19.03.2020

Håndsrækning til ledige lærere og selvstændige

Politikerne har lyttet og handler nu på den opfordring, som formand for Lærernes a-kasse, Gordon Ørskov Madsen bl.a. har været ude med. COVID-19 situationen får konsekvenser for de ledige, der af gode grunde har svært ved både at søge og komme i job. For det meste af Danmark er lukket ned.

 Derfor er formanden også glad for, at Regeringen og alle Folketingets politiker er enige om en hjælpepakke:

Vi står i en meget svær situation, der rammer os alle hårdt. Skolerne er lukket og stort set ingen stillinger bliver slået op. Derfor bliver også de ledige hårdt ramt. Der er meget få job at søge og dagpengeperioden er den samme. Chancerne for at komme i job pt., er altså meget ringe. Der var brug for en politisk håndsrækning og det fik vi. Politikerne handler, lytter og tager ansvar. Det er dejligt, og det giver de ledige mere ro i sjælen.” 

Aftaleparterne er enige om, at perioden fra 9. marts til og med 9. juni ikke skal tælles med som dagpengeanciennitet. Dermed forlænges dagpengeperioden for dem, der er medlemmer og ledige i perioden. Læs hele aftalen her. 

Læs også spørgsmål og svar om, hvordan du skal foholde dig under COVID-19 situationen som ledig, efterlønner og selvstændig.

Håndsrækning til selvstændige

Finansministeriet etablerer nu også forskellige støtteordninger for små erhvervsdrivende, og det er der brug for, da flere oplever færre indtægter pga. krisen. Måske kan du få hjælp. Se mere om ordningerne her.

Hvis du alligevel ønsker at søge om dagpenge, kan du være nødt til at lukke din virksomhed. Det er du, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, fordi du kun har lidt eller intet lønarbejde samtidig.

Inden du lukker virksomheden, så kontakt os, så vi kan fortælle dig, om det kan betale sig for dig at søge om dagpenge. Du skal nemlig kunne opfylde øvrige krav for at få dagpenge og samtidig dokumentere, hvordan du lukker virksomheden.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her