg, efter at mange kollegaer tidligere var blevet afskediget. Men når hun spurgte tillidsrepræsentanten og lederne om, hvordan de stod, kom der ikke noget klart svar tilbage. De bange anelser blev til virkelighed i august. Maria Hyttel blev afskediget med et telefonopkald.

Jeg overvejede allerede at gå i gang med at søge job, da jeg blev afskediget, for jeg havde på fornemmelsen, at vi ikke stod så godt. Men det kom alligevel som et chok. I de 5 måneders opsigelse, som jeg havde, sendte jeg en del ansøgninger afsted, samtidig med, at jeg passede et fuldtidsjob. Jeg vidste, at det kunne blive svært pga. min alder. Både ud fra historier som min andre fortalte, men også fra dem i a-kassen, der desværre også oplevede, at 50 plus blev sorteret fra. Så jeg var aktiv fra starten,” fortæller Maria Hyttel.

I november og december begynder der at komme hul igennem. Hun kommer til samtaler og får lyst til igen at søge tilbage til jobbet som folkeskolelærer. De sidste mange år har hun arbejdet som voksenunderviser med ordblindeundervisning og FVU-læsning. Men noget helt essentielt mangler i situationen som ledig. Fællesskabet med andre.

Det startede med LinkedIn

Maria Hyttel opretter en profil på LinkedIn i august. Samme måned, hun bliver afskediget. Her opdager hun, at der ligger mange gode fif til jobsøgningen, og at der er god mulighed for at skabe et fagligt netværk. Det er også her, at hun får kontakt til én, der har nogle af de samme kompetenceområder, som hun selv har. De begynder at skrive sammen og giver hinanden sparring.

Jeg har et behov for at være i kontakt med andre. Jeg er vant til at have mange kollegaer, være social og aktiv. Jeg spurgte derfor i a-kassen, om der var en form for jobklub, men de fortalte, at det var svært at holde ved lige, når folk kom i job. Derfor tog jeg selv initiativ til at begynde at netværke med andre i samme situation,” fortæller hun.

I foråret beslutter Maria Hyttel, at det ikke er nok at skrive med andre, og hun spørger nogle bekendte, om de ikke har lyst til at være med i netværket, og de beslutter at mødes hjemme hos hende. Det nye netværk er en blanding af lærere og akademikere med forskellige kompetencer og erfaring. Fælles for dem er, at de er 50 plus, og at de har et behov for at mødes med ligesindede.

I starten kørte snakken om løst og fast for at lære hinanden at kende, men jeg er ret struktureret, så til andet møde spurgte jeg ind til, om de havde nogle fokuspunkter, som vi skulle drøfte. Det var der. Vi var omkring jobsamtalen, og hvilke erfaringer der var og hvordan man lykkes med det. Vi snakkede om bøger, der kunne inspirere, og her anbefalede en af de andre bogen ”Scor jobbet til samtalen”. Og så talte vi om at være mere aktiv og fx tage ud og besøge arbejdspladser,” fortæller Maria Hyttel, der også synes, det er brugbart, at de kommer med forskellige baggrunde, hvor nogle fx har prøvet at arbejde freelance og har været selvstændige.

Forståelse for hinandens problematikker

For Maria Hyttel er det yderst relevant for ledige at opbygge et netværk, når de mister kontakten til kollegaer og kursister. Og hun kan slet ikke forstå, at det ikke allerede er etableret. Men hun erkender også, at det kræver en stabil kontaktperson, der kan drive det, så det ikke dør ud. I deres lille netværk, der har base i Aalborg, er der altid plads til flere. Og det gælder også, selvom man måske ikke er 50 plus. Dog skal de finde et større lokale til formålet, og hun undersøger nu, om de kan låne Huset i Hasserisgade, hvor der er plads til 10 personer. Men det hyggelige element med fx kage, skal der fortsat være plads til. Og Maria Hyttel vil fortsætte med at være i netværket, selvom hun nu har fået job i en folkeskole. Dog kan hun ikke love at være lige så aktiv:

Jeg har fået bygget nogle fine kontakter op, og det er nogle kontakter, som jeg har lyst til at beholde. For fællesskabet giver styrke og der er åbenhed og god forståelse for hinandens problematikker”.

Har du lyst til at være med i et netværk, kan du fx prøve at tage direkte kontakt til andre på LinkedIn, spørge i LinkedIngruppen ”netværk for jobsøgende lærere” eller til workshops i a-kassen, om der er andre, der er interesseret i det. Har du lyst til at være med i netværket, som Maria Hyttel har startet i Aalborg, kan du connecte med hende via LinkedIn og høre hende om muligheden for at komme med.