12.03.2020

Hvad betyder Coronavirus for dig, der er ledig, selvstændig eller på efterløn?

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, som du sikkert brænder inde med.

Opdateret 24. marts 2020 kl. 12.55

Får jeg fortsat dagpenge, efterløn og feriedagpenge under COVID-19 situationen?

Ja alle ydelser udbetales, som de plejer. Husk derfor at sende dit kort og din ansøgning om feriedagpenge ind.

Skal jeg til møde med A-kassen?

Du skal ikke længere til møde i a-kassen. Hvis du allerede har booket et møde, ringer vi dig automatisk op. Alle workshops og større møder er også aflyst. Du er selvfølgelig altid velkommen til at booke tid til karrieresparring og til at få feedback på ansøgninger og du kan altid skrive en besked via hjemmesiden, hvis du gerne vil have, vi ringer dig op. Du kan ikke længere ringe til os, da alle vores medarbejdere er sendt hjem og arbejder hjemmefra.

Hvad skal jeg gøre som ledig?

Bliver du ledig under COVID-19 krisen, skal du som altid melde dig ledig på www.jobnet.dk, udfylde en ledighedserklæring og sende et dagpengekort. Du finder en mere udførlig vejledning her. Husk at du ikke behøver at booke velkomstmøde grundet COVID-19.

Er du ledig, er du fritaget fra at søge job og deltage i møder, indtil du hører andet. Du skal fortsat huske at indsende dit dagpengekort, opholde dig i Danmark og have et aktivt CV på jobnet.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg eller kommer i karantæne?

Er du så uheldig at blive smittet med Corona, tæller det som sygdom. I det tilfælde skal du som altid melde dig syg. Det gør du på jobnet.dk – Min side. Kommer du i karantæne, tæller det også som sygdom og her skal du også meddele det på jobnet.

Jeg har været ude at rejse. Hvordan skal jeg forholde mig?

Har du rejst i et risikoområde, anbefaler myndighederne, at du bliver hjemme i 14 dage. Du kan fortsat få dagpenge.

Hvis du ikke kan komme hjem fra udlandet, så betragtes det som force majeure, og du får fortsat dagpenge. Men det er en betingelse, at du var ledig og dagpengeberettiget forud for ferien med feriedagpenge. Det er også en betingelse, at du kan dokumentere, at du ikke har haft mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, hvor du på din ansøgning om feriedagpenge havde oplyst, at ferien var slut. Du forbruger af dagpengeperioden.

Hvis du bliver ledig, mens du er strandet i udlandet, kan du ikke få dagpenge.

Kan jeg passe mit barn derhjemme, nu hvor skolen og børnehaven er lukket?

Du kan passe dit barn derhjemme, uden at det går ud over dagpengene. Husk du fortsat skal være tilmeldt som ledig og have et aktivt CV på Jobnet.

Hvordan skal jeg forholde mig som timelønnet?

Bliver du syg eller sendes i karantæne, skal du melde dig syg på www.jobnet.dk – Min side. Du får her dagpenge under sygdom.

Hvis du ikke kan arbejde, fordi skolen holder lukket, skriver du selvfølgelig heller ikke timer på dit dagpengekort og får dagpenge for de dage.

Hvis jeg får supplerende dagpenge, hvordan er jeg så stillet?

Hvis du allerede får supplerende dagpenge, og du fortsat får løn, så fortsætter du med supplerende dagpenge.

Hvis du er ansat på deltid, men får brug for dagpenge, fordi du ikke længere får ekstra timer, kan du melde dig ledig og få dagpenge i forhold til din ansættelsesgrad.

Er du smittet eller i karantæne, så skal du melde dig syg og det er arbejdsgiveren, der skal udbetale løn til dig for de timer, du ellers skulle have arbejdet. Det kan i nogle tilfælde også være kommunen, der skal udbetale sygedagpenge til dig. Arbejdsgiveren kan bede dig arbejde hjemmefra.

Dit forbrug af supplerende dagpenge, vil være det samme efter 31. maj, som det var før 1. marts. Ingen medlemmer opbruger retten til supplerende dagpenge i perioden, og det arbejde du har, tæller fortsat med til at forlænge retten til supplerende dagpenge.

Jeg er blevet sendt hjem uden løn. Kan jeg få dagpenge?

Er du sendt hjem uden løn, fordi din overenskomst eller ansættelseskontrakt tillader det, så kan du melde dig ledig og få dagpenge i den periode, hvor du er sendt hjem.

Jeg er jobsøgende i udlandet. Hvad hvis jeg ikke kan vende tilbage, når min periode med jobsøgning i udlandet sluttet? (PDU 2)

Situationen betragtes som en force majeure, så kan du ikke nå at komme tilbage og tilmelde dig på jobcentret i Danmark i tide, kan vi derfor forlænge fristen. På den måde kan du beholde dine dagpenge. Men du skal dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at vende tilbage til Danmark, indenfor den oprindelige frist. Og du skal tilmelde dig jobcentret senest dagen efter, at du er kommet hjem.

Jeg er er løntilskud, hvem skal betale min løn?

Bliver du sendt hjem og er i løntilskud, skal arbejdspladsen udbetale løn til dig. Hvis du er i et tilbud, der fx lukker helt ned, skal du have dagpenge.

Skal jeg fortsat søge job?

Du behøver ikke længere stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du bliver derfor fritaget fra at søge job og møde til samtaler, indtil du hører andet.

Du kan fortsat deltage i et virksomhedsrettet tilbud, hvis både jobcenteret og du selv er enige i, at det er en god ide. Og jobcenteret kan henvise dig til et job inden for fx nødberedskab, men du behøver ikke takke ja.

Hvad med min dagpengeperiode og min referenceperiode?

Det er besluttet, at din dagpengetæller suspenderes fra 1. marts til 31. maj. Er du ledig i den periode, vil din dagpengeperiode altså blive forlænget med 3 måneder.

Din referenceperiode, som er de 36 måneder, du kan få dagpenge indenfor, bliver også forlænget med tre måneder, hvis du har været ledig fra 1. marts til 31. maj.

Får jeg fortsat karensdage i perioden 1. marts til 31.maj?

Du undgår karensdag i perioden. Timerne, som du optjener ved arbejde i periode, tæller fortsat med for at afværge karensdage efter d. 1. juni. Hvis der bliver trukket karensdage for marts, da loven først træder i kraft nu og systemerne allerede kan have trukket dagene, vil du få beløbet tilbagebetalt.

Hvad med mine feriedagpenge, som jeg har søgt i perioden 1. marts til 31. maj?

Dem kan du holde som planlagt. Feriedagpengene bruger ikke af din dagpengeperiode.

Jeg har meldt mig ud, fordi jeg har opbrugt min dagpengeret. Kan jeg melde mig ind igen?

Har du brugt retten til dagpenge op siden 1. marts og evt. meldt dig ud af a-kassen, kan du melde dig ind igen og få forlænget din dagpengeret.

Jeg har selvstændig virksomhed. Skal jeg lukke?

Finansministeriet giver støtte til små erhvervsdrivende, og det er der brug for, da flere oplever færre indtægter pga. krisen. Måske kan du få hjælp. Se mere om ordningerne her.

Hvis du alligevel ønsker at søge om dagpenge, kan du være nødt til at lukke din virksomhed. Det er du, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse, fordi du kun har lidt eller intet lønarbejde samtidig.

Inden du lukker virksomheden, så kontakt os, så vi kan fortælle dig, om det kan betale sig for dig at søge om dagpenge. Du skal nemlig kunne opfylde øvrige krav for at få dagpenge og samtidig dokumentere, hvordan du lukker virksomheden.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her 

Jeg har søgt om efterløn. Hvordan er jeg stillet, nu hvor meget er lukket ned?

Selv om medarbejderne i a-kassen er sendt hjem, så har vi et beredskab, der sikrer, at du stadig kan søge om og få behandlet din ansøgning om ydelser fra a-kassen.

Vi kan under COVID-19 ikke tilbyde dig et fysisk møde, hvis du har spørgsmål – eller vi mangler oplysninger fra dig. Men du kan altid sende en besked til os via hjemmesiden og fx bede os om at ringe dig op.