12.03.2020

Coronavirus - sådan er du stillet

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, som du sikkert brænder inde med. Vi har lukket for personligt fremmøde på baggrund af myndighedernes anbefalinger. Til gengæld kan du mødes med os digitalt både til et personligt møde og til workshops. 

Opdateret 12. maj 2021 kl. 10.53

Skal jeg til samtale med A-kassen?

Ja, det skal du. Både CV- og rådighedssamtaler. 

Samtalerne foregår telefonisk eller digitalt via Teams. Du skal deltage i samtalerne, medmindre du ikke har adgang til telefon, tablet eller pc.

Hvis du skal deltage i en samtale eller et møde, får du et brev med tidspunktet og mere information om, hvordan du kommer på mødet, hvis det fx er via Teams.    

Holder i åbent for personligt fremmøde?

Nej vi har ikke åbent for personligt fremmøde, da vi følger myndighedernes retningslinjer. Du kan selvfølgelig altid komme i kontakt med os på anden vis. Du kan ringe til os på 7010 0018 eller sende os en besked

Skal jeg fortsat søge job?

Ja, det skal du. Du skal søge efter den plan, du har aftalt med a-kassen og søge de job, der er. Du skal, uanset hvornår du blev ledig, løbende opdatere din Job:Log på jobnet.dk med din jobsøgning. Hver måned skal du også mindst oploade 2 af dine ansøgninger i Job:Log.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg eller kommer i karantæne?

Er du så uheldig at blive smittet med Corona, tæller det som sygdom. I det tilfælde skal du som altid melde dig syg. Det gør du på jobnet.dk – Min side. Kommer du i karantæne, tæller det også som sygdom og her skal du også meddele det på jobnet.

Jeg har været ude at rejse. Hvordan skal jeg forholde mig?

Har du rejst i et risikoområde, skal du som udgangspunkt gå i isolation i 10 dage. Se mere på www.coronasmitte.dk. Du vil ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er i isolation, og kan derfor ikke få dagpenge i perioden. 

Hvis du bliver ledig, mens du er strandet i udlandet, kan du ikke få dagpenge.

Hvad med jobsøgning, hvis jeg ikke har pasning?

Hvis du endnu ikke har pasning til et eller flere børn, kan du få dagpenge alligevel, selv om du ikke kan møde fysisk på arbejde eller deltage i samtaler og møder i jobcenter og a-kasse. Du skal dog deltage i digitale møder og samtaler og tage et henvist arbejde, der kan udføres digitalt.

Hvis jeg får supplerende dagpenge, hvordan er jeg så stillet?

Hvis du allerede får supplerende dagpenge, og du fortsat får løn, så fortsætter du med supplerende dagpenge.

Hvis du er ansat på deltid, men får brug for dagpenge, fordi du ikke længere får ekstra timer, kan du melde dig ledig og få dagpenge i forhold til din ansættelsesgrad.

Er du smittet eller i karantæne, så skal du melde dig syg og det er arbejdsgiveren, der skal udbetale løn til dig for de timer, du ellers skulle have arbejdet. Det kan i nogle tilfælde også være kommunen, der skal udbetale sygedagpenge til dig. Arbejdsgiveren kan bede dig arbejde hjemmefra.

Dit forbrug af supplerende dagpenge stoppes i perioden 1. januar til 30. juni. Forbruget vil altså være det samme 1. juli 2021, som det var 1. januar 2021. Ingen medlemmer opbruger retten til supplerende dagpenge i perioden, og det arbejde du har, tæller fortsat med til at forlænge retten til supplerende dagpenge.

Jeg er jobsøgende i udlandet. Hvad hvis jeg ikke kan vende tilbage, når min periode med jobsøgning i udlandet sluttet? (PDU 2)

Kan du ikke nå at komme tilbage og tilmelde dig på jobcentret i Danmark i tide, fordi der ikke er mulighed for at komme til Danmark, kan vi undtagelsesvist forlænge fristen. På den måde kan du beholde dine dagpenge. Men du skal dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at vende tilbage til Danmark, indenfor den oprindelige frist. Og du skal tilmelde dig jobcentret senest dagen efter, at du er kommet hjem.

Jeg er i løntilskud, hvem skal betale min løn?

Bliver du sendt hjem og er i løntilskud, skal arbejdspladsen udbetale løn til dig. Hvis du er i et tilbud, der fx lukker helt ned, skal du have dagpenge.

Hvad med min dagpengeperiode og min referenceperiode?

Opbruger du din ret til dagpenge i perioden 1. november 2020 og indtil 31. december 2021, får du forlænget din ret til dagpenge med to måneder (320,66 timer).

Ud over det er det besluttet, at din dagpengetæller suspenderes fra 1. december til 30. juni 2021. Du har altså det samme antal dagpengetimer tilbage den 1. juli 2021, som du havde 1. januar 2021. Der er altså ingen, der bruger deres dagpengeret op i januar, februar, marts, april, maj og juni 2021.

Får jeg fortsat karensdage?

Du undgår karensdage i perioden 1. januar til 31. juni 2021 Timerne, som du optjener ved arbejde i periode, tæller fortsat med for at afværge karensdage. 

Bliver jeg trukket i dagpenge eller efterløn, når jeg får udbetalt de indefrosne feriepenge?

Nej. Du bliver ikke modregnet i de ydelser, som du får fra os, når du får udbetalt indefrosne feriepenge.

Jeg har selvstændig virksomhed. Skal jeg lukke?

Finansministeriet giver støtte til små erhvervsdrivende, og det er der brug for, da flere oplever færre indtægter pga. krisen. Måske kan du få hjælp. Se mere om ordningerne her.

Hvis du alligevel ønsker at søge om dagpenge, kan du være nødt til at lukke din virksomhed. Det er du, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, fordi du kun har lidt eller intet lønarbejde samtidig. Inden du lukker virksomheden, så kontakt os, så vi kan fortælle dig, om det kan betale sig for dig at søge om dagpenge. Du skal nemlig kunne opfylde øvrige krav for at få dagpenge og samtidig dokumentere, hvordan du lukker virksomheden.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her