18.06.2021

Danske A-kasser vil gøre dagpengesystemet mere trygt, enkelt og fleksibelt

Nyt udspil fra Danske A-kasser skal sikre, at vi kommer helt i mål med dagpengereformen fra 2017. 

Danske A-kasser offentliggør nu en stor evaluering af dagpengereformen fra 2017. Evalueringen konkluderer blandt andet, at politikernes overordnede mål for reformen ikke helt er nået. Derfor indeholder udspillet fra Danske A-kasser også et forslagskatalog, der kan bringe reformen tættere på reformens målsætninger.

Større tryghed, øget fleksibilitet og mere gennemskuelighed
Politikernes tre overordnede mål med dagpengereformen fra 2017 var at øge fleksibiliteten ved at understøtte de ledige til at tage alt arbejde, at skabe større tryghed for de ledige og gøre dagpengesystemet mere gennemskueligt for både medlemmer og a-kasser.

Nu har Danske A-kasser udarbejdet en grundig evaluering af reformen efter de første fire år, hvor der stilles skarpt på, om de overordnede mål er nået og om reglerne fungerer efter hensigten. Evalueringen indeholder også et katalog med forbedringsforslag til hvordan vi kan bringe elementerne i reformen tættere på det, der var intentionen med dem.

Den samlede evaluering med forbedringsforslagene er blevet taget godt i mod af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som har takket ja til et møde om evalueringen og forslagskataloget, som fremover kan være med til at styrke ministerens videre arbejde med at forbedre dagpengesystemet.

”Det er klart at vi ønsker de bedste vilkår for vores medlemmer. Vi plæderer ikke for en omfattende ændring af dagpengesystemet, men vi vil gerne helt i mål med politikernes tre overordnede målsætninger for reformen fra 2017. Forslagskataloget peger på en række forbedringer, der gør det realistisk” siger Morten Refskov, formand for Lærernes a-kasse.

Danske A-kasser har sammen med evalueringen sendt stående invitationer ud til alle partier mv. om, at brancheorganisationen gerne kommer ud og uddyber og drøfter evalueringen på den anden side af sommerferien.

Læs evalueringen hos Danske A-kasser her.