09.09.2021

Vi ønsker os en løsning, der ikke skaber et nyt problem

Stor ros til regeringen, der vil hæve dagpengesatsen med 5000 kr. de første 3 måneder af en ledighedsperiode, men desværre er det ikke en entydig begejstring. Det betyder nemlig markant dårligere vilkår for de nyuddannede. Formanden for Lærernes a-kasse kommenterer på regeringens seneste reformudspil.

Kommentar af Morten Refskov, formand for Lærernes a-kasse

Så var der omsider hul igennem til regeringen, som med forslaget anerkender, at der skal rettes op på dagpengesystemet. Stor ros til forslaget om at hæve dagpengene med 5000 kr. i de første 3 måneders ledighed. Det er yderst tiltrængt, for at a-kasserne matcher det samfund, som medlemmerne lever i og bidrager til. At hæve dagpengesatsen de første 3 måneder, er et vigtigt skridt til at genoprette den tryghed, som dagpengesystemet bør være. Regeringen har lyttet til FH og til a-kasserne, og det er vi svært begejstrede over.

Men begejstringen er desværre ikke entydig, for regeringens udspil indeholder samtidig langt dårligere vilkår for vores dimittender. Jeg sidder med en grim fornemmelse af, at regeringen vil fylde dagpengeudhulingshullet op med jord fra et nyt.

En forringelse af dimittendsatsen skal øjensynligt få de nyuddannede hurtigere i job, samtidigt med at den skal medfinansiere den forbedrede dagpengesats for andre ledige. Dimittendsatsen blev senest forringet med dagpengereformen i 2017, og det resulterede ikke i, at de nyuddannede kom hurtigere i job. Blandt vores medlemmer kan vi se, at 3 ud af 4 dimittender typisk er i arbejde allerede efter sommerferien. Den korte dagpengeperiode er svær at forebygge, eftersom uddannelsen afsluttes i juni, og skolerne først starter op igen i august. Det er altså decideret uklogt, at vi gentager handlingerne fra 2017. Det vil blot gøre nyuddannedes vilkår dårligere og mindske incitamentet til at melde sig ind i en a-kasse. Der er en overhængende risiko for, at det dermed kan koste på morgendagens opbakning til dagpengesystemet, hvilket ingen har gavn af.

Omsider handler regeringen på det åbenlyse problem med udhulingen af dagpengene, men vi ønsker os en løsning, der ikke skaber et nyt problem.