18.12.2020

Dagpengeperiode forlænges med to måneder

Regeringen har besluttet at store dele af Danmark skal lukke ned, for at vi kan få bugt med den stigende smitte. Det betyder, at der også kommer færre jobs at søge. 

Folketinget har derfor besluttet, at de to første måneder af 2021 ikke vil tælle med i dagpengeperioden for ledige. Det er den nye formand for Lærernes a-kasse, Morten Kvist Refskov, glad for:

”Det er klart, at mulighederne for at komme i job, når landet er lukket ned, ikke er så store. Derfor er det også det helt rigtige at sætte dagpengetælleren i stå. Det kan være med til at give de ledige lidt mere ro, selvom der ikke bliver lukket helt ned for, at de skal søge jobs og deltage i samtaler, som der blev i foråret. Det kunne have givet endnu mere ro for de ledige, hvis man havde gentaget den model, men det er under alle omstændigheder glædeligt, at der er politisk opmærksomhed på de ledige.”

Du skal fortsat søge job

Som ledig skal du fortsat søge de job, der er, men det er klart, at der vil blive taget højde for situationen, når vi kigger på, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal også fortsat deltage i digitale samtaler og opdatere din JobLog.

Det er desuden meddelt, at ledige ikke kan sendes i nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud før den 31. januar. Er du i en praktik eller et løntilskud, kan du fortsætte med det, hvis du ønsker det.

Loveændringen forventes at blive vedtaget så hurtigt som muligt.

Se pressemeddelelsen her

Du kan også læse mere om jobsøgning og COVID-19 i vores FAQ.