27.10.2020

Valg af ny formand

Formanden for Lærernes a-kasse, Gordon Ørskov Madsen, er valgt som formand for Danmarks Lærerforening (DLF). Det er en post, der kræver en enorm arbejdsindsats, og han ønsker derfor ikke at fortsætte som formand for a-kassen.

Bestyrelsen for a-kassen har derfor besluttet at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, som bliver holdt fredag den 20. november 2020 kl. 13. Det giver vedtægternes § 26, stk. 2 mulighed for.

Delegeretforsamlingen, som tæller 70 personer, er a-kassens øverste myndighed. De mødes normalt hvert 4. år. Ved det ekstraordinære møde i november skal de vælge en ny formand og en ny suppleant for DLF. DLF har indstillet Morten Refskov til at afløse Gordon Ørskov Madsen som formand. Morten Refskov er 37 år og kommer fra en post som formand for Ballerup Lærerkreds. Han er netop valgt som formand for DLF’s overenskomstudvalg og medlem af forretningsudvalget.

Vælger de delegerede Morten Refskov som ny formand, vil han træde til d. 1. december og være valgt frem til næste delegeretmøde, der holdes i januar 2024.