16.01.2020

Delegeretmøde 2020

Vi har i dag holdt delegeretmøde, hvor de delegerede, der er a-kassens øverste myndighed, vælger hovedbestyrelsen og dermed også formand og næstformænd. Der er i alt 70 delegerede.

På mødet blev alle de ting, som a-kassen har arbejdet med, siden sidste møde, præsenteret og formand, Gordon Ørskov Madsen fortalte i sin beretning om, hvordan det er gået. Bl.a. om:

-      Øgede udgifter bl.a. til IT og faldende medlemstal

-      Vores strategiske fokus på personlig betjening og jobformidling med et mål om 300 succesfulde formidlinger om året.

-      Vores politiske kampe for bl.a. at få fjernet opholdskravet og på sigt for at få øget dagpengebeløbet (kompensationsgraden)

-      Fokus på modtræk til nye individuelle tilbud, der bygger på en individuel tanke fremfor den kollektive. Medlemmerne har mulighed for lønsikring i Lærerstandens Brandforsikring og vi tilbyder fortsat den bedste forsikring mod ledighed.

Du finder her både den mundtlige beretning fra formanden og den skriftlige beretning, hvor vi går mere i dybden med de forskellige emner.

Der blev også valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. Vi byder velkommen til Charlotte Holm, Per Breckling og Gitte bech larsen. Du ser hele bestyrelsen her. Det blev også vedtaget, at der fremover skulle være delegeretmøde hvert 4. år fremfor hvert 2. år.