12.03.2020

Coronavirus - sådan er du stillet

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, som du sikkert brænder inde med. Smittetallet stiger, og det betyder bl.a., at vi igen har lukket for personligt fremmøde. Til gengæld kan du mødes med os digitalt både til et personligt møde og til workshops. 

Opdateret 10. november 2020 kl. 12.41

Skal jeg til samtale med A-kassen?

Ja, det skal du, både CV- og rådighedssamtaler. 

Samtalerne foregår digitalt via Teams. Du skal deltage i samtalerne, medmindre du ikke har adgang til telefon, tablet eller pc.

Hvis du skal deltage i en samtale eller et møde, får du et brev med tidspunktet og mere information om, hvordan du kommer på mødet via Teams.    

Holder i åbent for personligt fremmøde?

Nej vi har ikke åbent for personligt fremmøde, da vi følger myndighedernes retningslinjer. Du kan selvfølgelig altid komme i kontakt med os på anden vis. Du kan ringe til os på 7010 0018 eller sende os en besked

Skal jeg fortsat søge job?

Ja, det skal du. Du skal søge efter den plan, du har aftalt med a-kassen. Du skal, uanset hvornår du blev ledig, løbende opdatere din Job:Log på jobnet.dk med din jobsøgning. Hver måned skal du også mindst oploade 2 af dine ansøgninger i Job:Log.

Bor du i Nordjylland, så skal du fortsat søge de job, der er. Da situationen betyder, at der kan være færre job at søge, tager vi selvfølgelig højde for det, når vi skal vurdere din rådighed frem til 3. december, hvor der er skærpede restriktioner. Bliver du kaldt til en samtale, kan du også afslå at deltage fysisk, uden det går ud over din ret til dagpenge.  

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg eller kommer i karantæne?

Er du så uheldig at blive smittet med Corona, tæller det som sygdom. I det tilfælde skal du som altid melde dig syg. Det gør du på jobnet.dk – Min side. Kommer du i karantæne, tæller det også som sygdom og her skal du også meddele det på jobnet.

Jeg har været ude at rejse. Hvordan skal jeg forholde mig?

Har du rejst i et risikoområde, anbefaler myndighederne, at du bliver hjemme i 14 dage. Du kan fortsat få dagpenge.

Hvis du ikke kan komme hjem fra udlandet, så betragtes det som force majeure, og du får fortsat dagpenge. Men det er en betingelse, at du var ledig og dagpengeberettiget forud for ferien med feriedagpenge. Det er også en betingelse, at du kan dokumentere, at du ikke har haft mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, hvor du på din ansøgning om feriedagpenge havde oplyst, at ferien var slut. Du forbruger af dagpengeperioden.

Hvis du bliver ledig, mens du er strandet i udlandet, kan du ikke få dagpenge.

Hvad med jobsøgning, hvis jeg ikke har pasning?

Hvis du endnu ikke har pasning til et eller flere børn, kan du få dagpenge alligevel, selv om du ikke kan møde fysisk på arbejde eller deltage i samtaler og møder i jobcenter og a-kasse. Du skal dog deltage i digitale møder og samtaler og tage et henvist arbejde, der kan udføres digitalt.

Hvis jeg får supplerende dagpenge, hvordan er jeg så stillet?

Hvis du allerede får supplerende dagpenge, og du fortsat får løn, så fortsætter du med supplerende dagpenge.

Hvis du er ansat på deltid, men får brug for dagpenge, fordi du ikke længere får ekstra timer, kan du melde dig ledig og få dagpenge i forhold til din ansættelsesgrad.

Er du smittet eller i karantæne, så skal du melde dig syg og det er arbejdsgiveren, der skal udbetale løn til dig for de timer, du ellers skulle have arbejdet. Det kan i nogle tilfælde også være kommunen, der skal udbetale sygedagpenge til dig. Arbejdsgiveren kan bede dig arbejde hjemmefra.

Dit forbrug af supplerende dagpenge stoppes i perioden 1. marts til 31. august 2020. Forbruget vil altså være det samme 1. september, som det var 1. marts. Ingen medlemmer opbruger retten til supplerende dagpenge i perioden, og det arbejde du har, tæller fortsat med til at forlænge retten til supplerende dagpenge.

Jeg er jobsøgende i udlandet. Hvad hvis jeg ikke kan vende tilbage, når min periode med jobsøgning i udlandet sluttet? (PDU 2)

Situationen betragtes som en force majeure, så kan du ikke nå at komme tilbage og tilmelde dig på jobcentret i Danmark i tide, kan vi derfor forlænge fristen. På den måde kan du beholde dine dagpenge. Men du skal dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at vende tilbage til Danmark, indenfor den oprindelige frist. Og du skal tilmelde dig jobcentret senest dagen efter, at du er kommet hjem.

Jeg er i løntilskud, hvem skal betale min løn?

Bliver du sendt hjem og er i løntilskud, skal arbejdspladsen udbetale løn til dig. Hvis du er i et tilbud, der fx lukker helt ned, skal du have dagpenge.

Hvad med min dagpengeperiode og min referenceperiode?

Det er besluttet, at din dagpengetæller suspenderes fra 1. marts til 31. august 2020. Dit forbrug vil altså være det samme 1. september, som det var 1. marts.

Din referenceperiode, som er de 36 måneder, du kan få dagpenge indenfor, bliver også forlænget med de måneder, du har været ledig fra 1. marts til 31. august 2020. 

Opbruger du din ret til dagpenge i perioden 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, får du forlænget din ret til dagpenge med to måneder.

Får jeg fortsat karensdage i perioden 1. marts og til nuværende regler genoptages?

Du undgår karensdag i perioden 1. marts til 31. august 2020. Timerne, som du optjener ved arbejde i periode, tæller fortsat med for at afværge karensdage. Hvis der bliver trukket karensdage for marts, da loven først træder i kraft nu og systemerne allerede kan have trukket dagene, vil du få beløbet tilbagebetalt.

Bliver jeg trukket i dagpenge eller efterløn, når jeg får udbetalt de indefrosne feriepenge?

Nej, de feriepenge du senest vil få udbetalt 1. oktober bliver ikke modregnet i de ydelser, som du får fra os.

Får jeg også 1000 kr. og betyder det noget for mine ydelser?

Det er med den nyeste aftale besluttet, at der udbetales et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til dig, der fik dagpenge eller efterløn  i april måned. Tilskuddet modregnes ikke i hverken dagpenge eller efterløn. 

Jeg har selvstændig virksomhed. Skal jeg lukke?

Finansministeriet giver støtte til små erhvervsdrivende, og det er der brug for, da flere oplever færre indtægter pga. krisen. Måske kan du få hjælp. Se mere om ordningerne her.

Hvis du alligevel ønsker at søge om dagpenge, kan du være nødt til at lukke din virksomhed. Det er du, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, fordi du kun har lidt eller intet lønarbejde samtidig. Inden du lukker virksomheden, så kontakt os, så vi kan fortælle dig, om det kan betale sig for dig at søge om dagpenge. Du skal nemlig kunne opfylde øvrige krav for at få dagpenge og samtidig dokumentere, hvordan du lukker virksomheden.

Der er nye regler på vej for de selvstændige, der har forbud mod at holde åben på grund af Co-Vid 19. De har mulighed for at få dagpenge uden at lukke virksomheden helt, men skal i øvrigt opfylde de samme krav til dagpengeret mv, som andre selvstændige. Kontakt os også i det tilfælde, så vi kan vejlede dig bedst muligt.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her 

Jeg er selvstændig, kan jeg blive optaget og få dagpenge?

Selvstændige kan optages med tilbagevirkende kraft og kan få dagpenge fra 1. ledige dag, hvis de opfylder et indkomstkrav. Der skal betales 12 måneders kontingent og du forpligtiger dig til at være medlem 1 år efter optagelsesdatoen.

Kontakt os, hvis du vil gøre brug af den mulighed